Regn mystery (Clue #1) – get ready, knit!

Välkommen till mysteriekoftan Regn!

En liten smygstart på oket publicerades igår; nedan följer fortsättningen på ledtråd ett. Hann du inte börja igår? Nu har du en hel vecka på dig att sticka innan nästa ledtråd kommer! Glöm inte kika in på det svenska Facebookevenemanget för att visa upp era stickningar – eller den engelska diskussionen i Ravelrygruppen. 🙂

Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2 – September 25
Ledtråd #3 – Oktober 2
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16


Welcome to the mystery cardigan Regn! A small sneaky peak setup clue for the yoke was published yesterday; below follows the rest of clue one – see instructions in English further down the post. Didn’t have time to start yesterday? Now you have a whole week to catch up before the next clue! Don’t forget to visit the discussion in my Ravelry group to show off your progress! 🙂

Clue #0.5
Clue #1
Clue #2 – September 25
Clue #3 – October 2
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #1 (Pusselbitar!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Stycke B

Varv 1 (RS): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, 1/0/2/4 (5/6/3/4) rm. (4 m ökade)
Flytta över de följande 28/32/32/30 (30/30/40/40) m på en tråd restgarn. Lämna de sista 34/34/40/43 (47/49/50/52) m på rundstickan – dessa ska stickas vidare på under “Stycke C”. Vänd till AS.
Följande instruktioner stickas endast över den första sektionen av maskor.
Varv 2 (AS): Rm.

Varv 3: *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m ökade)
Varv 4: Rm.
Repetera varv 3-4 ytterligare 8/9/9/12 (13/14/15/16) gånger.

Sticka 2 varv rm över alla m.
Repetera varv 3-4 en gång till. (4 m ökade)
Sticka 2 varv rm över alla m.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) m på stickorna, och totalt 14/15/16/19 (20/21/23/24) ökningsvarv gjorda.

RS varv:
Rm till markör, tbm, sätt följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m (alla m tills nästa markör) på en tråd restgarn (m för ärm), tbm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, pm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, rm till slutet.
AS varv: Rm.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) m på stickorna

Sticka ytterligare 10/10/10/8 (6/6/6/6) varv över alla m.
Tips: Nu kan du pröva detta stycke, för att testa passformen av ärmhålet.
Klipp tråden för HF.

Stycke C

Lyft de följande 49/53/57/66 (72/76/77/81) m som du just stickat över till högerstickan. Med HF, börja nu sticka över den andra sektionen med 34/34/40/43 (47/49/50/52) m som du fortfarande har på kabeln.
I följande stycke, sticka knapphål i slutet av var 12e varv – det kommer vara 6 “upphöjningar” från varven på AS mellan varje knapphål. Se instruktion för knapphål på Stycke A, varv 5.

Varv 1 (RS): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m ökade)
Varv 2 (AS): Rm.
Repetera varv 1-2 ytterligare 9/10/10/13 (14/15/16/17) gånger – glöm inte knapphålen! Fortsätt sticka knapphål enligt samma mönster genom hela arbetet.

Sticka 2 varv rm över alla m.
Repetera varv 1-2 en gång till. (4 m ökade)
Sticka 2 varv rm över alla m.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) m på stickorna, och totalt 14/15/16/19 (20/21/23/24) ökningsvarv gjorda.

RS varv:
Rm till markör, tbm, sätt följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m (alla m tills nästa markör) på en tråd restgarn (m för ärm), tbm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, pm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, rm till slutet.
AS varv: Rm.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) m på stickorna

Sticka ytterligare 10/10/10/8 (6/6/6/6) varv över alla m. Klipp tråden för HF.


English

Clue #1 (Pieces of a puzzle!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Section B

Row 1 (RS): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, k 1/0/2/4 (5/6/3/4) sts. (4 sts increased)
Slip the following 28/32/32/30 (30/30/40/40) sts onto a piece of scrap yarn. Leave the last 34/34/40/43 (47/49/50/52) sts on the cable to be worked later. Turn to work WS.
The following instructions are worked over the first section of sts only.
Row 2 (WS): Knit.

Row 3: *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, k to end. (4 sts increased)
Row 4: Knit.
Repeat rows 3-4 another 8/9/9/12 (13/14/15/16) times.

Knit 2 rows across all sts.
Repeat rows 3-4 once more. (4 sts increased)
Knit 2 rows across all sts.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) sts on the needles, and a total of 14/15/16/19 (20/21/23/24) increase rows worked.

RS row:
Knit to m, rm, put all 35/37/39/45 (49/51/55/57) sts until next marker on scrap yarn for sleeve, rm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, pm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, knit to end.
WS row: Knit.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts on the needles

Knit another 10/10/10/8 (6/6/6/6) rows across all sts.
Tip: You can try this section on now, to check the fit of the armhole.
Cut yarn for MC.

Section C

Slip your next 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts over to the right needle. Join MC, ready to work a RS row on the second section of sts that you earlier left on the cable.
In the following section, work button holes at the end of every 12th row – there will be 6 garter ridges between each button hole (see Section A, row 5).

Row 1 (RS): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, knit to end. (4 sts increased)
Row 2 (WS): Knit.
Repeat rows 1-2 another 9/10/10/13 (14/15/16/17) times. Continue working button holes every 12th row throughout the work – this won’t be mentioned in the instructions.

Knit 2 rows across all sts.
Repeat rows 1-2 once more. (4 sts increased)
Knit 2 rows across all sts.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) sts on the needles, and a total of 14/15/16/19 (20/21/23/24) increase rows worked.

RS row:
Knit to m, rm, put all 35/37/39/45 (49/51/55/57) sts until next marker on scrap yarn for sleeve, rm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, pm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, knit to end.
WS row: Knit.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts on the needles

Knit another 10/10/10/8 (6/6/6/6) rows across all sts. Cut yarn for MC.


Posted

in

, , , , ,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Regn mystery (Clue #1) – get ready, knit!”

  1. Holly avatar
    Holly

    I haven’t seen anything about the supplies we need. How much yarn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *