Sockor!

Socks

Jag är löjligt stolt över denna sockan! Jag har inte riktigt bemästrat sockstickning än, av två anledningar – för det första, eftersom jag stickar löst har jag svårt att nå rätt stickfasthet med de tunnare sockgarnerna (jag känner inte riktigt för att sticka på 1 mm tjocka stickor), och för det andra, så kan det vara svårt att få till passformen!

Nu bestämde jag mig för att arbeta fram ett recept för mig själv denna gång, så att jag kan göra lite bra raggsockor till mig själv i vinter! Efter att ha repat upp två gånger (först för stor, sedan för liten) har jag äntligen fått till det, och till och med hälen ser jämn och snygg ut! Hurra! Jag kommer göra samma sak för min man senare. Alla behöver handstickade sockor!

Jag kommer sticka denna så lång som nystanet når, tror jag, och lägga upp för nästa med ett annat nystan. Det är samma Raggsocksgarn som jag använde för min Vinkel-kofta, för övrigt. 🙂


I’m ridiculously proud of this sock! I’ve not yet really mastered sock knitting, for two reasons – first of all, since I’m a loose knitter it’s difficult for me to reach the right gauge with the thinner sock yarns (I’m not much in the mood to work on 1 mm needles), and second, it can be tricky to get the right fit!

Now I decided to really work out a recipe for myself this time, so that I can make some decent toe-up aran weight socks for myself this winter! After ripping out twice (first time too large, second time too small), I’ve finally managed a good fit – end even the heel looks great and even! Yay! I’ll do the same for my husband later. Everyone needs some hand knitted socks!

I’ll work this one as high as the skein lets me, and CO for the second sock with a new skein. It’s the same Raggsocksgarn that I used for my Vinkel cardigan, by the way. 🙂

Socks

Socks

Caligaris!

Socks

Socks

Socks

Här kommer ännu ett par färdiga sockor! Det blev aldrig av att jag faktiskt använde dem i vintras (jag gjorde tydligen klart dem i November – hur kan ett halvår gå så fort??) – kanske för att jag inte blev så väldigt nöjd. De är inspirerade av detta engelska gratismönster, men stickade i betydligt tjockare garn. Detta var dock innan jag lärde mig en ny tekink för förkortade varv, så hälarna är inte snygga – och randen över foten blev väldigt tight av någon anledning. Nåja. Färgen är åtminstone fin!

Jag skrev första anatomitenten i fredags, och känner mig fortfarande trött. Spenderar mycket tid med näsan i en bok. Jag har också pillar ihop några nya bebismönster, och jag jobbar sakta men säkert med att bygga upp den nya hemsidan/bloggen. Och, jag har några fantastiska nyheter att dela med er snart! Men, för stunden, tillbaka till min bok!

 

***

 

Here’s another pair of finished socks! I never got around to actually wear them this winter (I apparently finished them in November – how can half a year pass so fast??) – perhaps because I’m not too fond of how they came out.  They are inspired by this free pattern for light fingering yarn, but I wrapped this pair up in aran weight. This was before I learned a new short row technique though, so the heels aren’t very pretty – and the “stripe” across the top of the foot turned out a bit tight for some reason. Oh well. At least the color is nice! ^.^

I did my first anatomy exam last Friday, and I’m still tired. Spending a lot of time reading. I’ve also finished up some new baby designs, and I’m still slowly working on building my new home page/blog. Also, I have some great news to share with you soon! But for now, back to my book!

 

Red (blue!) dwarf socks (Blå sockor!)

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Yay! I feel so damn proud when finishing a pair of knitted socks – I’m not gifted with sock genius as some crafters are. Isn’t the color lovely? These were actually finished in October – I guess I’ve got so much crafting material that I forget to blog about much of it! ^.^ Too bad it’s soon time to pack these away with the winter clothes… The pattern is free on Ravelry, and the yarn is Raggi from Järbo Garn.

