2017 in review!

Winter -17

Dags att göra det vanliga, och kika tillbaka på allt handarbete från året som gått! Jag har fått till totalt 17 färdiga projekt (förvånande få, faktiskt!) En del är på gång, andra behöver fotograferas.

Den senaste månaden har jag jobbat mycket med att försöka strukturera upp livet en aning, så jag kan vara mer tidseffektiv och ha mer ork. Jag har nämligen precis tagit examen från sjuksköterskeprogrammet, och har börjat arbeta deltid! 🙂 Samtidigt håller vi på med inskolning av T hos dagmamma, så det är en stor omställning för oss alla. Men, ändå hoppas jag på att hinna med mycket under året – handarbete, nya mönster, böcker, viktminskning… och framför allt att njuta av vardagen!


Let’s do the usual, and have a look at the past year of crafting!

I have finished up no more than 17 projects (I’m a bit surprised, really!). Some are in the making, and some needs a photo shoot.

The past month I’ve been working a lot with trying to structure up my life a bit, so I can be more time efficient and have more energy. I have actually just graduated as a nurse, and have started to work part time! 🙂 At the same time we’re schooling in T at daycare, so it’s a big change for all of us. But, still I’m hoping to get much done this year – crafts, new designs, books, weight loss… and above all, enjoy myself!


Finished but awaiting photos:
Marled magic mystery shawl, Speckle & Pop mystery shawl, Gummi baby vest 

Still in the making 
Match and move scrap shawl, Behind my back pullover, Calais shawl, Lumpy Space shawl, Surpris, and Viajante in blue