FO: Fjäril Mini

And here we have it – Fjäril has transformed into Fjäril Mini!

I did the yellow one first, but even though Svarta Fårets Tilda is a really soft and nice cotton/acrylic blend, it doesn’t work at all with lace. And, my knitting was a bit uneven, which wasn’t saved by blocking. So, on with another in pink wool instead, Drops Karisma. Oddly enough the lace shows better in photos on the yellow, but in life on the pink! 🙂

Testing is live in my Ravelry group!

 

***

 

Och här här vi den – Fjäril har förvandlats till Fjäril Mini!

Jag stickade den gula först, men även om Svarta Fårets Tilda är  en väldigt mjuk och trevlig bomull/akryl-blandning så fungerar det inte alls med spetsmönster. Och, min stickning var lite ojämn, vilket inte räddades av blockiningen. Så, det blev en till i rosa ull istället, Drops Karisma. Underligt nog syns spetsen bättre på foto på den gula, men i verkligheten på den rosa! 🙂

Teststickningen är igång i min Ravelrygrupp!

Baby Fjäril

Baby Fjäril

Baby Fjäril

Baby Fjäril

Baby Fjäril

Baby Fjäril

Rabbit hat + Surpris

Surpris with bunny hat

 

I felt the need to do something with the scraps from this Surpris cardi, and the choice fell upon this cute Rabbit hat! The pattern is easy, free, and can be found here. It’s knitted in the round, but my color changes looked so crappy with the many active threads, that I simply made a fake seam to cover it all up.

I’ve also finished up a baby version of my own butterfly cardigan! Pics coming up tomorrow!

 

***

 

Jag kände för att göra någonting med resterna från den här Surpris-koftan, och valet föll på en söt Rabbit hat! Mönstret är enkelt, gratis och kan hittas här (på engelska). Den stickas runt på stickorna, men mina färgbyten såg så fula ut med så många aktiva trådar, så jag gjorde helt enkelt en falsk söm för att dölja eländet.

Jag har också stickat upp en babyversion av min egen Fjärilskofta! Bilder kommer imorn!

 

Surpris with bunny hatSurpris with bunny hat

Surpris with bunny hat

FO: Fager cardigan

Tada! Look what I managed to whip up before going on vacation!

Here’s some evening pictures of Fager, which means Fair in Swedish. Finally I found a good use for those Noro yarns, which have poor quality but great colors. I’ve posted a test knit in my Ravelry group!

We got home just yesterday from our trip to Paris, and I’m completely exhausted. Isn’t vacation supposed to be a time to load the batteries? Pictures coming soon!

 

***

Tada! Titta vad jag lyckades vispa ihop innan jag for iväg utomlands!

Här kommer några kvällsbilder på Fager. Äntligen hittade jag en bra användning för  Noro-garnerna, som har dålig kvalité men underbara färger. Jag har postat en teststickning i min Ravelrygrupp (mönstret kommer finnas på svenska också)!

 

Fager

Fager

Fager

Fager

Fager

Mystery clue #4 + Layouts and translations / Mystisk ledtråd #4 + Layouts och översättningar

Clue 4 is released.

Phew. That’s it. I feel drained! Good thing I’m going on vacation!

 

Also, I’m slowly updating my patterns with the same layout, and at the same time translating them to Swedish.

This lot is the first ones finished – click on the photo to get to the pattern page! 🙂

 

***

 

Ledtråd 4 är släppt.

Pust! Jag känner mig alldeles uttömd! Tur att jag ska på semester!

 

Dessutom, jag håller bit för bit på att uppdatera mina mönster med en gemensam layout, och översätter dem samtidigt till svenska.

Dessa är de första att bli klara – klicka på bilden för att komma till mönstersidan! 🙂

 

Fjäril
Fjäril Cardi
Bonny
 Bonny
Dyning
Dyning

 

Mystery: Clue #3 / Ledtråd #3 (and Muskat blanket!)

Muskat Blanket

 

 

Yep, clue 3 is now being sent out to the knitters! This is so nerve wrecking and exciting! 😀

And, do you remember my Muskat blanket?

I’ve noticed a lot of traffic from Pinterest on this one, which I’m really happy about! But, I also noticed that the link to the original is dead, and I can no longer find the blog… So, I’ve updated my post with rough instructions for making the squares. Enjoy!

 

***

 

Japp, ledtråd 3 är på väg ut till stickarna! Det här är så nervöst och spännande! 😀

Och, kommer ni ihåg min Muskat-filt?

Jag har sett en hel del trafik på den från Pinterest, vilket är jättekul! Men, jag såg också att länken till orginalet är död, och jag kan inte längre hitta bloggen… Så, jag har uppdaterat min post med grova instruktioner till hur man virkar rutorna. Håll till godo!