***

Hurra! Jag känner mig alltid så stolt när jag avslutat ett par sockor – jag har inte den sockbegåvning som  så många handarbetare verkar ha. Är inte färgen härlig? Dessa blev faktiskt färdiga i oktober – jag har så mycket material att jag missar mycket! ^.^ Det är nästan synd att det är dags att packa undan dessa med vinterkläderna snart… Mönstret är på engelska och finns gratis på Ravely, och garnet är Raggi från Järbo Garn.

FO: Crochet socks! (FO: Virkade sockor!)

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Crochet socks

Here are the socks I showed you a not so long ago, all finished and I’ve already worn them several times!
These are actually completely improvised – I just had to do some reading on how to crochet a good heel. Improvising socks from the toe up is super fun and easy!

Very rough instructions (US crochet terms):
Crochet a tight chain, approximately 10 sts long. Sc down along one side of the chain, then up the other side. Start working in the round (it’s easier to work in a spiral, rather than joining in the round). Every other round, increase 4 sts – 2 sts at each “point” of the chain. Continue like this until you can fit the toe over 4 of your toes – with fingering sock yarn and a 3.5 mm hook I decided on 48 sts.
Work the foot however you like it, in whatever stitch you want. When you have 1.5-2 inches left to the back of your heel, crochet a chain with half your stitch count, from one side of the sock to the other, skipping over all the heel sts – also half your stitch count. Again, work the ankle in whatever way you like. Finish off with working the heel – sort of a reversed toe, where you decrease 4 sts every other round. Try on for fit – I find that I want to increase more rapidly towards the end, to avoid getting a point at the back.

Well, there you have it!
This pair is very simple – sc’s for the toe and heel, hdc’s for the foot and ankle, finished with a shell edging. The yarn is Drops Fabel, by the way!
Now I’m going off to read in bed, after a very rough week!

***

Här är strumporna jag visade er för inte så länge sedan, helt färdiga och redan använda flera gånger!
Dessa är faktiskt helt improviserade – det enda jag fick göra var att undersöka hur man virkade en bra häl. Improviserade strumpor från tån och upp är superroligt och enkelt!

Mycket grova instruktioner:

Virka en tight kedja luftmaskor, ca 10 m lång. Virka fm ned längs ena sidan av kedjan, sedan upp längst andra sidan. Börja virka runt (det är ofta snyggare att arbeta i en spiral, snarare än att smygmaska ihop varven). Vartannat varv, öka 4 m – 2 m vid varje “spets” av kedjan. Fortsätt så tills tån passar över 4 av tårna – med tunnare sockgarn och 3,5 mm virknål slutade jag på 48 maskor.
Virka foten som du vill ha den, i det mönster du känner för. När du har ca 4-5 cm kvar till baksidan av hälen, virka en kedja med halva maskantalet, från ena sidan av strumpan till den andra. Hoppa över alla hälmaskorna – också dessa halva maskantalet. Återigen virka vristen på det sätt du vill. Avsluta med att virka hälen – en slags omvänd tå, där du minskar 4 m vartannat varv. Prova för att justera passform – jag vill t.ex. gärna öka snabbare mot slutet, for att undvika att få en spets på baksidan.

Ja, där har ni det hela!
Detta par är väldigt enkla, med fastmaskor till tå och häl, halvstolpar till kroppen, avslutat med en snäckskalskant. (Säger man så? ^.^) Garnet är Drops Fabel, för övrigt!
Nu bär det av till sängen för att läsa, efter en riktigt tuff vecka!

Crochet socks! (Virkade sockor!)

Crochet socks
Crochet socks

I fell in love with a pair of thinner knitted socks my husbands sister wore – unfortunately it would take me ages to knit socks with fingering yarn for myself. On top of that I’m a loose knitter, and I can’t say that I fancy knitting with my 1 mm needles.
Why haven’t I crocheted more socks? I’m really happy with how these have turned out!
Earlier I’ve made my teal socks, and long ago I also started this pair, which never got finished and ended up in the bin.
It’s important to me to try and work them somewhat simultaneously, working for a while on one and then switching to the other. Otherwise, I’m definitely digging myself down the one sock syndrome hole, something that has happened to my knitted Cadence socks. Will I ever make the other one? 😛

***

Jag blev väldigt förtjust i ett par tunnare stickade sockor som min svägerska hade på sig – tyvärr skulle det ta mig evigheter att sticka sockor med tunt garn till mig själv. Dessutom stickar jag löst, och jag kan inte säga att jag tycker om att sticka med mina 1 mm stickor.
Varför har jag inte virkat fler sockor? Jag gillar verkligen hur dessa tar sig!
Tidigare har jag gjort ett par raggsockor, och detta par blev även påbörjat men hamnade tillslut i soporna.
Det är viktigt för mig att försöka virka dem någorlunda samtidigt; arbeta ett tag på en och sedan byta till den andra. Annars gräver jag definitivt ner mig i one sock syndrome-hålet, något som har hänt med mina stickade Cadence-strumpor. Kommer de någonsin bli klara? 😛

Socks!

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Red Dwarf socks

Busan

Look at this yummy blue color – isn’t it wonderful?

I’ve started five (!) new project all in the last few days. Shame on me! I’ll blame it on that the last week has been really rough. And I like them all so much that it’s difficult to choose which one I want to work on right now! Right now these socks is taking the lead.

I’m not the most avid sock crafter – I’ve only finished 3½ pair. These colorful crocheted ones was first, then came the Happy socks, the Candi Wrappers and the lonely Cadence, still waiting for it’s partner.

I’m suffering from severe One Sock Syndrome. I’ve got two tips for those of you who are like me! First one – when working the first sock, make sure to just start the second sock already in the beginning. Work the cuff or the toes, and put it aside for later. It’ll be so much easier to continue with it after sock one if you’re already cast on and ready to go! The second tip is as you can see above to work them both at the same time.

I’m really looking forward to wear these this winter! (Busan is liking them too!)

***

Titta på denna härliga blå färg – är den inte fantastisk?

Jag har startat fem (!) nya project bara under de senaste dagarna. Fy på mig! Jag skyller på att den senaste veckan har varit riktigt tuff. Och jag tycker om dem alla så mycket att det är svårt att välja vilket jag ska sätta mig med! Just nu är det dessa sockarna som tar ledningen.

Jag är inte den mest intensiva sockmänniskan – jag har bara avslutat 3½ par totalt. Dessa färgglada virkade var först ut, sedan kom Happy socks, Candi Wrappers och ensamma Cadence, som fortfarande väntar på sin partner.

Jag lider av allvarligt One Sock Syndrome. Jag har två tips för de av er som har det likadant! Först och främst – medan du stickar första sockan, se till att bara börja lite på socka två ganska tidigt i stickningen. Sticka resåren eller tårna, och lägg undan den till senare. Det kommer vara så mycket lättare att fortsätta när socka ett är klar, om du redan har lagt upp och är redo med en gång! Andra tipset är som ni ser här ovan att sticka dem båda på samma gång.

Jag ser verkligen fram emot att använda dessa i vinter! (Busan gillar dem också!)

Finished: Candi Wrapper Socks

Socks

Socks

Jag är stolt över att ha avslutat mitt andra par stickade sockor! 😀

Ett första försök med stickning från tån och upp, dessutom. Judy’s Magic Cast On fungerade jättebra!

Mönstret är roligt att sticka och snyggt – perfekt om du vill ha spetsmönster även till tjockare raggsocksgarner.

Jag är lite besviken över garnet, dock – färgerna är för bleka. Jag önskar också att jag inte hade följt mönstret som vred spetsmönstret runt benet, eftersom det gav det randiga garnet en stökig sicksack-effekt.a

Men ändå. Färdiga strumpor! 🙂

 

***

Candi Wrapper Socks

Pattern (Ravelry)

Needles: 3,5 mm

Yarn: 2 skeins (200 g) Järbo Raggi

***

 

I’m proud to have finished my second pair of knitted socks! 😀

A first try of the toe up-method, too! Judy’s Magic Cast On worked great!

The pattern is fun to knit and looks good, and is great if you want lace for the thicker sock yarns.

I’m a bit disappointed in the yarn, though – the colors are too faded. Also I wish that I hadn’t followed the pattern wich twisted the lace around, since it made the selfstriping yarn take a very messy zigzag effect.

But still. Finished socks! 🙂