Älskade vän #1

En och en halv månad har nu gått sedan min stora förlust… smärtan är fortfarande lika tillintetgörande. Som en del i sorgearbetet har jag påbörjat ett enormt virkprojekt, där jag bearbetat ett fotografi för att få ett rutmönster i svart, vitt, samt 3 grå nyanser. Jag ser fram emot att se hur det här kommer växa fram!

Garnet är Drops CottonMerino – lika härligt till virkning som till det var till stickning!


One and a half month has passed since my loss… the pain is still completely annihilating. As a part of my grieving process I’ve started a huge crochet project, where I’ve worked with a photograph to get a square pattern in black, white and three shades of gray. I look forward to see how this will grow!

The yarn is Drops CottonMerino – just as nice for crocheting as it was for knitting!

Älskade vän

Älskade vän

Älskade vän

Älskade vän

Älskade vän

3 thoughts on “Älskade vän #1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *