FO: Luftslott

Right! I was going to show you Luftslott! 😀

Something I wear a lot are cropped cardigans, and cardigans that are tied in the front – I love the shape they give to the body. So! Luftslott is the first in the “Tied together” trio. Quick knitting, top-down, seamless, and (of course) tied! The pattern is being tested right now and should be finished soon!

I knitted this in Artesano Superwash Merino, around 430 meters (460 yards) for my XL size. I’m super pleased with the color!

 

***

 

Just det! Jag skulle ju visa er Luftslott! 😀

Någonting jag har på mig rätt mycket är kortare koftor, och koftor som är knytna fram –  de framhäver kroppsformen så fint! Så! Luftslott är först ut i min “Tied together” trio. Snabbstickat, uppifrån och ner, sömlöst, och (såklart) med knyt! Mönstret blir testat just nu och kommer vara klart snart!

Jag stickade denna i Artesano Superwash Merino, ca 430 meter för min XL. Jag är riktigt glad i färgen!

 

Luftslott

Luftslott

Luftslott

Luftslott

Color Craving mystery shawl!

Guess what? Stephen West’s new mystery shawl KAL starts in September! Yay!

I can’t wait to get started – I absolutely love his designs. I’ve already bought the setup and chosen my 3 colors of yarn (I think). I’m having issues deciding in which order I want to use them, though. Ugh!

You can find the pattern here, and the KAL forum here!

 

***

 

Gissa vad? Stephen West startar en ny mysteriesjalstickning i September! Hurra!

Jag ser fram emot att få börja – jag älskar verkligen hans designs. Jag har redan köpt mönstret och valt mina 3 färger på garn (tror jag). Har stora svårigheter med att bestämma i vilken ordning jag ska använda dem, dock. Ugh!

Du kan hitta mönstret här, och forumet här – det finns en svensk tråd också!

WIP: Esjan

Esjan

Doesn’t really reveal much, eh? This is a heavy weight shawl for autumn, the lovely Esjan by Stephen West, that I cast on for a while back now. I’ll return to this one soon! I’ve had the yarn in my stash for ages, a really lovely wool/silk blend – it so cozy, you wouldn’t believe it! But, first I want to finish my TTL mystery shawl!

 

***

 

Avslöjar inte så mycket, inte sant? Det här är en lite tjockare sjal till hösten, härliga Esjan av Stephen West, som jag lade upp till för ett tag sedan nu. Jag kommer återkomma till den här snart! Jag har haft garnet i samlingen riktigt länge, en riktigt härlig ull/silke-blandning – så mysig så du kan inte tro det! Men, först vill jag avsluta min TTL mysteriesjal!

New pattern: Fager

Fager

 

Ravelry page

add to cart or  for 4 USD (ca 27 SEK)

 

 

Took a trip out to the ocean to get some new photos of my cardigan Fager! 🙂

The testing of the pattern is finished, so now the pattern is available in sizes XS all the way up to 5X. Yay!

 

***

 

Tog en tur ut till havet för att ta lite nya bilder på min kofta Fager! 🙂

Nu är teststickandet klart, så nu finns mönstret tillgängligt i storlek XS och ända upp till 5X. Tjoho!

 

Fager

Fager

Fager

Fager

In the basket! (I korgen!)

So, let’s have a look at what I have in my crafting basket right now!

I do have a thing for baskets it seem – I’ve tried keeping my projects in knitting bags, but then I tend to forget about them. I have at least two or three baskets at the foot of my sofa, where most of my crafting takes place! ^.^

***

Så, låt oss ta en titt på vad jag har i handarbetskorgen just nu!

Jag är svag för korgar verkar det som – jag har försökt ha mina projekt i stickpåsar, men då glömmer jag lättare bort dem. Jag har åtminstone två eller tre korgar vid foten av soffan, där det mesta av mitt handarbetande sker! ^.^

 

DSC08127 copy

 

I rarely do anything in black… I’m not sure I’ve ever done it, come to think of it. Anyway, after a look through my stash after something colorful, I ended up finding 3 skeins of Drops AlpacaSilk and casting on for another Luftslott. Woops, I see I’ve forgotten to blog about it! Coming up soon then! 🙂

***

Jag stickar sällan i svart… Jag är inte ens säker på att jag någonsin har gjort det. Men, efter en raid i min stash efter något färgglatt så slutade det med att jag hittade 3 nystan Drops AlpacaSilk och lade upp för en andra Luftslott. Den har jag tydligen inte bloggat om än, så den kommer upp här snart! 🙂

 

DSC08129 copy

 

 

Vacation knitting, eh? This is as far as I’ve come on the Twist, meaning barely started. I have lots of long rows of stockinette next, so I guess it’ll be great lecture knitting then – school starts again in less than two weeks!

***

Semesterstickning, va? Såhär långt har jag kommit på min Twist – knappt börjat, med andra ord. Jag har långa och många slätstickade varv framför mig, så jag antar att det blir en perfekt föreläsningsstickning då. Skolan startar om mindre än två veckor!

