Pattern confusion…

Any nice knitter who can explain this part to me? Pretty please? 😀

I’m feeling confused over this mitten pattern, and I bet it’s actually really easy. Maybe I’m just too tired. Anyway, exactly how is the thumb hole created? The patterns I’ve knitted before you simply remove a bunch of stitches and save for later. Hmpf.

 

***

 

Någon duktig stickare som kan hjälpa mig lite grann? Snälla? 😀

Känner mig lite konfunderad över ett vantmönster – det är säkert väldigt enkelt egentligen. 🙂 Jag kanske är för trött. I vilket fall, exakt hur skapar man hålet för tummen? I de mönster jag stickat innan flyttar man helt enkelt bort en del maskor för att sticka senare. Hmpf.

 

 

Round 33: Work in pattern to indicated thumb placement; k 12 sts indicated by red box using waste yarn; slip these sts back to left needle, then work them again, using MC and CC in pattern as set; continue in pattern to end of round.

Work Rounds 34-80 of chart, decreasing as shown. When all rounds have been completed, 12 sts remain. Break MC.

THUMB
Carefully remove waste yarn from thumb sts, placing resulting live sts on needles. There will be 24 sts: 12 sts each above and below thumb hole.

———————————————————————————————

Update.

I think I get it. Maybe. We’ll see. 😀

My creative space… – Knitting more mittens!

Knitting mittens

Knitting mittens

Knitting mittens

I love this yarn! Many colours to choose from, great for knitting, and the perfect thickness for a pair of cosy mittens. This is what I’m working on today. Check out kootoyoo for more creative spaces, and play you too! 🙂

Pattern from Drops/Garnstudio, yarn: Drops Karisma.

 

***

 

Jag älskar detta garnet! Många färger att välja mellan, bra att sticka med, och perfekt tjocklek för ett par mysiga vantar. Att slutföra denna blir dagens projekt. Kolla in My creative space hos kootoyoo och var med du också. 🙂

Mönster från Garnstudio, garn: Drops Karisma.

New tools, and knitting mittens!

New tools!
New tools!
Knitted mitten
Knitted mitten

Got my new crochet hooks from polymerclaysheds shop on Etsy – love them! Colourful and just lovely, ordered two as soon as I saw them on another blog. Quick delivery too!

At the moment it seems like I’m hooked on knitting mittens. Imagine that I could do that, I’m so proud of myself! 🙂

 

Yarn: Drops Fabel and Delight.

Pattern here.

 

***

 

Fick mina nya virknålar från polymerclaysheds Etsy-shop – hurra! Färgglada och vackra, beställde två så fort jag såg dem på en annan blogg. Snabb leverans också!

För stunden verkar jag ha fastnat på att sticka vantar. Tänk att jag kunde göra det, jag känner mig så stolt över mig själv. 🙂

 

Garn: Drops Fabel och Delight.

Mönster här.

Wrist Warmers

Wrist Warmers

Wrist Warmers

Wrist Warmers

Wrist Warmers

You might think that I never finish anything, but I made these wrist warmers last weekend – very easy and still looks great, so a perfect project for a beginner! 🙂

Yarn: Karisma (used less then 50 g) from Drops/Garnstudio

Needles: 4 mm.

I’ll probably use 3 or 3,5 mm next time, for a more snug fit.

Find the pattern at Creative Yarn – and check out her other free patterns too! 🙂

Believe it or not, by the way; it’s actually the first time ever that I’ve blocked something!

 

***

 

Ni tror kanske att jag aldrig avslutar någonting, men jag fick till dessa pulsvärmarna i helgen – väldigt enkelt och ändå riktigt snyggt, alltså ett perfekt nybörjarprojekt! 🙂

Garn: Karisma (använde mindre än 50 g) från Garnstudio

Stickor: 4 mm.

Jag kommer nog använda storlek 3 eller 3,5 mm nästa gång, för att få dem lite mer åtsittande.

Hitta mönstret hos Creative Yarn – och kolla in hennes andra gratismönster också! Många fina saker! 🙂

Tro’t eller ej, för övrigt; men det är faktiskt första gången jag har blockat någonting!