Flower Power dish cloths

I guess everyone is busy with crafting those Christmas gifts, eh? ^.^
I got going pretty late, so I’ve kept really busy with smaller projects the last week – everything from cloths to cuffs, hats to baby accessories.
First out came these Flower Power cloths – very simple and straight forward, and I think the outcome is lovely! I’m more fond of the first one in green though, not completely happy with the striped one…
For these I have used Drops Paris and a 5.5 mm hook. The pattern is available for free on Ravelry!

***

Jag antar att alla har full upp med att handarbeta julklappar, inte sant? ^.^
Jag kom igång ganska sent, så jag har verkligen hållt mig sysselsatt med mindre projekt den senaste veckan – allt från disktrasor till pulsvärmare, mössor till babyaccessoarer.
Först ut blev dessa Flower Power cloths – mycket enkla med ett härligt resultat! Jag är mer förtjust i den första i grönt dock, blev inte helt nöjd med den randiga…
Till dessa har jag använt Drops Paris och virknål 5,5 mm. Mönstret är på engelska och finns gratis på Ravelry!

Christmas gift dish cloths

Christmas gift dish cloths

Christmas gift dish cloths

Christmas gift dish cloths

FO: Muskat Blanket

Muskat Blanket

 

 

 

ETA: I’ve noticed that I get a lot of traffic from Pinterest looking at this blanket! Yay! 😀
And, at the same time I noticed that my link is dead, and I can no longer find Fairysteps blog. Therefor, I’ve edited my post and included rough instructions for making a square below. Enjoy!

 

I finally got around to take some photos of the projects I surround myself with at the moment. I like to keep my Ravelry notebook updated with pictures! ^.^

Here’s the Muskat Blanket, all finished and blocked now that I have my house back again.
I got a question about blocking blankets – I think it’s normally recommended to block the squares separately, before attaching them to each other (posing a problem when you’re joining on the go). This pattern however, is joined to the next square on every row, rather than just in a few places, so there’s no problem what so ever to block the entire blanket when you are finished! 🙂

I found the original pattern (called LOVE blanket) on Fairysteps blog.
I decided to adapt it slightly since I wanted smaller squares:
My squares are 14 sts wide rather than 20, and only 7 rows high as following: 
Plain row (dc’s only), 2 eyelet rows, plain row, 2 eyelet rows, plain row.

 

Rough instructions:

For the first square:
Setup row: Ch 16. Dc in 4th ch from hook. Work 1 dc in each chain. (14 dc’s)
Eyelet row: Ch 3 (counts as first dc), dc in next st, (ch1, skip 1, dc in next 2 sts) 3 times, ch1, skip 1, dc in last 2 sts.
Repeat eyelet row.
Plain row: Dc in each dc and ch space.
Work 2 eyelet rows.
Work one more plain row. Cut yarn.

For the next square in the vertical direction:
Work the same as for the first square, but begin with a plain row rather than an setup row.

For the next square in the horizontal direction:
Join yarn in the corner of a finished square.
Ch 16 and work a setup row.
When you’re working the final dc of the round, before pulling the yarn through the last 2 loops,  you’re going to slip stitch it to the neighboring square. With loops on hook, insert needle in the corresponding place (meaning the top of the corresponding row) of the next square, and pull up a loop. Pull yarn through all three loops on hook.
Ch2, slip stitch to corresponding row, turn work, continue like previous squares.

 

My blanket is 7 times 9 squares big, and was a surprisingly quick and entertaining project! I’ve only used Drops Muskat (mercericed cotton) from my stash, with a 3.5 mm hook. It’s not a favorite yarn of mine since it’s pretty harsh, but they sure have many lovely colors to choose from!
I finished the whole thing off with one round sc’s and one round dc’s in white.

 

***

 

Tillagt senare: Jag har sett en hel del trafik från Pinterest, som tittar på detta filt! Vad skoj! 😀
Och samtdigt lade jag märke till att min länk är död, och jag kan inte längre hitta Fairysteps blogg. Därför har jag redigerat mitt inlägg och lagt till grova instruktioner för att göra en ruta nedan. Varsågod!

Jag fick äntligen tummen ur till att ta lite foton av de projekt som ligger runt omkring just nu. Jag tycker om att hålla min Ravelry notebook uppdaterad med bilder! ^. ^

Här kommer Muskat Blanket, helt färdig och blockad nu när jag har fått huset tillbaka igen.
Jag fick en fråga om att blocka filtar – jag tror att det normalt rekommenderas att blocka rutor separat innan du sätter ihop dem (ett problem när du sätter ihop dem direkt). I detta mönster fäster du dock vid nästa ruta på varje varv, snarare än bara på ett par ställen, så det är inga problem med att blocka hela härligheten när du är klar! 🙂

Jag hittade det ursprungliga mönstret (LOVE blanket) på Fairysteps blogg.
Jag bestämde mig för att anpassa det lite eftersom jag ville mindre rutor:
Mina rutor är 14 stolpar breda i stället för 20, och endast 7 varv höga som följande:
Enkelt varv (bara stolpar), 2 hålvarv, enkelt varv, 2 hålvarv, enkelt varv.

 

Grova instruktioner:

För den första rutan: 
Start-varv: 16 lm, stolpe i 4 lm från nålen. I stolpe i varje lm. (14 stolpar)
Mönstervarv: 3 lm (ersätter första stolpen), stolpe i nästa stolpe, (1lm, hoppa över 1 m, stolpe i nästa m) 3 gångar, 1 lm, hoppa över 1 m, stolpe i sista 2 m.
Repetera mönstervarvet.
Enkelt varv: 3 lm, 1 stolpe i varje stolpe och lm.
Virka 2 mönstervarv.
Virka ytterligare 1 enkelt varv. Klipp tråden.

För nästa ruta i vertikal riktning:
Virka på samma sätt som för första rutan, men börja med ett enkelt varv istället för ett start-varv.

För nästa ruta i horisontell riktning:
Börja i hörnet på en färdig ruta.
Virka 16 lm, följt av ett start-varv.
När du virkar sista stolpen i varvet ska du smygmaska fast dig i grannrutan. Med 2 öglor kvar på nålen, stick in nålen på motsvarande plats av nästa ruta (med andra ord, i toppen av det motsvarande varvet i andra rutan), och dra upp en ögla. Dra garnet genom alla tre öglorna på nålen.
2 lm, smygmaska i toppen av motsvarande varv, vänd arbetet och fortsätt som tidigare rutor.

 

Min filt är 7 gånger 9 rutor stor, och var ett förvånansvärt snabbt och underhållande projekt! Jag har bara använt Drops Muskat (mercericerad bomull) från mina gömmor, med en 3,5 mm viknål. Det är inte en favoritgarn eftersom det är ganska hårt, men det finns många härliga färger att välja mellan!
Jag avslutade det hela av med ett varv fastmaskor, ett varv stolpar i vitt runt helt filten.

 

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

FO: Sage Woodland Hood

The sweater is slowly drying, and I think it has shrunk slightly. Oh, I hope it gains shape again, since it really fit perfectly before! The most shocking part is that it’s superwash yarn (Drops Big Merino) – even though it was lovely to work with I’ll probably never use it for clothing again.

This, however, is a hood I helped to test knit a while ago. A very easy and simple design. I need to dig this out so I can wear it – it’s damn cold outside!
The yarn is Drops Andes, a wool/alpaca mix (and in my absolute favorite color!). The pattern is available here.

***

Tröjan torkar långsamt långsamt, och jag tror den har krympt en aning. Jag hoppas verkligen den tar for igen, eftersom den satt perfekt innan! Det mest chockerande är att det är superwashgarn (Drops Big Merino) – även om det var härligt att arbeta med kommer jag nog aldrig använda det till kläder igen.

Det här, däremot, är en huva jag hjälpte till att teststicka för ett tag sedan. En väldigt enkel och trevlig design. Jag måste gräva fram den här nu när vintern äntligen är här på riktigt!
Garnet är en ull/alpaca-mix, Drops Andes (och i min absoluta favoritfärg!). Mönstret är på engelska och hittas här.

Sage Woodland Hood

Sage Woodland Hood

Sage Woodland Hood

Sage Woodland Hood

Sage Woodland Hood

Sage Woodland Hood

New pattern: Stig

IMG_8786 copy

Here’s another clean yet interesting baby design that I’ve released on Ravelry recently – I’m calling it “Stig”, which means “forest path” in Swedish. ^.^
Yet again I’ve knitted my prototype in the acrylic/cotton blend Tilda – really soft and nice sport weight!
The pattern is available in sizes Newborn to 7 years, and the best part – knitted entirely in one piece!

If you want to be really updated on my own designs – join my group on Ravelry! I always post there when a pattern is being tested and soon will be released!

I’m currently having two different designs test knitted – a dress and a vest in worsted weight yarn. I’ll show you some pics later this week!
And by the way, I have to tell you – I was recognized from the blog by another customer when visiting the yarn shop earlier this week. Always fun! ^.^

***

***

Här kommer ännu en enkel men ändå intressant design som jag nyligen har publicerat på Ravelry.
Återigen har jag stickat i Tilda från Svarta Fåret – alltid lika mjukt och härligt!
Mönstret finns i storlekar nyfödd till 7 år, och bäst av allt – stickat helt i ett stycke!. Även detta mönster finns än så länge bara på engelska – jag skriver nämligen på engelska direkt när jag gör dem och inte på svenska – men översättning kommer förhoppningsvis snart!

Vill du ha stenkoll på vilka nya mönster jag håller på med – gå med i min grupp på Ravelry! Jag postar alltid där när ett mönster håller på att teststickas och snart kommer bli publicerat!

Just nu håller jag på att få två nya designs teststickade – en klänning och en väst i lite tjockare garn. Jag kommer visa er lite bilder senare i veckan!
Förresten måste jag tala om att jag blev igenkänd från bloggen av en annan kund när jag var i garnaffären tidigare i veckan. Det är alltid lika roligt! ^.^

IMG_8790 copy

IMG_8795 copy

IMG_8792 copy

IMG_8789 copy

IMG_8788 copy

IMG_8787 copy

New pattern: Dyning

Dyning

Jag insåg att jag totalt glömt bort att skriva inlägg om några av mina mönster som jag redan har publicerat på Ravelry! Skäms!
Först ut – det här är Dyning!
Är inte den här blå nyansen helt fantastisk? Denna prototyp är stickad i Tilda från Svarta Fåret. Jag måste helt klart göra någonting till mig själv i den här färgen.
Dyning stickas uppifrån och ner (såklart!) – först stickas oket platt, och kroppen stickas sedan klart på rundsticka. Inte mindre än 9 storlekar (nyfödd till 10 år) finns att köpa och sticka för bara ca 17 kr!
Än så länge finns mönstret bara på engelska – svensk översättning kommer snart!

***

I realized that I’ve completely forgotten to post about a few of my patterns that I’ve already published on Ravelry! Shame on me!
First out – this is Dyning! (Swedish for wave/swell)
Isn’t that blue just gorgeous? This prototype is knitted with a cotton/acrylic blend, Tilda from Svarta Fåret. I totally need to make something for myself in this color.
Dyning is knitted top down (of course!) – first working the yoke flat, then the body is finished in the round.
No less than 9 sizes (newborn to 10 years) is available for only 2.50 USD!

Dyning

Dyning

Dyning

Dyning

FO: Hot Pink Bolero

Hot pink bolero
 
Hot pink bolero
 
Hot pink bolero
 
Yarn!
 
Phew, what a week!
Now we’ve sold our apartment, and contracts have been signed. Unfortunately we didn’t get back the money we paid for it four years ago, but it was either this or bothering with renovating the old bathroom ourselves, before trying to sell again. Now I really hope I can get this out of my mind and finally sleep properly!
 
Here’s a lacy bolero I finished this summer – unfortunately there won’t be any modeled pics. Guess why? It’s too small for me, grr! I can get it on, but it’s too tight around the armhole. Really disappointing! Normally it fits really well with size L knitted cardigans/sweaters on my size XL, but I forgot that this was cotton and wouldn’t be as stretchy. Also, since it’s knitted in pieces, you can’t try it on as you go. Everything should be knitted top down, I say!
 
The pattern is a free Drops one, and is actually quite nice once you realize that it’s quicker work if you change the “slip 1, k2tog, psso” into a k3tbl – it does the same, it’s one moment instead of three, and to me looks better since you’re not distorting and pulling the stitches so much.
I finished this in 5 days. In the hope it’ll fit later, since I’m currently loosing some weight, I’ll put this away for now. Otherwise, it’ll be a nice gift for someone, I guess. 🙂
 
***
 
Puh, vilken vecka!
Nu har vi sålt vår lägenhet, och köpekontrakt har skrivits. Tyvärr fick vi inte tillbaka de pengar vi lade på den för det fyra år sedan, men det var antingen detta eller att stå med renovering av det gamla badrummet själva, innan vi försöker sälja igen. Nu hoppas jag verkligen att jag kan få detta ur huvudet och kanske sova ordentligt!
 
Här är en spetsbolero jag avslutade i somras – tyvärr kommer det inte att bli några modellerade bilder. Gissa varför? Den är för liten för mig, grr! Jag kan få på den, men den sitter för hårt runt ärmhålet. Verkligen frustrerande! Normalt passar det riktigt bra med storlek L på stickade koftor/tröjor till min storlek XL, men jag glömde att det var bomull och inte skulle vara så elastiskt. Dessutom, eftersom den är stickad i separata stycken, kan du inte prova allt eftersom. Hurra för uppifrån och ner samt sömlöst, säger jag!
 
Mönstret är en gratis Drops-mönster, och är faktiskt ganska trevligt när du insett att det är snabbare stickning om du ändrar “lyft 1, 2 rm tills, drag den lyfta m” till “3 ihop genom bakre maskbågen” – det ser likadant ut, det är ett moment istället för tre, och ser enligt mig bättre ut eftersom du inte misshandlar och drar i maskorna så mycket.
Jag stickade klart den på 5 dagar. I hopp den kommer passa senare, eftersom jag just nu tappar en del i vikt, så lägger jag undan den för stunden. Annars kommer det att bli en fin present till någon, antar jag. 🙂

FO: Beniga leg warmers 0.5

Beniga leg warmers
 
Beniga leg warmers
 
This was my first “draft” for my Beniga leg warmers! 🙂
Not so successful, since I noticed too late that the two yarns I used had different gauges. Also, no matter how lovely the Noro yarns looks as a skein, I’m very often disappointed in the final product! Not to mention that I haven’t bought one single Noro skein that haven’t had a knot and therefor a break in the color change. Ridiculous, considering what they cost!
Oh well. About the construction – I decided to skip the garter stitch section above the cuff when I wrote the final pattern.
You can’t have enough leg warmers, right?
 
***
 
Detta var mitt första “utkast” för mina Beniga benvärmare! 🙂
Inte alltför framgångsrikt, eftersom jag insåg för sent att de två garnerna jag använde hade olika stickfasthet. Dessutom, hur fint Noro-garn än är som nystan blir jag ofta besviken på slutresultatet! För att inte nämna att jag inte har köpt ett enda Noronystan som inte haft en knut och därmed förstört färgskiftningarna. Löjligt, med tanke på vad de kostar!
Nåja. Konstruktionsvis, bestämde jag mig för att jag skippa den rätstickade biten ovanför vristen i det slutliga mönstret.
Man kan inte ha för många benvärmare, eller hur?