 

DSC08133 copy

 

 

This is the beginning of a new adult design I’ve sketched up, which I’m calling Rar. It doesn’t look like anything yet, but I hope get on with it soon! ^.^

***

Det här är början på en ny vuxendesign som jag har skissat upp, och som jag kallar Rar. Den ser inte mycket ut för världen just nu, men jag hoppas på att få fart på den snart! ^.^

 

DSC08136 copy

 

 

And finally, my lovely Sorella Robina. How could one not love this color? I ordered 4 skeins of this pale pink Shepherds Worsted from Lorna’s Laces as soon as I saw it, but it looks like I might be needing a 5th skein. More about this project in a later post!

***

Och till sist, min fina Sorella Robina. Hur kan man inte älska den här färgen? Jag beställde 4 härvor av Shepherds Worsted från Lorna’s Laces i färgen Pale Pink så fort jag fick syn på den (men det ser ut som att jag behöver en 5e härva). Mer om detta projekt i en senare post!

FO: Lightkeeper’s Wife

Lightkeeper's wife cardi

Lightkeeper's wife cardi

 

Here we have another project that’s been waiting for a long while without showing off for the camera. The place for the photos is Röda sten in Göteborg – I had a whole bag of finished things to photograph while we were at it! ^.^

The pattern is The lighthouse keeper’s wife and the cotton yarn is Fresco from Wisdom Yarns – love the color, but now it’s discontinued. But, I’ve horded another color while there still was any, so maybe I’ll make another one? The pattern isn’t the best, but it’s easy and the finished result is wonderful – I’ve worn this alot! 🙂

 

***

 

Här har vi ytterligare ett projekt som legat länge utan att ha fått hamna framför kameran. Platsen för fotandet är Röda sten i Göteborg – jag hade med mig en hel påse med färdiga projekt att fota, när vi ändå höll på! ^.^

Mönstret heter The lighthouse keeper’s wife, och bomullsgarnet är Fresco från Wisdom Yarns. Underbar färg! Dock är garnet satt ur produktion nu… Men jag har haffat åt mig samma garn i en annan färg medan det fortfarande fanns, så det kanske kan bli en till? Mönstret är inte det bästa, men det är enkelt och det färdiga resultatet är underbart – denna koftan har jag använt en hel del! 🙂

FO: Color Affection

Color Affection

 

Finally! I finished this in December (!), but first it took me ages to weave in the ends, and then to actually take some photos? Some things you never get around to, it seems. But, here we have my Color Affection! It’s a garter stitch shawl, shaped in striped short rows. Fun and easy knitting, but oh my was those rows long towards the end? I’ve used 4 colors instead of 3, since I was running out. Mostly Drops Baby Merino, but there’s also a skein of purple Araucania Botany Lace in there!

 

***

 

Äntligen! Jag gjorde klart den här i December (!), men först tog det evigheter innan jag fick trådarna fästa, och sedan att faktiskt ta lite bilder? Vissa saker blir visst aldrig av. Men, här har ni min Color Affection! En rätstickad sjal som formas ac ränder i förkortade varv. Rolig och lätt stickning, men oj vad långa varven blev mot slutet! Jag har använt 4 färger istället för 3, eftersom jag fick slut på garn. Mest Drops Baby Merino, men det finns även en härva lila Araucanie Botany Lace därinne!

 

Color Affection

Color Affection

Color Affection

Color Affection

Color Affection

Color Affection

Garter in green! (Rätstickning i grönt!)

DSC06316 copy

DSC06398 copy

DSC06401 copy

 

 

They’ve had this simple shawl hanging in a LYS of mine – just a rectangle in garter stitch on 12 mm needles, and finished off with a crochet picot border. Simple, but it looks and feels gorgeous! So, I finally caved in and bought yarn for my own. I’ll use the same base, this green skein of Fame Trend, and Baby Bamboo for the edging. 🙂 It’s fast knitting too; I’m already maybe 50 cm away!

 

***

 

De har haft en väldigt enkel sjal hängande i en av mina lokala garnaffärer – bara en stor rätstickad rektangel på 12 mm stora stickor, och avslutad med en virkad kant. Enkelt, men känns härlig och ser läcker ut! Så, jag föll för frestelsen och köpte garn till min egen. Jag använder samma bas, detta fina Fame Trend-nystan, och kantar med Baby Bamboo 🙂 Snabb stickning är det också; jag har redan kommit ca 50 cm!

New pattern: Rampljus

Rampljus

Rampljus

Ravelry page

 for 4 USD (ca 25 SEK)

 

Yay!

The testing of my pattern Rampljus is now finished! It is available on Ravelry, and you can also use the links above! 🙂

 

***

 

Hurra!

Testandet av mitt mönster Rampljus är nu klart! Det finns tillgängligt på Ravelry, och du kan även använda knapparna här ovan! 🙂 (Mönstret finns på svenska!)