FO: Socks for T

Varma raggsockor till lilleman efter engelskt gratismönster. Inte så välskrivet dock, fick bland annat slå upp tydligare instruktioner för häl med förkortade varv. Är inte väldigt van vid att sticka sockor, men, som ni ser är mottagaren mycket nöjd och tyckte de var “fina” 😊


Warm socks for my wee one from this free pattern. Not super clear though, needed to look up extra instructions for a short row heel. I’m not the most experienced sock knitter, but as you can see the recipient is happy and thought they looked nice 😊

Ovanpåsockor

Socks on top

Socks on top

Ovanpåsockor för små fötter som ännu behöver skor! En enkel tub i 2×2 resårstickning, och minskad samt stängd i ena änden! 🙂 Lade upp 28 maskor i raggsocksgarn och stickade i ca 15 cm innan ihoptagning.


Socks on top for small feet that don’t yet need shoes! A simple tube in 2 by 2 ribbing, and decreased to close at one end! 🙂 CO 28 sts in aran weight yarn and worked for 15 cm before closing up.

FO: Socks!

Socks

Inte de bästa fotografierna i det starka solskenet, men ändå. Ytterligare ett par sockor äntligen färdiga!

Mitt recept börjar närma sig en perfekt passform för mina fötter! 🙂 Dessa borde hålla mina fötter varma i vinter!

Garn: Raggi från Järbo garn, färg 15127


Not the best photos in the strong sunshine, but still. Another pair of socks finally finished!

I’m getting pretty close to perfect the recipe for a good fit! 🙂 These should keep my feet warm this winter!

Yarn: Raggi from Järbo garn, colorway 15127

Socks

Socks

Socks

Sockor!

Socks

Jag är löjligt stolt över denna sockan! Jag har inte riktigt bemästrat sockstickning än, av två anledningar – för det första, eftersom jag stickar löst har jag svårt att nå rätt stickfasthet med de tunnare sockgarnerna (jag känner inte riktigt för att sticka på 1 mm tjocka stickor), och för det andra, så kan det vara svårt att få till passformen!

Nu bestämde jag mig för att arbeta fram ett recept för mig själv denna gång, så att jag kan göra lite bra raggsockor till mig själv i vinter! Efter att ha repat upp två gånger (först för stor, sedan för liten) har jag äntligen fått till det, och till och med hälen ser jämn och snygg ut! Hurra! Jag kommer göra samma sak för min man senare. Alla behöver handstickade sockor!

Jag kommer sticka denna så lång som nystanet når, tror jag, och lägga upp för nästa med ett annat nystan. Det är samma Raggsocksgarn som jag använde för min Vinkel-kofta, för övrigt. 🙂


I’m ridiculously proud of this sock! I’ve not yet really mastered sock knitting, for two reasons – first of all, since I’m a loose knitter it’s difficult for me to reach the right gauge with the thinner sock yarns (I’m not much in the mood to work on 1 mm needles), and second, it can be tricky to get the right fit!

Now I decided to really work out a recipe for myself this time, so that I can make some decent toe-up aran weight socks for myself this winter! After ripping out twice (first time too large, second time too small), I’ve finally managed a good fit – end even the heel looks great and even! Yay! I’ll do the same for my husband later. Everyone needs some hand knitted socks!

I’ll work this one as high as the skein lets me, and CO for the second sock with a new skein. It’s the same Raggsocksgarn that I used for my Vinkel cardigan, by the way. 🙂

Socks

Socks

Caligaris!

Socks

Socks

Socks

Här kommer ännu ett par färdiga sockor! Det blev aldrig av att jag faktiskt använde dem i vintras (jag gjorde tydligen klart dem i November – hur kan ett halvår gå så fort??) – kanske för att jag inte blev så väldigt nöjd. De är inspirerade av detta engelska gratismönster, men stickade i betydligt tjockare garn. Detta var dock innan jag lärde mig en ny tekink för förkortade varv, så hälarna är inte snygga – och randen över foten blev väldigt tight av någon anledning. Nåja. Färgen är åtminstone fin!

Jag skrev första anatomitenten i fredags, och känner mig fortfarande trött. Spenderar mycket tid med näsan i en bok. Jag har också pillar ihop några nya bebismönster, och jag jobbar sakta men säkert med att bygga upp den nya hemsidan/bloggen. Och, jag har några fantastiska nyheter att dela med er snart! Men, för stunden, tillbaka till min bok!

 

***

 

Here’s another pair of finished socks! I never got around to actually wear them this winter (I apparently finished them in November – how can half a year pass so fast??) – perhaps because I’m not too fond of how they came out.  They are inspired by this free pattern for light fingering yarn, but I wrapped this pair up in aran weight. This was before I learned a new short row technique though, so the heels aren’t very pretty – and the “stripe” across the top of the foot turned out a bit tight for some reason. Oh well. At least the color is nice! ^.^

I did my first anatomy exam last Friday, and I’m still tired. Spending a lot of time reading. I’ve also finished up some new baby designs, and I’m still slowly working on building my new home page/blog. Also, I have some great news to share with you soon! But for now, back to my book!

 

Red (blue!) dwarf socks (Blå sockor!)

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Yay! I feel so damn proud when finishing a pair of knitted socks – I’m not gifted with sock genius as some crafters are. Isn’t the color lovely? These were actually finished in October – I guess I’ve got so much crafting material that I forget to blog about much of it! ^.^ Too bad it’s soon time to pack these away with the winter clothes… The pattern is free on Ravelry, and the yarn is Raggi from Järbo Garn.

***

Hurra! Jag känner mig alltid så stolt när jag avslutat ett par sockor – jag har inte den sockbegåvning som  så många handarbetare verkar ha. Är inte färgen härlig? Dessa blev faktiskt färdiga i oktober – jag har så mycket material att jag missar mycket! ^.^ Det är nästan synd att det är dags att packa undan dessa med vinterkläderna snart… Mönstret är på engelska och finns gratis på Ravely, och garnet är Raggi från Järbo Garn.

FO: Crochet socks! (FO: Virkade sockor!)

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Here are the socks I showed you a not so long ago, all finished and I’ve already worn them several times!
These are actually completely improvised – I just had to do some reading on how to crochet a good heel. Improvising socks from the toe up is super fun and easy!

Very rough instructions (US crochet terms):
Crochet a tight chain, approximately 10 sts long. Sc down along one side of the chain, then up the other side. Start working in the round (it’s easier to work in a spiral, rather than joining in the round). Every other round, increase 4 sts – 2 sts at each “point” of the chain. Continue like this until you can fit the toe over 4 of your toes – with fingering sock yarn and a 3.5 mm hook I decided on 48 sts.
Work the foot however you like it, in whatever stitch you want. When you have 1.5-2 inches left to the back of your heel, crochet a chain with half your stitch count, from one side of the sock to the other, skipping over all the heel sts – also half your stitch count. Again, work the ankle in whatever way you like. Finish off with working the heel – sort of a reversed toe, where you decrease 4 sts every other round. Try on for fit – I find that I want to increase more rapidly towards the end, to avoid getting a point at the back.

Well, there you have it!
This pair is very simple – sc’s for the toe and heel, hdc’s for the foot and ankle, finished with a shell edging. The yarn is Drops Fabel, by the way!
Now I’m going off to read in bed, after a very rough week!

***

Här är strumporna jag visade er för inte så länge sedan, helt färdiga och redan använda flera gånger!
Dessa är faktiskt helt improviserade – det enda jag fick göra var att undersöka hur man virkade en bra häl. Improviserade strumpor från tån och upp är superroligt och enkelt!

Mycket grova instruktioner:

Virka en tight kedja luftmaskor, ca 10 m lång. Virka fm ned längs ena sidan av kedjan, sedan upp längst andra sidan. Börja virka runt (det är ofta snyggare att arbeta i en spiral, snarare än att smygmaska ihop varven). Vartannat varv, öka 4 m – 2 m vid varje “spets” av kedjan. Fortsätt så tills tån passar över 4 av tårna – med tunnare sockgarn och 3,5 mm virknål slutade jag på 48 maskor.
Virka foten som du vill ha den, i det mönster du känner för. När du har ca 4-5 cm kvar till baksidan av hälen, virka en kedja med halva maskantalet, från ena sidan av strumpan till den andra. Hoppa över alla hälmaskorna – också dessa halva maskantalet. Återigen virka vristen på det sätt du vill. Avsluta med att virka hälen – en slags omvänd tå, där du minskar 4 m vartannat varv. Prova för att justera passform – jag vill t.ex. gärna öka snabbare mot slutet, for att undvika att få en spets på baksidan.

Ja, där har ni det hela!
Detta par är väldigt enkla, med fastmaskor till tå och häl, halvstolpar till kroppen, avslutat med en snäckskalskant. (Säger man så? ^.^) Garnet är Drops Fabel, för övrigt!
Nu bär det av till sängen för att läsa, efter en riktigt tuff vecka!