FO: Dish cloth

En ny version av disktrasan Rut (svenskt gratismönter från Hildurs barnbarn), återigen i Cotton Time från
Schachenmayr SMC. Snabbt och tillfredställande stickning!

Another version of dish cloth Rut (Swedish pattern), again using Cotton Time from Schachenmayr SMC. Quick and satisfying project!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *