Origami bag

 

Jag har en ganska rejäl tygstash, för någon som inte är så bra att sy. Jag har lyckats med vissa saker, som projektpåsar, haklappar, Kiwis filt, min älskade amningskudde … Men jag tycker många steg med att sy är trist, och får därför aldrig det bästa resultatet. 🙂 På senaste tiden har jag rensat ut en hel del prylar, less på allt som ligger… men det står rätt still med tygerna. Tänk om jag behöver dem en dag? Och favoriterna? En Youtube-sökning senare hittade jag denna Origami bag tutorial från Alanda Craft, med instruktioner här. Det ser så lätt ut, och ändå fint! Dags att kombinera tyg!


I have quite the fabric stash, for someone who’s not very good at sewing. I’ve managed some things, like project bags, bibs, Kiwi’s blanket, my beloved nursing pillow… But I find many steps of sewing very tedious, hence never getting the best of results. 🙂 Lately I’ve been clearing out a lot of stuff, which I can’t stand just lying around… but I’m at a stand still with the fabrics. What if I need them one day? And what about the ones I really like? A Youtube-search later I came across this Origami bag tutorial from Alanda Craft, with written instructions here. It looks so easy, yet lovely! Time to start combining fabrics!

 

How to: African Flower bag!

Kristin asked me how I put together my african flower bag, so of course I’ll share it with you! (There are loads of free descriptions for this lovely hexagon out there, so just Google it if you want to give it a go!)

I’ve tried to draw up a chart for the placement of the pieces below – hey, drawing even hexagons was a bitch! 🙂 You need a total of 16 pieces to make this – I made mine using Drops Muskat, a mercerized cotton.

The blank hexagons are the front/back of the bag, and the striped ones make up the sides. Attach all the squares, however you like, to form up the shape below – then attach each of the four corners just like the one I’ve color coded – it’ll be easier to understand once you get to this point and can fold the fabric. After this is done, the black sections shows the opening you’ll end up with – the bag is larger at the bottom than at the opening. Now you can just work around this opening, working deeper stitches in the valleys to even it out to a flat edge.

The handle is just sts worked around a long chain, and then seamed to the bag. This works out great  as a project bag! The lid is not necessary – I might remove mine.

Oh well! Hopefully these instructions will be of help to someone! 🙂

 

***

 

Kristin frågade hur jag har satt ihop min lilla väska med afican flowers, så självklart ska jag dela med mig! (Det finns massor av gratis beskrivningar på denna härliga ruta där ute, bara en Google-sökning bort! )

Jag har försökt att rita upp ett diagram för hur rutorna ska placeras – att rita sexkanter var inte det lättaste! 🙂 Du behöver totalt 16 rutor för denna väska- jag gjorde mina i Drops Muskat.

De blanka rutorna visar framsidan / baksidan av väskan, och de randiga är sidorna. Fäst alla rutor på det sätt du föredrar , för att bilda formen som visas nedan – fäst sedan alla de fyra hörnen precis som det jag har färgkodat – det blir lättare att förstå när du kommer till denna punkt och kan vika tyget. När detta är gjort kommer du sluta med öppningen som de svarta sektionerna visar –  väskan är större vid botten än vid öppningen. Sedan är det bara att  virka runt hela öppningen, och virka djupare maskor i dalarna för att jämna ut och få en platt kant.

Handtaget är bara maskor arbetade runt en lång rad luftmaskor, och sedan fastsydd på väskan. Fungerar jättebra som en projektpåse! Locket är inte nödvändigt – jag ska eventuellt ta bort mitt.

Nåja! Förhoppningsvis kan dessa instruktioner vara till hjälp för någon! 🙂

African flower bag

Hexagon bag

Knitted bag (Stickad väska)

Source: ravelry.com via Madeleine on Pinterest

I really like the look of this bag that I came across on my daily browsing on Ravelry (the pattern is free!). I’ve been thinking about knitting myself a bag soon, and the shape of this is perfect! I’m thinking lunchbox, craft project and/or other necessary things that I bring with me to school everyday. What do you think?

***

Jag gillar verkligen looken på denna väska som jag fick syn på under mitt dagliga Ravelrysurfande (och mönstret är gratis!). Jag har funderat en del på att sticka mig en väska snart, och formen på den här är perfekt! Jag tänker lunchlåda, handarbete och andra nödvändigheter som jag släpar med mig till skolan varje dag. Vad tror du?

Ivy – another knitted bag!

Varför försöka motstå, när man hittar fina mönster? Jag älskar att få användning för garn jag har liggande hemma! Här, Drops Eskimo i blandade färger.

 

***

 

Why try to resist, when you find a nice pattern? I love to find use for skeins I have lying around! Here, Drops Eskimo in mixed colours.