New pattern: Fjäril cardigan

Fjäril cardigan
Fjäril cardigan

Another pattern is published! This time it’s my first adult cardigan design that has been tested and finished up – I hope it’s calling out your name already! My version is knitted with only 1½ skein of Colinette Jitterbug.

You’ve been looking for that light, easy and delicate cardigan to spice up your summer wardrobe? For all those days when it’s just a bit too chilly to only wear that dress or beautiful top that you can’t stay away from – Fjäril is for you!

Fjäril (Swedish for “Butterfly”) is a simple yet interesting design, worked completely seamless and top down in stockinette with lace panels in the shape of butterflies. This only calls for 1-2 skeins of fingering weight yarn – perhaps that lovely skein of sock yarn that you’ve been saving? Get to it! ^.^

***

Ännu ett mönster har blivit publicerat! Denna gång är det min första vuxenkofta som har blivit testad och editerad – jag hoppas att den redan ropar ditt namn! Min version är stickad med bara 1½ härva Colinette Jitterbug.

Har du funderat på att sticka den där lätta, enkla och läckra koftan för att liva upp sommargarderoben? För alla de dagar när det är precis lite för kallt för att bara ha på sig den där klänningen som man inte kan hålla sig från – Fjäril är för dig!

Fjäril är enkel men ändå intressant, stickad uppifrån och ner utan sömmar, slätstickning med spetsmönster i form av fjärilar. Kanske något för det där fina sockgarnet du har sparat på? Sätt igång!

Pattern: Fjäril (“Butterfly”)

Ravelry page

3.50 USD


Sizes:
X-Small/Small/Medium/Large/X-Large/XX-Large
Approximate chest circumference (cm): 80/88/95/100/105/115
Approximate chest circumference (inches): 32/35/38/40/42/45
Allow some negative ease for a great fit; choose a size that is around 5 cm/2 inches smaller than your
actual chest measurement.

Materials:
Fingering weight yarn, approximately:
350/400/450/520/600/665 meters, or
400/440/490/580/650/725 yards
10 small buttons

 

New pattern: Vinkel

Vinkel

I’m so happy that this is finished, so I can show it to you! It’s been playing around in my head for a long time. I’ve got many positive comments on Ravelry about the unusual construction, and I hope you’re going to like it! I’ve got several requests to size this up for adults, so don’t fret – it’s on my to do list for this autumn! ^.^
So, are you curious about something else than the traditional?
Let me present to you; Vinkel (Swedish for “Angle”)
Worked from the front edge, across the body and down again, finished with some easy seaming at back and sides. Instructions for either simple or double breasted buttoning. Or why not seam the front up too and make it into a tunic?

The pattern range from size 3 months to 12 years, and is available for only 3$! ^.^

Visit the Ravelry page, or buy directly with the button below.

***

Jag är så glad över att den här är klar, så att jag kan visa den för er! Idén hag legat och grott i mitt huvud ett bra tag. Jag har fått många positiva kommentarer på Ravelry angående den ovanliga konstruktionen, och jag hoppas att ni ska tycka om den! Jag har fått flera önskemål om att göra den i vuxenstorlek också, så oroa er inte – det är på min att göra-lista för hösten! ^.^

Så, är du nyfiken på något annat än det traditionella?
Låt mig presentera; Vinkel
Stickad från framkanten, över axeln och ner igen, avslutat med enkla sömmar längst rygg och sidor. Instruktioner för antingen enkel eller dubbel knäppning. Eller varför inte sy ihop framsidan också och göra den till en tunika?
Mönstret sträcker sig från 3 månader till 12 år, och finns att ladda ner för bara 3$ (ca 20 kr)! ^.^
Besök Ravelrysidan, eller köp direkt med knappen nedanför! Mönstret finns på både engelska och svenska!

 

Vinkel

Ravelry page

Sizes: 3 months to 12 years

Yarn: Worsted or aran weight

Gauge: 4 sts/8 rows in garter st

Language available: English and Swedish

Vinkel

Vinkel

Vinkel

Vinkel