Regn smygstart! / A sneaky peek setup! (clue #0.5)

Välkommen till smygstarten av mysteriekoftan Regn!

Jag hoppas att ni kommer ha roligt med detta mysterium – jag ser redan fram emot att se allas färdiga koftor! Resten av ledtråd #1 kommer publiceras på bloggen imorgon, men här kommer en liten aptitretare för de som är sugna på att sätta igång! 🙂


Welcome to the sneaky peak setup clue for the Regn mystery cardigan!

Instructions in English is found at the bottom of this post. I hope you’ll enjoy this mystery – I look forward to see everyone’s finished cardigans! The rest of clue #1 will be published here on the blog tomorrow, but here is an appetite tease for those who want to get on with the knitting! 🙂

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #0.5 (Smygstart!)

Utskrivbar pdf

Stickfasthet

16 maskor och 28-32 varv per 10 cm i rätstickning.

Storlekar

Plaggets bystvidd:
75/81/88/98 (106/111/118/122) cm

Ungefärlig storlek: XS/S/M/M2 (L/XL/2X/3X)
Storleksguide: Välj storleken närmast din faktiska bystvidd, eller ca 2-5 cm större. Koftan är tänkt att bäras med en något lös passform.

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Stycke A

Med HF, lägg upp 72/76/80/84 (92/96/100/104) m, till exempel med korsuppläggning.

Tips: Några varv in i arbetet kan du sätta en säkerhetsnål eller låsbar markör i arbetet, för att markera vad som är rätsidan på stickningen.

Varv 1: 16/17/18/19 (20/21/22/23) rm, pm, 7/7/7/7 (9/9/9/9) rm, pm, 26/28/30/32 (34/36/38/40) rm, pm, 7/7/7/7 (9/9/9/9) rm, pm, 16/17/18/19 (20/21/22/23) rm.
Varv 2-4: Rm över alla m, lyft markörerna när du kommer till dem.
Varv 5 (RS, ökningsvarv, knapphål): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* 3 gånger till, rm till sista 3 m, sticka knapphål enligt följande: omsl, 2rmtills, 1rm. (8 m ökade)
Varv 6 (AS): Rm.

Repetera varv 5-6 ytterligare 2/2/3/3 (3/3/4/4) times – ignorera knapphålet och sticka rm till slutet på varvet.
= 96/100/112/116 (124/128/140/144) m på stickorna


English

Clue #0.5 (Sneaky peek setup)

Printable pdf

Gauge

4 sts and 7-8 rows per inch in garter stitch

Sizes

Actual bust circumference of garment:
30/32.5/35.5/39 (42/44/47/49) inches, or
75/81/88/98 (106/111/118/122) cm

Approximately: XS/S/M/M2 (L/XL/2X/3X)
Size guide: Choose the size closest to your actual bust circumference, or 1-2 inches larger. The cardigan is indented to be worn with a close or slightly loose fit..

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan
kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Section A

With MC, CO 72/76/80/84 (92/96/100/104) sts, for example using long tail CO.

Tip: After you have worked a couple of rows, place a lockable marker or safety pin on the right side of the fabric, to easily keep track of what is RS and WS.

Row 1: K 16/17/18/19 (20/21/22/23) sts, pm, k 7/7/7/7 (9/9/9/9) sts, pm, k 26/28/30/32 (34/36/38/40) sts, pm, k 7/7/7/7 (9/9/9/9) sts, pm, k 16/17/18/19 (20/21/22/23) sts.
Row 2-4: Knit across all sts, slipping markers when required.
Row 5 (RS, Increase row, button hole): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, rep *-* 3 more times, knit to last 3 sts, work button hole (yo, k2togtbl, k1). (8 sts increased)
Row 6 (WS): Knit.

Excluding the button hole, repeat row 5-6 another 2/2/3/3 (3/3/4/4) times.
= 96/100/112/116 (124/128/140/144) sts on the needles

9 thoughts on “Regn smygstart! / A sneaky peek setup! (clue #0.5)

    • madeleine says:

      Markören sitter på rundstickan – när du stickat fram till markören, lyfter du den till högerstickan innan du fortsätter med maskorna efteråt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *