FO: Hopp

Hopp

 

Here we go then! The third installation in my Tied together collection is finished. Damn, it was a struggle to finally get this right! After the initial battle there still was some tweaking to do, and not to mention to write the pattern. Phew! This design is a bit more intricate than what I normally come up with. But, it’s fun knit! I’ve decided to call it Hopp, which means “hope” in Swedish!

Imagine my frustration when I was blocking this, and noticed that the skein I used for the bottom part of the body was considerably darker than the other skeins. Ugh! But, it’s not that easy to notice if you don’t know about it. No way that I’m ripping this out again! 🙂

The yarn, by the way, is Madeline Tosh Vintage in colorway Lapiz – absolutely gorgeous!

Why on earth is there a buttoned cardigan in the Tied trio then? It comes with instructions for a tied version as well, as you can see in one of the photos! Buttons is just my own personal preference. ^.^
The test knit of the pattern has just started, and should be finished in late October – I can’t wait to share this with you!
(I still need testers in size 3X and 4X, so have a look here if you’re interested!)

Of course I need to make a small version of this! I’ve already dug out a skein in my stash and started!

***

 

Då så! Den tredje delen i min kollektion Tied Together är klar. Jösses, vilken kamp för att äntligen  få ordning på detta! Efter den första striden var det fortfarande en del justeringar att göra, för att inte nämna att faktiskt skriva mönstret. Pust! Denna modellen är lite mer invecklad än vad jag normalt hittar på. Men, det är rolig stickning. Jag har bestämt mig för att kalla den för Hopp!

Ni kan tänka er hur frustrerade jag blev när jag blockade denna, och märkte att härvan jag använde för den nedre delen av kroppen var betydligt mörkare än de andra. Gah! Men, det märks inte så tydligt om man inte vet om det. Inte en chans att jag repar upp igen! 🙂

Garnet, för övrigt, är Madeline Tosh Vintage i färgen Lapiz – helt underbar!

Varför i hela friden är det ett knäppt kofta i Tied together då? Mönstret kommer med instruktioner för en knyten version också, som ni kan se på en av bilderna! Knappar är bara min egen personliga preferens. ^. ^
Teststickningen av mönstret  har precis börjat, och ska vara klar i slutet av oktober – jag kan inte vänta med att få dela detta med er!
(Jag behöver fortfarande teststickare i storlek 3XL och 4XL, så ta en titt här om du är intresserad!)

Självklart måste jag göra en liten version av den här! Jag har redan letat fram ett nystan och satt igång!

Ny Knitty!

 

Agata

 

The new Knitty is out, and my time on the front page is over! Boy, was that exciting! I’ll definitely try and submit to them again in the future! 🙂

I think the cardigan Agata  is my favorite in the new issue – I might be looking at yarn for that one tonight! The very intricate front cover cardigan is also really beautiful! Do you have a favorite?

 

 ***

Det nya numret av Knitty har kommit ut, och min tid på framsidan är över! Oj, vad spännande det har varit! Jag kommer definitivt försöka skicka in mönster till dem igen! 🙂

(Nu bör det förresten vara tillåtet för mig att översätta mitt mönster Sinnesfrid till svenska, så om någon är intresserad av det är det bara att puffa på!)

Jag tror att koftan Agata är min favorit av de nya modellerna – det är fullt möjligt att jag kommer kika på garn till den kväll! Den komplicerade koftan på framsidan är också riktigt vacker! Har du en favorit?

Pånyttfödd: Fjäril

One of the patterns I’ve planned to “fix up” for a while is Fjäril – even though the testing of the pattern went well the first time around, I noticed from the feedback that the sleeves were too big. So, after updating the pattern to improve the fit of the sleeves and armhole I had a second round of testing, and the results are great! I’ll show you some results of the testing soon, but first I want to share the new photos I took of this last weekend. We found a perfect spot near an old wind mill (no ocean in sight!), and I’m just so darn happy about how the pictures turned out! Yay!

Are you interested in helping out with testing of my patterns?  Join my Ravelry group!