KAL knitting (and a crochet shawl)! / Mysteriestickande (och en virkad sjal!)

Cover-up KAL

Cover-up KAL

Cover-up KAL

 

DSC06310 copy

 

Here are some non-revealing pics of my mystery knitting. Together with the selfstriping one I’ve already shown you, I’ve finished up 3 already – the dark pink is the forth! Since it’s a quick knit and requires so little yarn, I can’t seem to help myself. ^.^

The pink on one is Colinette Jitterbug, colorway Cherry. And the lovely and bright bamboo yarn from Sirdar & Snuggly (which is DK and not fingering), is an absolute treat! I love it!

I’m slightly ashamed to say that I really broke my yarn budget last month…! ^.^
At the bottom here you can see that I really endulged myself – I wanted a really nice silk yarn for a huge crochet shawl that I bought a pattern for recently. 4 skeins of Sea Silk now has a happy new home at my place!

 

***

 

Här kommer några icke-avslöjande bilder på mitt stickmysterium. Tillsammans med den självrandande som jag redan har visat er, har jag redan avslutat 3 – den mörkrosa är den fjärde! Eftersom det är snabbstickat och kräver så lite garn, så verkar det som att jag inte kan stå emot. ^. ^

Den rosa är Colinette Jitterbug i fägrgen Cherry. Och det glada bambugarnet från Sirdar & Snuggly (vilket är  DK och inte fingering), är helt ljuvligt!

Jag skäms lite för att säga att säga att jag verkligen spräckte mitt garnbudget förra månaden …! ^. ^
Längst ner här kan du se att jag har lyxat till det – jag ville ha en riktigt trevlig silkegarn för en stor virkad sjal jag köpte ett mönster till för en tid sedan. 4 härvor Sea Silk har nu ett gott nytt hem hos mig!

Mystery: Clue #2 / Ledtråd #2

Now my mystery KAL has been updated with clue 2! Exciting!

Myself, I’m just back from my LYS after buying a gorgeous yarn for this sweater (Rav link). It feels like a great vacation knit! The yarn is Botany lace from Araucania!

***

 

Nu är mysteriestickningen uppdaterad med ledtråd 2! Spännande!

Själv är jag precis tillbaka från ett besök i garnaffären, och har köpt ett urläckert garn till denna fina tröja (Ravelrylänk). Det känns som en utmärkt semesterstickning! Garnet är Botany lace från Araucania!

 

Orange Twist

Orange Twist

FO: Rampljus

Tada! Rampljus means limelight in Swedish, btw. What do you think?

This time I’m trying out holding the test knit in my Ravelry group! If you’re interested in helping me test, let me know!

Too bad that I’ve made this in a really bad yarn. The yellow Muskat Soft is great (although discontinued), but the purple Cotton Light is horrible! Both from Drops.

Edit: Hey, the test knit filled up pretty fast! And I was worried that I wouldn’t get testers for all sizes! ^.^
So, the pattern will be published sometime around the 26th, when the testing is done.

 

***

 

Tada! Vad tycker du?

Denna gången prövar jag att hålla teststickningen i min egen Ravelrygrupp! Är du intresserad av att teststicka för mig, skriv en rad!

Synd att jag stickade denna i ett dåligt garn. Det gula Muskat Soft är bra (produceras dock inte längre), men det lila Cotton Light är helt fruktansvärt. Usch! Båda från Drops.

Edit: Hey! Testet fylldes upp snabbt! Och jag som var orolig över att jag inte skulle få testare för alla storlekar! ^.^ Så, mönstret kommer publiceras någon gång runt den 26e, när testandet är klart!

 

Rampljus

Rampljus

Rampljus

Rampljus

Rampljus

Rampljus

Rampljus

 

Link party!

Mystery: Clue #1 / Ledtråd #1

YM Cover-up 2013Yep, let’s get this party started! My mysterious pattern has been updated with clue 1, and I’m nervous as hell. I hope you’ll have a good time! ^.^

And as I’ve mentioned before – if you don’t have a Ravelry account, I’ve encountered a problem with the pattern updates. You need to contact me (for example through a comment on this post) with you e-mail, and we’ll solve it at once!

 

***

 

Jajemen, nu drar vi igång det här kalaset! Mitt mystiska mönster har blivit uppdaterat med ledtråd 1, och nervositeten är på topp. Jag hoppas att ni ska ha roligt! ^.^

Och som jag nämnt tidigare – för de som inte har några Ravelry-konton har jag tyvärr stött på problem med uppdateringarna av mönstret, och ni kommer inte få de nya ledtrådarna. Kontakta mig (t.ex. genom att kommentera på detta inlägg) med en mailadress, så löser vi det snabbare än kvickt!