Twiggy #2

Stickkorgsbild och mina Twiggys! Har behövt modifiera mönstret en hel del, både för storlek och för finjusteringar. Anteckningar kommer senare!


Knitting basket pic and Twiggy progress! I’ve needed to modify the pattern quite a lot, both for size and for small adjustments. Notes later!