A month of craft: #5, 6 and 7

I’ve cheated, I know, so here comes three challenge days at once. Saturday I was away all day, and Sunday I was dead tired. Today is a great day – I’m working on a new design that I sketched up yesterday, and I’m absolutely thrilled about it! I can’t wait to finish it and have it tested!

***

Jag har fuskat, jag vet, så här kommer 3 utmaningsdagar på en gång. Lördag var jag borta hela dagen, och söndag var jag dödstrött. Idag är en härlig dag – jag jobbar med en ny design som jag skissade upp igår, och jag känner mig helt exalterad! Jag kan knappt vänta tills den är färdig och jag kan få den teststickad!

 

5: Notions

IMG_8100 copy

IMG_8104 copy

This small purse is one of the most important things in my handbag. In it I keep my essential crafting notions that I can’t work without. It holds scissors, stitch markers, crochet hooks, the damn pin for the KnitPro exchangeables that always disappear for me, measuring tape, pencil… All those things you can’t live without! ^.^

***

Den här lilla börsen är en av de viktigaste sakerna i min handväska. I den har jag mina viktigaste handarbetstillbehör som jag inte klarar mig utan. Den innehåller bland annat sax, markörer, virknålar, den rackarna nyckeln till KnitProstickorna som alltid försvinner, måttband, penna… Alla de där viktiga sakerna! ^.^

 

6: Color

IMG_8106 copy

I’m a total color addict, no matter if it’s clothing, crafting or just things I have around me. For example, we recently painted our kitchen turquoise! I’ll show you that some other day. 🙂

Turquoise, purple and dark pink are my absolute favorites – I almost want to theme my wardrobe after only those colors… the problem is that I like yellow alot, too! What to do? 🙂

***

Jag är totalt färgberoende, oavsett om det gäller kläder, handarbete eller bara saker jag har omkring mig. Till exempel målade vi nyligen om köket i turkost! Jag kommer visa er det någon annan dag. 🙂

Turkost, lila och cerise är mina absoluta favoriter – jag vill nästan göra om i min garderob efter enbart dessa färger… problemet är att jag tycker mycket om gult också! Vad göra? 🙂

 

7: Materials

 

IMG_8101 copy

Let’s make this simple. This Noro skein is my beloved at the moment; Silk Garden Sock in colorway S292. I’m turning it into this lovely shawl. 🙂

***

Låt oss göra detta enkelt. Detta Noro-nystan är min älskling for stunden; Silk Garden Sock i färgen S292. Jag ska förvandla det till denna fina sjalen. 🙂

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “A month of craft: #5, 6 and 7”

  1. Hedvig avatar

    Jag skådar ett par hysteriskt söta virknålar där… 🙂

  2. Maria avatar

    Åh jag ligger verkligen efter!!!

  3. WildflowerWool avatar

    Georgeous shawl, can’t wait to see how it knits up in the Noro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *