Happy Halloween!

Pumpkin dudes and a cat. #amigurumi #crochet #handmade #pumpkins #halloween #fall by StephDillon
Pumpkin dudes and a cat. #amigurumi #crochet #handmade #pumpkins #halloween #fall, a photo by StephDillon on Flickr.

 

Happy Halloween everyone!

Not much crafting going on here at the moment – I’m working my way through my first longer internship as a nurse. Soon one of the three weeks are done. It’s exciting, but exhausting!

Right now I’m working on a take on a waistcoat for the small boys. More patterns for boys seems to be wanted. 🙂

 

***

 

Glad halloween allihop!

Här handarbetas det inte så väldigt mycket just nu – jag jobbar mig igenom min första längre praktik som sjuksköterska. Snart är en av de tre veckorna avklarade – roligt men utmattane!

Just nu pillar jag med en väst till de små pojkarna. Fler mönster på pojkkläder verkar efterfrågas 🙂

Mystery: Clue #3 / Ledtråd #3 (and Muskat blanket!)

Muskat Blanket

 

 

Yep, clue 3 is now being sent out to the knitters! This is so nerve wrecking and exciting! 😀

And, do you remember my Muskat blanket?

I’ve noticed a lot of traffic from Pinterest on this one, which I’m really happy about! But, I also noticed that the link to the original is dead, and I can no longer find the blog… So, I’ve updated my post with rough instructions for making the squares. Enjoy!

 

***

 

Japp, ledtråd 3 är på väg ut till stickarna! Det här är så nervöst och spännande! 😀

Och, kommer ni ihåg min Muskat-filt?

Jag har sett en hel del trafik på den från Pinterest, vilket är jättekul! Men, jag såg också att länken till orginalet är död, och jag kan inte längre hitta bloggen… Så, jag har uppdaterat min post med grova instruktioner till hur man virkar rutorna. Håll till godo!

Surprise – Adult Udda!

SD - Udda2Udda

 

This is a surprise to both you and me – look at this lovely top Swetry Doroty made with my Udda poncho as inspiration! I love it! I just happened to come across it when checking the referrals to my site. Isn’t it gorgeous? Now I get inspired right back, and want to make 2 different versions of the adult Udda – one more like a top, like this one, and one real poncho in bulky yarn. I’ll get to it! 🙂 And today I’ll try and sit down to finish up my small Udda, so hopefully I’ll have the pattern up tonight or tomorrow!

 

***

 

Här kommer en överraskning för både mig och er – titta på den här härliga toppen som Swetry Doroty gjort med min Udda poncho som inspiration! Jag älskar den! Jag bara råkade springa på den när jag kollade in trafikkällorna till min site. Visst är den fin? Nu blir jag direkt inspirerad tillbaka och vill göra 2 olika versioner av vuxen-Udda – en mer som en topp, som den här, och en mer ordentlig poncho i tjockare garn. Jag får ta tag i det! 🙂 Och idag ska jag försöka sätta mig och pilla ihop det sista på mönstret till lilla Udda, så förhoppningsvis kommer mönstret ikväll eller imorn!

 

Birthday and tea cosies! (Födelsedag och tevärmare!)

Hurra för mig, för idag är det min födelsedag! 🙂
Inte den bästa dagen hittills, med föreläsningar hela dagen och genomblöt på vägen hem. Men, nu bäddar jag ner mig i soffan med handarbete, choklad och en bok!
Och med datorn såklart – just nu kollar jag in lite tevärmare!

***

Horray for me, for today is my birthday! 🙂
Not the best day so far – lecture all day and soaking wet from the ride home. But, now I plan to camp out in my sofa with my knitting, chocolate and a book!
And the computer of course – right now I’m checking out some tea pot cosies!

IMG_4784

Tea mitten (Free)

  kureyon_kozy1

Kureyon Cosy (free)

  Nina

Scallop Tea Cosy (Free) – this one by martiniQB

  tea cosy 001

Perhaps a buttoned one? Bobble-less Tea Cosy (free)

  MyCozy-finished

Or a less formfitted one? Felted tea cosy (free) – this one by Zoozii

I’m also in love with the Aran Sweater Cosy (free)

… and Christmas t(r)ee cosy

… and the Cupcake cozy (free)

… and Beehive cosy

… and the Snail Cosy

… and most of all, the Flower Garden Cosy (free)!

FO: Muskat Blanket

Muskat Blanket

 

 

 

ETA: I’ve noticed that I get a lot of traffic from Pinterest looking at this blanket! Yay! 😀
And, at the same time I noticed that my link is dead, and I can no longer find Fairysteps blog. Therefor, I’ve edited my post and included rough instructions for making a square below. Enjoy!

 

I finally got around to take some photos of the projects I surround myself with at the moment. I like to keep my Ravelry notebook updated with pictures! ^.^

Here’s the Muskat Blanket, all finished and blocked now that I have my house back again.
I got a question about blocking blankets – I think it’s normally recommended to block the squares separately, before attaching them to each other (posing a problem when you’re joining on the go). This pattern however, is joined to the next square on every row, rather than just in a few places, so there’s no problem what so ever to block the entire blanket when you are finished! 🙂

I found the original pattern (called LOVE blanket) on Fairysteps blog.
I decided to adapt it slightly since I wanted smaller squares:
My squares are 14 sts wide rather than 20, and only 7 rows high as following: 
Plain row (dc’s only), 2 eyelet rows, plain row, 2 eyelet rows, plain row.

 

Rough instructions:

For the first square:
Setup row: Ch 16. Dc in 4th ch from hook. Work 1 dc in each chain. (14 dc’s)
Eyelet row: Ch 3 (counts as first dc), dc in next st, (ch1, skip 1, dc in next 2 sts) 3 times, ch1, skip 1, dc in last 2 sts.
Repeat eyelet row.
Plain row: Dc in each dc and ch space.
Work 2 eyelet rows.
Work one more plain row. Cut yarn.

For the next square in the vertical direction:
Work the same as for the first square, but begin with a plain row rather than an setup row.

For the next square in the horizontal direction:
Join yarn in the corner of a finished square.
Ch 16 and work a setup row.
When you’re working the final dc of the round, before pulling the yarn through the last 2 loops,  you’re going to slip stitch it to the neighboring square. With loops on hook, insert needle in the corresponding place (meaning the top of the corresponding row) of the next square, and pull up a loop. Pull yarn through all three loops on hook.
Ch2, slip stitch to corresponding row, turn work, continue like previous squares.

 

My blanket is 7 times 9 squares big, and was a surprisingly quick and entertaining project! I’ve only used Drops Muskat (mercericed cotton) from my stash, with a 3.5 mm hook. It’s not a favorite yarn of mine since it’s pretty harsh, but they sure have many lovely colors to choose from!
I finished the whole thing off with one round sc’s and one round dc’s in white.

 

***

 

Tillagt senare: Jag har sett en hel del trafik från Pinterest, som tittar på detta filt! Vad skoj! 😀
Och samtdigt lade jag märke till att min länk är död, och jag kan inte längre hitta Fairysteps blogg. Därför har jag redigerat mitt inlägg och lagt till grova instruktioner för att göra en ruta nedan. Varsågod!

Jag fick äntligen tummen ur till att ta lite foton av de projekt som ligger runt omkring just nu. Jag tycker om att hålla min Ravelry notebook uppdaterad med bilder! ^. ^

Här kommer Muskat Blanket, helt färdig och blockad nu när jag har fått huset tillbaka igen.
Jag fick en fråga om att blocka filtar – jag tror att det normalt rekommenderas att blocka rutor separat innan du sätter ihop dem (ett problem när du sätter ihop dem direkt). I detta mönster fäster du dock vid nästa ruta på varje varv, snarare än bara på ett par ställen, så det är inga problem med att blocka hela härligheten när du är klar! 🙂

Jag hittade det ursprungliga mönstret (LOVE blanket) på Fairysteps blogg.
Jag bestämde mig för att anpassa det lite eftersom jag ville mindre rutor:
Mina rutor är 14 stolpar breda i stället för 20, och endast 7 varv höga som följande:
Enkelt varv (bara stolpar), 2 hålvarv, enkelt varv, 2 hålvarv, enkelt varv.

 

Grova instruktioner:

För den första rutan: 
Start-varv: 16 lm, stolpe i 4 lm från nålen. I stolpe i varje lm. (14 stolpar)
Mönstervarv: 3 lm (ersätter första stolpen), stolpe i nästa stolpe, (1lm, hoppa över 1 m, stolpe i nästa m) 3 gångar, 1 lm, hoppa över 1 m, stolpe i sista 2 m.
Repetera mönstervarvet.
Enkelt varv: 3 lm, 1 stolpe i varje stolpe och lm.
Virka 2 mönstervarv.
Virka ytterligare 1 enkelt varv. Klipp tråden.

För nästa ruta i vertikal riktning:
Virka på samma sätt som för första rutan, men börja med ett enkelt varv istället för ett start-varv.

För nästa ruta i horisontell riktning:
Börja i hörnet på en färdig ruta.
Virka 16 lm, följt av ett start-varv.
När du virkar sista stolpen i varvet ska du smygmaska fast dig i grannrutan. Med 2 öglor kvar på nålen, stick in nålen på motsvarande plats av nästa ruta (med andra ord, i toppen av det motsvarande varvet i andra rutan), och dra upp en ögla. Dra garnet genom alla tre öglorna på nålen.
2 lm, smygmaska i toppen av motsvarande varv, vänd arbetet och fortsätt som tidigare rutor.

 

Min filt är 7 gånger 9 rutor stor, och var ett förvånansvärt snabbt och underhållande projekt! Jag har bara använt Drops Muskat (mercericerad bomull) från mina gömmor, med en 3,5 mm viknål. Det är inte en favoritgarn eftersom det är ganska hårt, men det finns många härliga färger att välja mellan!
Jag avslutade det hela av med ett varv fastmaskor, ett varv stolpar i vitt runt helt filten.

 

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Inspiration #15 – Cosy Things!

Foton från Flickr.

Jag måste säga – folk gör de mest fantastiskta vackra och / eller galna saker med sina tekannor!

 

***

 

Photos from Flickr.

I have to say – people make the most crazy and/or beautiful things with their tea pots!

 

Baby owl apple cosy

Apple Cosy

 

Strawberry Clock

 

Tea Love Mug Cozy

 

Teal variegated apple cosy

 

buns \_/

Egg Warmers

 

Robins Egg Blue Owl Tea Cosy

 

Nina

 

Mr Bear Crochet iPhone iPod Touch Cozy Cover

 

Coral Punk tea cosy