Tag: Scrap sweater

  • Scrappy sweater for T

    Inspirerad av laerkebagger på Instagram, gjorde jag en magic ball av restgarner (klippte längder och knöt ihop dem) i min pojks favoritfärger rött, brunt och lila. Från det improviserar jag sen en tröja till honom, stickad med dubbel tråd. Inspired by laerkebagger on Instagram, I made a magic ball from scrap yarns (cutting lengths and knotting them…