 

Knitted bag

 

Knitted bag

 

Knitted bag

Finished: Knitted market bag

Jajemen, flera av er gissade rätt!

Av lite blandade färgglada smånystan jag fyndade på second hand blev det en stickad nätkasse. Perfekt att lasta full med frukt (eller lite handarbete)!

 

***

 

Yep, several of you guessed right!

Some mixed colourful scraps I bought second hand turned into a knitted market bag. Perfect to load with fruit (or a project or two)!

 

 

Free pattern: Grrlfriend Market Bag

Needles: 5,5 and 6 mm

Yarn: Mixed scraps

 

Knitted bag

 

IMG_6034

 

IMG_6031

Yellow garden bag

Eskimo Bag

The bag in yellow Drops Eskimo is finished! Horray! !

I’m incredibly pleased with how this turned out! Spent many hours on both knitting and sewing. Sewing is not one of my strong sides, since I’m too impatient, but it looks pretty good!

Used needles size 6 mm, handles from Panduro Hobby, and a piece of fabric from my stash.

What do you think? ^^

 

***

 

Väskan i gul Drops Eskimo är klar! Hurra!!

Jag är supernöjd med hur den blev i slutändan! Har lagt många timmar både på att sticka och sy. Att sy är inte en av mina starka sidor, eftersom jag är för otålig, men det ser ganska bra ut!

Har använt stickor storlek 6 mm, handtag från Panduro Hobby, och en bit tyg från mitt förråd.

Vad tycker ni? ^^

Eskimo Bag

 

Eskimo Bag

The bottom

 

Eskimo Bag

Knitted bag

Eskimo Bag

 

Eskimo Bag

 

 

Eskimo Bag

 

Eskimo Bag

 

Eskimo Bag

 

Eskimo Bag

Four pockets on the inside

 

Eskimo Bag

 

Eskimo Bag

Yellow bag in Eskimo #2

Knitted bag

Knitted bag

Jag har kommit lite längre på min gula väska vid det här laget! 🙂
Känns som att det kommer bli väldigt bra, och jag älskar färgen. Lite tungt att arbeta med så tjockt garn dock!

Kom precis hem från en intervju för sommarjobb, och känner mig som en urkramad disktrasa. Nu blir det skönt med lite te och handarbete! 😀

***

 

I’ve made some progress on my yellow bag by now! 🙂
Feels like it’s going to be great, and I love the colour. Heavy working with thick yarn, though!

Just got home from an interview for a summerjob, and feel like a dishrag. Now I’m looking forward to some tea and knitting! 😀

Yellow bag in Eskimo

Eskimo bag

Eskimo bag

I realized that I absolutely had to have a yellow bag, so I started this one a couple of months ago. About a third done – I’ll probably continue working during the coming week… And I also have another Eskimo project to finish! Work work work!

 

***

 

Jag insåg att jag absolut var tvungen att ha mig själv en gul väska, så jag startade den här för några månader sedan. Ca en tredjedel klart – kommer antagligen fortsätta arbeta med den under kommande veckan… Och jag har ett annat Eskimo-projekt att avsluta också! Jobb jobb jobb!

Starling handbag #2

Starling handbag

PICT9399

I’ve finished the bottom and started working on the sides. Making the large size, by the way. 🙂

Also got my first number of Crochet Today a couple of days ago. I love crochet and knitting magazines – too bad they’re so expensive!

***

Botten är klar, och sidorna är påbörjade. Jag virkar den stora storleken, för övrigt. 🙂

För ett par dagar sedan kom mitt första nummer av Crochet Today. Handarbetstidningar är härliga – synd bara att de är så dyra! Över hundralappen på Pressbyrån. Jag beställde en prenumeration på hemsidan: 6 nummer för ca 250-300 kr. Rätt överkomligt!

Starling handbag

Starling Handbag

Starling Handbag

I’ve been thinking for quite some time now to try and make myself a Starling handbag. Also a good reason to learn the “foundation single crochet-stich” – it took me a while to get the hang of it! Maybe because I worked with an acrylic yarn that split too much. Found the perfect yarn in my stash for this project: a lovely cotton/linen yarn (“Lino”), that I found at a flea market six months ago.

Have you already made one? Or planning to? 🙂

Links:
***
Jag har funderat rätt länge på att göra mig själv en Starling-väska. Också en god anledning att lära sig “foundation single crochet” – det tog mig en stund att få grepp om det! Kanske för att jag arbetade med ett acrylgarn som delade på sig för lätt. Hittade i alla fall ett perfekt garn i mitt förråd: ett vackert lin/bomullsgarn (“Lino”) som jag fyndade på loppmarknad för något halvår sedan. Se länkar ovan!

Har du redan gjort en? Eller planerat att göra det? 🙂