Plenty of Luftslott!

Luftslott - desorden

desorden – cec79 – katiepops – karinamaza – frogdog – sawyerscience – Kida1984

 

Here we have some of the fantastic and beautiful ladies that helped me test knit my pattern Luftslott! I wore mine just the other day, and plan on making many more in all the colors of the rainbow! 🙂

***

Här kommer några av de fantastiska och vackra stickerskorna som hjälpte mig testa mitt mönster Luftslott! Jag hade min på mig bara för någon dag sedan, och planerar att sticka upp många fler i regnbågens alla färger! (Och jajemen, mönstret finns på svenska!) 🙂

4 thoughts on “Plenty of Luftslott!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *