Red (blue!) dwarf socks (Blå sockor!)

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Yay! I feel so damn proud when finishing a pair of knitted socks – I’m not gifted with sock genius as some crafters are. Isn’t the color lovely? These were actually finished in October – I guess I’ve got so much crafting material that I forget to blog about much of it! ^.^ Too bad it’s soon time to pack these away with the winter clothes… The pattern is free on Ravelry, and the yarn is Raggi from Järbo Garn.

***

Hurra! Jag känner mig alltid så stolt när jag avslutat ett par sockor – jag har inte den sockbegåvning som  så många handarbetare verkar ha. Är inte färgen härlig? Dessa blev faktiskt färdiga i oktober – jag har så mycket material att jag missar mycket! ^.^ Det är nästan synd att det är dags att packa undan dessa med vinterkläderna snart… Mönstret är på engelska och finns gratis på Ravely, och garnet är Raggi från Järbo Garn.

FO: Lambs lace cardi

Lamb's lace cardi

Lamb's lace cardi

Pattern: Lamb’s Lace Cardi

Project page

Yarn: Shepherds Worsted from Lorna’s Laces (turquoise) and Drops Merino Extra Fine (grey)

 

Well, I finally managed to finished my Lamb’s Lace Cardi!
I started my first one (in red) several years ago, but it ended up being frogged. Started over again with this turquoise  only to hear that the shop didn’t have enough of it left. Well, damn it if I were to start over again! So, here we have this turquoise grey hybrid. The pattern is really nice, although there’s way too many lace charts to puzzle together… but there’s something about this that I don’t like… I just can’t put my finger on it!

***

Nå, jag lyckades till slut sticka klart min Lamb’s Lace Cardi!
Jag började min första (i rött) för flera år sedan, men det slutade med att den blev upprepad. Började om igen i turkost, bara för att få reda på att affären inte hade tillräckligt mycket kvar. Så sjutton heller att jag skulle börja om igen! Så, det  blev en hybrid i turkost och grått. Mönstret är riktigt trevligt, dock med alldeles för många diagram att pussla ihop… men det är någonting med den här som jag inte tycker om… Jag kan bara inte sätta fingret på det!

FO: Vandrare för adults! (FO: Vandrare för vuxna!)

Vandrare for adults

Vandrare for adults

Vandrare for adults

Vandrare for adults

Vandrare for adults

Vandrare for adults

Yarn: Malabrigo Worsted, color Cadmium

Needles: 4 mm

As I wrote a few weeks ago, I worked out an adult version of my childrens sweater, Vandrare. This is how it came out! What do you think?
I’m super happy with the fit and the color, and I can see myself wearing this alot. I’m having the pattern test knitted on Ravelry right now, so it’ll be available later this month! ^.^ Meanwhile, you can find my Ravelry project page here.

I’m having the worst flu of my life right now, and I’ve been practically bed bound since Monday, so I’m on the 4th day now. I haven’t been eating, haven’t been sleeping, but I’ve managed to do some knitting… one has to have priorities, right? Feel sorry for me, since I’m feeling to miserable right now!

***

Som jag skrev för några veckor sedan, så har jag arbetat fram en vuxenversion av min barntröja Vandrare. Det här är slutresultatet! Vad tycker ni?
Jag är rikigt glad i passformen och färgen, och jag kan tänka mig att jag kommer använda denna en hel del. Mönstret blir just nu teststickat på Ravelry, så det kommer bli tillgängligt senare denna månaden! ^.^ Under tiden kan du hitta projektsidan här.

Jag har mitt livs värsta influensa just nu, och har i princip varit sängbunden sedan i måndags, 4 dagar nu alltså. Jag har inte ätit, har inte sovit, men jag har lyckats sticka lite… det gäller att ha prioriteringar, eller hur? Tyck synd om mig, nu när jag känner mig så miserabel!

Bittersweet

Bittersweet

Bittersweet

Bittersweet

Bittersweet

Second up from the big photo session – Bittersweet is done! ^.^
You can read more about how it came to be here and here.
Named after the colorway of the gorgeous yarn, which is Shepherds Worsted from Lorna’s Laces. It’s such a joy to wear, and to work with! Hopefully it’ll fare well in the washing machine as well.
As you know this is my interpretation of a similar Drops model, and I’ll post the pattern here on the blog once I’ve finished it up.

***

Andren ut från den stora fotosessionen – Bittersweet är färdig! ^.^
Du kan läsa mer om hur den blivit till här och här.
Namnet kommer från färgen på det härliga garnet, som är Shepherds Worsted från Lorna’s Laces (finns på Garnkorgen!) Det är underbart att ha på sig, och lika så att arbeta med! Förhoppningsvis kommer det vara lika fint efter tvättmaskin också.
Som ni vet är det här min egen tolkning av en liknande Drops-modell, och jag kommer lägga upp mönstret här på bloggen så fort det är klart.

FO: Crochet socks! (FO: Virkade sockor!)

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Here are the socks I showed you a not so long ago, all finished and I’ve already worn them several times!
These are actually completely improvised – I just had to do some reading on how to crochet a good heel. Improvising socks from the toe up is super fun and easy!

Very rough instructions (US crochet terms):
Crochet a tight chain, approximately 10 sts long. Sc down along one side of the chain, then up the other side. Start working in the round (it’s easier to work in a spiral, rather than joining in the round). Every other round, increase 4 sts – 2 sts at each “point” of the chain. Continue like this until you can fit the toe over 4 of your toes – with fingering sock yarn and a 3.5 mm hook I decided on 48 sts.
Work the foot however you like it, in whatever stitch you want. When you have 1.5-2 inches left to the back of your heel, crochet a chain with half your stitch count, from one side of the sock to the other, skipping over all the heel sts – also half your stitch count. Again, work the ankle in whatever way you like. Finish off with working the heel – sort of a reversed toe, where you decrease 4 sts every other round. Try on for fit – I find that I want to increase more rapidly towards the end, to avoid getting a point at the back.

Well, there you have it!
This pair is very simple – sc’s for the toe and heel, hdc’s for the foot and ankle, finished with a shell edging. The yarn is Drops Fabel, by the way!
Now I’m going off to read in bed, after a very rough week!

***

Här är strumporna jag visade er för inte så länge sedan, helt färdiga och redan använda flera gånger!
Dessa är faktiskt helt improviserade – det enda jag fick göra var att undersöka hur man virkade en bra häl. Improviserade strumpor från tån och upp är superroligt och enkelt!

Mycket grova instruktioner:

Virka en tight kedja luftmaskor, ca 10 m lång. Virka fm ned längs ena sidan av kedjan, sedan upp längst andra sidan. Börja virka runt (det är ofta snyggare att arbeta i en spiral, snarare än att smygmaska ihop varven). Vartannat varv, öka 4 m – 2 m vid varje “spets” av kedjan. Fortsätt så tills tån passar över 4 av tårna – med tunnare sockgarn och 3,5 mm virknål slutade jag på 48 maskor.
Virka foten som du vill ha den, i det mönster du känner för. När du har ca 4-5 cm kvar till baksidan av hälen, virka en kedja med halva maskantalet, från ena sidan av strumpan till den andra. Hoppa över alla hälmaskorna – också dessa halva maskantalet. Återigen virka vristen på det sätt du vill. Avsluta med att virka hälen – en slags omvänd tå, där du minskar 4 m vartannat varv. Prova för att justera passform – jag vill t.ex. gärna öka snabbare mot slutet, for att undvika att få en spets på baksidan.

Ja, där har ni det hela!
Detta par är väldigt enkla, med fastmaskor till tå och häl, halvstolpar till kroppen, avslutat med en snäckskalskant. (Säger man så? ^.^) Garnet är Drops Fabel, för övrigt!
Nu bär det av till sängen för att läsa, efter en riktigt tuff vecka!

New pattern: Vandrare (Nytt mönster!)

Vandrare

Vandrare

Vandrare

Vandrare

Vandrare

Vandrare (Swedish for traveler) is one of two new baby designs that I’ve been working on lately! This is a 2nd attempt (poor yarn, it’s been frogged and frogged again!), and I was going to scrap the idea all together when it didn’t work out – then suddenly this came to life! What do you think? ^.^
I love playing around with different textures and shapes, so I’m pretty happy with it. I perhaps wish I’d made it in a stronger color, but I had this skein of Madeline Tosh Merino that is quite lovely! The color is called Chambray, by the way.
After a thorough testing, the pattern is now available in sizes 3m to 10 years, for only 3 USD!

***

Vandrare
Ravelry page

Size 3m to 10 years
Worsted or light aran weight yarn
Gauge: 4.5 sts per inch

***

Vandrare är en av två nya baby-designs som jag har stickat på det senaste! Detta är ett andra försök (stackars garn som blivit upprepat så många gånger!), och jag höll på att skrota hela idén när det inte fungerade – men plötsligt blev den här skapelsen till! Vad tycker ni? ^.^
Jag gillar att leka med olika strukturer och former, så jag är ganska nöjd. Kanske önskar jag att jag hade gjort den i en starkare färg, men jag hade denna härva av Madeline Tosh Merino som var riktigt härlig! Färgen kallas Chambray, för övrigt.
Efter en ordentlig testomgång är mönstret nu tillgängligt på engelska i storlek 3m till 10 år, för endast 20 kr!
(Jag vet att jag varit dålig på att översätta mina mönster till svenska, men tiden räcker inte riktigt till. Om det är något speciellt mönster du är intresserad av, tveka inte att fråga!)

Such a tease!

Gryning

Gryning

Gryning

Here’s a tease from another new baby design of mine – I call it Gryning, which means “dawn” in Swedish. Hopefully I’ll be able to write down the pattern next week so I can have it tested. Isn’t the colors just lovely?
Soon I’m off for the weekend, spending almost 5 hours on train to go visit my husbands family. Lots of time for crafting, reading (and studying, I guess)! ^.^
Two different projects will tag along on the trip – my Baby/Big Cables that never seem to end, and a scrap yarn shawl!

***

Här kommer en tjuvtitt på ännu en av mina nya babydesigns, Gryning. Jag hoppas att jag hinner skriva ner mönstret nu i nästa vecka så att jag kan få det testat. Är inte färgerna alldeles underbara?
Snart bär det av bort över helgen – en nästan 5 timmar lång tågresa för att hälsa på makens familj. Massor med tid för handarbete, läsning (och plugg, antar jag)! ^.^
Två olika projekt får följa med på resan – min Baby/Big Cables som aldrig tycks bli klar, och en restgarnssjal!

Blue Fluff Booties!

Fluff Booties

Fluff Booties

Fluff Booties

Fluff Booties

Fluff Booties

When I got going with these two yarns, I couldn’t stop! This isn’t even the end of it, I made more. ^.^
So, this was also a gift for my friend – I knew that she hadn’t started collecting anything for a future baby, so I definitely thought this was a good time to start!
Again, it’s an unknown effect yarn, and Järbo Molly in color 35014. I worked from this pattern, really easy, quick and satisfying. Made the rib much shorter, and added some effect yarn to the edging.

***

När jag väl hade börjat med dessa två garner var det omöjligt att sluta! Detta är inte ens allt, jag gjorde mer. ^.^
Så, detta var också en julklapp till min vän – jag visste att hon inte hade börjat samla någonting för en framtida bebis, så jag tyckte absolut detta var ett utmärkt tillfälle att börja!
Detta är återigen ett okänt effektgarn (är det någon som vet vilket märke det är?), och Järbo Molly i färg  35014. Stickade från detta mönster, riktigt lätt, snabbt och tillfredsställande. Gjorde resåren betydligt kortare, och la till lite effektgarn till kanten.

More crochet dish cloths! (Fler virkade disktrasor!)

Christmas gift dish cloths

Christmas gift dish cloths

Christmas gift dish cloths

DSC02879 copy

I’m “working” my way through the rest of my 2012 projects that I haven’t yet blogged – there’s quite a few of them left!

I want to try and keep the blog more up to date with what I’m working in right now, rather than just posting about things as I’ve already finished them. And, hopefully I’ll also be able to blog more often than I did last year, even though I’m starting up my new studies again next week! We’re having two introduction days this Wednesday and Thursday – that should be interesting!

 

Here’s another pair of dish cloths that I crocheted as Christmas gifts. The pattern is free but requires a free membership. The design is beautiful, but I think it ruffles a bit too much with 8 petals (therefore I only worked 7 petals on the red one). I think I need to make a couple for myself!

***

Jag “jobbar” mig igenom resten av mina 2012-projekt som inte har blivit bloggade än – det finns allt en del sådana kvar!

Jag vill försöka hålla bloggen mer up to date med vad jag faktiskt handarbetar för stunden, snarare än att bara blogga om saker man redan har gjort klart. Och, förhoppningsvis kommer jag att blogga oftare än vad jag gjorde förra året, trots att jag startar min nya utbildning nästa vecka! Vi har två introduktionsdagar denna vecka, onsdag och torsdag – det kommer bli intressant!

 

Här kommer ännu ett par disktrasor som jag virkade som julklappar. Mönstret är på engelska och gratis, men kräver en gratis registrering. Designen är vacker, men jag tycker att den bubblar sig lite för mycket med 8 kronblad (därför gjorde jag bara 7 st på den röda). Jag tror jag måste göra mig några till mig själv! 🙂

Blue Fluff Cuffs! (Blått fluff till en vän!)

Blue Fluff for a friend

Blue Fluff for a friend

Blue Fluff for a friend

Blue Fluff for a friend

Blue Fluff for a friend

Blue Fluff for a friend

I made these for my best friend this Christmas! I’ve had this unknown effect yarn in my stash for years and years, and now I suddenly realized how perfect it was! After getting some matching blue Järbo Molly, this is what came out! She of course also got a few matching creations, so stay tuned for that! ^.^

Improvised Blue Fluff Cuffs (english)

Gauge: Not important, but I had about 3.5-4 sts per inch
Needle size: 8 mm and 12 mm

CO 13 sts with smaller needles.
Work in moss stitch until work measures 16 cm.
BO in pattern, and side by side seam together with CO edge.
Along the top, pick up 20 sts with effect yarn.
(K1, yo) around.
Switch to larger needles, and work in stockinette to desired length.
BO all sts.

***

Jag stickade dessa handledsvärmare för bästa vännen i julklapp! Jag har haft detta okända effektgarn i min stash i många år, och nu insåg jag plötsligt hur perfekt det var! Efter att ha skaffat lite matchande blått Järbo Molly, blev detta resultatet! Hon fick så klart lite matchande kreationer, så häng kvar för det! ^.^

Improviserade Blue Fluff Cuffs (svenska)

Stickfasthet: Inte viktigt, men jag hade ungefär 3.5-4 maskor per inch
Stickor: 8 mm och 12 mm

Lägg upp 13 maskor på de mindre stickorna.
Sticka mosstickning tills arbetet mäter 16 cm.
Maska av i mönster, och sy ihop sida vid sida med uppläggningskanten.
Längst ena kanten, plocka up 20 m med effektgarn.
Sticka (1 rät, 1 omslag) varvet runt.
Byt till de större stickorna, och sticka i slätstickning till önskad längd.
Maska av.