 

***

 

En av de mönster jag har planerat att “fixa” ett tag är Fjäril – trots att testandet av mönstret gick bra första gången, märkte jag från allmän feedback att ärmarna var för stora. Så, efter att ha uppdaterat mönstret för att förbättra passformen på ärmar och ärmhål blev det en andra runda testtickning, och resultatet blev jättebra! Jag ska visa er några av testtickningarna, men först vill jag visa er de nya bilder som vi tog förra helgen. Vi hittade en perfekt plats nära en gammal kvarn (inget hav i sikte!), och jag är bara så rackarns glad över hur bilderna blev! Hurra!

Är du intresserad av att hjälpa till med testning av mina mönster? Gå med min Ravelry-grupp!

FO: Abigail Hood

Abigail Hood test knit

Abigail Hood test knit

 

Winter is coming! Soon it’s time to dig out all the hats and mittens! 🙂

This is a test knit for the designer –  I knew immediately that I wanted a hat like this when I saw the photos! Too bad that I had to knit it two times; I discovered that the given gauge was off when finishing the first one, and had to rip it out. This one I made in Eco-Alpaca from Viking of Norway, and it really turned out soft and cozy! It’s a quick knit – great for gifts, I’d say. I only needed one skein for this, so I’ll probably make matching mitts from the other one I bought. The pattern isn’t published yet, but you can find the designer’s other patterns here.

 

***

 

Vintern är på väg! Snart är det dags att gräva fram alla mössor och vantar! 🙂

Detta är en teststickning för designern – jag visste direkt att jag ville ha en sådan här mössa när jag såg bilderna! Tyvärr var i slutändan tvungen att sticka den två gånger; jag upptäckte att stickfastheten i mönstret var felaktig när jag var klar med den första, så det var bara att repa upp. Den här gjorde jag i Eco-Alpaca från Viking of Norway, och det blev verkligen  mjukt och mysigt! Snabb stickning – perfekt som present, skulle jag säga. Jag klarade mig med en enda härva, så jag ska nog göra matchande handledsvärmare med den andra jag köpte. Mönstret är inte publicerat ännu, men du kan hitta designerns andra mönster här.

 

Färg!

DSC08520 copy

 

 

 

I’ve finally made up my mind about my color choice for the Color Craving KAL. Choosing two colors is easy, but when I need to add a third my life gets so much more complicated for some reason! 🙂

Pink Malabrigo Sock + dark bluish green Cascade Heritage + light greenish blue Colinette Jitterbug = true?

 

***

 

Jag har äntligen bestämt vilka färger jag vill använda i mysteriestickningen Color Craving. Att välja två färger är enkelt, men när man måste lägga till ytterligare en blir mitt liv helt plötsligt så mycket mer komplicerat av någon anledning! 🙂

Rosa Malabrigo Sock + mörkt  blågrön Cascade Heritage + ljust blågrön Colinette Jitterbug = sant?

WIP: Trio 3 (Trio del 3 på gång!)

DSC08523

Here I’m knitting away on the third installation of Tied together – the yarn is Madeline Tosh Vintage in the color Lapiz. Gorgeous! This is the only brand I’ve come across that is available in this wonderful strong and bright blue. At first it feels surprisingly heavy to work with, but one gets used to it. And it fortunate that it’s very sturdy!

I had an idea, and started knitting.
It didn’t turn out just right, so I ripped out and started over.
Then I repeated that process somewhere between 5 and 10 times. Poor yarn!
Oh well. Finally I was getting somewhere.
Knit knit knit.
Yoke done. Get’s the brilliant idea to knit the sleeves before the body, to have that boring task over and done with.
Sleeve… sleeve… yay!
Knit knit knit.
Body finished. Bind offs, tried on… Crap. Looks like crap!
Rips out the body…
Realizes that I need to rip out into the yoke, and therefor the sleeves as well. Seriously?
Gets mad and leaves it for a few days, giving it the evil eye treatment.
Gets a grip and rip almost the whole thing out.
Think think think.
Knit knit knit.

And, that’s where I am right now! I’ve got maybe 10 more cm left to knit on the body, before working the sleeves (again).

At least the new fit is good, and the color makes me happy! ^.^

 

***

 

Här stickar jag för fullt på tredje delen i Tied together – garnet är Madeline Tosh Vintage i färgen Lapiz. Underbar! Detta är det enda märket jag har stött på som finns i denna riktigt starka klarblå nyansen. Först känns det förvånansvärt tungt att arbeta med, men man vänjer sig. Och det tur att det är så robust!

Jag hade en idé, och började sticka.
Det blev inte helt rätt, så jag repade upp och började om.
Och så upprepade jag den processen någonstans mellan 5 och 10 gånger. Stackars garn!
Nåja. Nu ska jag väl komma någonstans.
Sticka sticka sticka.
Oket klart. Får den briljanta idén att sticka ärmarna innan kroppen, för att ha den tråkiga biten överstökat.
Ärm… ärm … hurra!
Sticka sticka sticka.
Kroppen klar. Maskar av, provar på… Usch! Ser helt förskräckligt ut!
Repar upp kroppen …
Inser att jag måste repa upp in i oket, och alltså ärmarna också. Allvarligt?
Blir arg och lämnar eländet i skamvrån några dagar. Kastar onda ögat på det då och då.
Tar sig i kragen och repar upp det hela.
Tänk tänk tänk,
Sticka sticka sticka.

Och, det är där jag är just nu! Jag har ca 10 cm kvar att sticka på kroppen, innan det är dags för ärmarna (igen).

Nu har jag i alla fall stenkoll på att den sitter bra på, och färgen gör mig glad! ^. ^

Even more Fager! (Ännu Fagrare!)

Here comes a couple of photos from the test knit of my pattern Fager!

Isn’t it such a treat to see how a pattern turns out when knitted up in many different colors? 🙂

 

***

 

Här kommer några bilder från teststickningen av mitt mönster Fager!

Är det inte spännande att se hur ett mönster tar sig ut i många olika färger? 🙂

 

Links to project pages:

cec79 frogdog Isalaine jessab kristyann LyndaGav vedebrand

Thank you so much, ladies!

 

Riot

DSC05845 copy

DSC05843 copy

DSC05841 copy

Hooray for color!   I’ve worked from the free pattern Riot, except for the order of the colors. This is a fantastic way to use up smaller scraps of yarn – not a single end to weave in. These photos are from when I was halfway through – after some fierce knitting I’m actually finished. Just need to get some photos taken!

***

Hurra för färg! Jag har stickat efter mönstret Riot, förutom när det gäller ordningen för färgerna. Det här är ett fantastiskt sätt att använda upp mindre bitar restgarner – inte en enda tråd att fästa. Dessa foton är från när jag hade kommit halvvägs – efter lite intensivt stickande är jag faktiskt klar. Nu väntar den bara på att bli fotograferad!

New pattern: Luftslott

Luftslott

Ravelry page

Sizes: XS to 4XL

Single pattern:  for 5 USD (ca 35 SEK) or add to cart

Tied together:  for 11 USD (ca 75 SEK) or add to cart

Languages available: English, Swedish

 

Took some new photos of this – again out by the ocean. I’m lacking in imagination concerning the scenery, it seems! ^.^

Since I forgot to blog about this, I can happily tell you that the testing is already finished, and the pattern is published!

This is one of three designs in the small collection “Tied together” – the other two will be released in September and October.
(And of course it’s cheaper to buy the whole collection at once, rather than separate patterns.) 🙂

 

***

 

Tog lite nya bilder – återigen ute vid havet. Jag har ingen fantasti när det gäller bakgrunder, känns det som! ^.^

Eftersom jag glömde bort att blogga om denna koftan tidigare kan jag glatt tala om att testandet redan är klart, och mönstret är publicerat!

Detta är en av tre designs i min lilla kollektion “Tied together” – de andra två kommer publiceras i September och Oktober. (Och såklart är det billigare att köpa hela kollektionen jämfört med alla mönster var för sig.) 🙂

.

Luftslott

Luftslott