FO: Muskat Blanket

Muskat Blanket

 

 

 

ETA: I’ve noticed that I get a lot of traffic from Pinterest looking at this blanket! Yay! 😀
And, at the same time I noticed that my link is dead, and I can no longer find Fairysteps blog. Therefor, I’ve edited my post and included rough instructions for making a square below. Enjoy!

 

I finally got around to take some photos of the projects I surround myself with at the moment. I like to keep my Ravelry notebook updated with pictures! ^.^

Here’s the Muskat Blanket, all finished and blocked now that I have my house back again.
I got a question about blocking blankets – I think it’s normally recommended to block the squares separately, before attaching them to each other (posing a problem when you’re joining on the go). This pattern however, is joined to the next square on every row, rather than just in a few places, so there’s no problem what so ever to block the entire blanket when you are finished! 🙂

I found the original pattern (called LOVE blanket) on Fairysteps blog.
I decided to adapt it slightly since I wanted smaller squares:
My squares are 14 sts wide rather than 20, and only 7 rows high as following: 
Plain row (dc’s only), 2 eyelet rows, plain row, 2 eyelet rows, plain row.

 

Rough instructions:

For the first square:
Setup row: Ch 16. Dc in 4th ch from hook. Work 1 dc in each chain. (14 dc’s)
Eyelet row: Ch 3 (counts as first dc), dc in next st, (ch1, skip 1, dc in next 2 sts) 3 times, ch1, skip 1, dc in last 2 sts.
Repeat eyelet row.
Plain row: Dc in each dc and ch space.
Work 2 eyelet rows.
Work one more plain row. Cut yarn.

For the next square in the vertical direction:
Work the same as for the first square, but begin with a plain row rather than an setup row.

For the next square in the horizontal direction:
Join yarn in the corner of a finished square.
Ch 16 and work a setup row.
When you’re working the final dc of the round, before pulling the yarn through the last 2 loops,  you’re going to slip stitch it to the neighboring square. With loops on hook, insert needle in the corresponding place (meaning the top of the corresponding row) of the next square, and pull up a loop. Pull yarn through all three loops on hook.
Ch2, slip stitch to corresponding row, turn work, continue like previous squares.

 

My blanket is 7 times 9 squares big, and was a surprisingly quick and entertaining project! I’ve only used Drops Muskat (mercericed cotton) from my stash, with a 3.5 mm hook. It’s not a favorite yarn of mine since it’s pretty harsh, but they sure have many lovely colors to choose from!
I finished the whole thing off with one round sc’s and one round dc’s in white.

 

***

 

Tillagt senare: Jag har sett en hel del trafik från Pinterest, som tittar på detta filt! Vad skoj! 😀
Och samtdigt lade jag märke till att min länk är död, och jag kan inte längre hitta Fairysteps blogg. Därför har jag redigerat mitt inlägg och lagt till grova instruktioner för att göra en ruta nedan. Varsågod!

Jag fick äntligen tummen ur till att ta lite foton av de projekt som ligger runt omkring just nu. Jag tycker om att hålla min Ravelry notebook uppdaterad med bilder! ^. ^

Här kommer Muskat Blanket, helt färdig och blockad nu när jag har fått huset tillbaka igen.
Jag fick en fråga om att blocka filtar – jag tror att det normalt rekommenderas att blocka rutor separat innan du sätter ihop dem (ett problem när du sätter ihop dem direkt). I detta mönster fäster du dock vid nästa ruta på varje varv, snarare än bara på ett par ställen, så det är inga problem med att blocka hela härligheten när du är klar! 🙂

Jag hittade det ursprungliga mönstret (LOVE blanket) på Fairysteps blogg.
Jag bestämde mig för att anpassa det lite eftersom jag ville mindre rutor:
Mina rutor är 14 stolpar breda i stället för 20, och endast 7 varv höga som följande:
Enkelt varv (bara stolpar), 2 hålvarv, enkelt varv, 2 hålvarv, enkelt varv.

 

Grova instruktioner:

För den första rutan: 
Start-varv: 16 lm, stolpe i 4 lm från nålen. I stolpe i varje lm. (14 stolpar)
Mönstervarv: 3 lm (ersätter första stolpen), stolpe i nästa stolpe, (1lm, hoppa över 1 m, stolpe i nästa m) 3 gångar, 1 lm, hoppa över 1 m, stolpe i sista 2 m.
Repetera mönstervarvet.
Enkelt varv: 3 lm, 1 stolpe i varje stolpe och lm.
Virka 2 mönstervarv.
Virka ytterligare 1 enkelt varv. Klipp tråden.

För nästa ruta i vertikal riktning:
Virka på samma sätt som för första rutan, men börja med ett enkelt varv istället för ett start-varv.

För nästa ruta i horisontell riktning:
Börja i hörnet på en färdig ruta.
Virka 16 lm, följt av ett start-varv.
När du virkar sista stolpen i varvet ska du smygmaska fast dig i grannrutan. Med 2 öglor kvar på nålen, stick in nålen på motsvarande plats av nästa ruta (med andra ord, i toppen av det motsvarande varvet i andra rutan), och dra upp en ögla. Dra garnet genom alla tre öglorna på nålen.
2 lm, smygmaska i toppen av motsvarande varv, vänd arbetet och fortsätt som tidigare rutor.

 

Min filt är 7 gånger 9 rutor stor, och var ett förvånansvärt snabbt och underhållande projekt! Jag har bara använt Drops Muskat (mercericerad bomull) från mina gömmor, med en 3,5 mm viknål. Det är inte en favoritgarn eftersom det är ganska hårt, men det finns många härliga färger att välja mellan!
Jag avslutade det hela av med ett varv fastmaskor, ett varv stolpar i vitt runt helt filten.

 

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket

Muskat Blanket


Tags:

Comments

11 responses to “FO: Muskat Blanket”

 1. Emilia avatar

  Vilken härlig filt – så fina färgerna gör sig ihop!

 2. Fiff avatar

  Så fin den är!
  Jag blockar nästan aldrig filtar ska jag erkänna… 😉
  Men oftast behövs det inte med iaf mormorsrutor.

 3. Dawn avatar

  this is really beautiful I love that you have used cotton as well Dx

 4. Catarina avatar

  Filten blev jätte vacker!!!

 5. […] FO: Muskat Blanket ‹ Yarn Madness […]

 6. […] bits of yarn. I absolutely love grey and decided on using this lovely pattern: Muskat blanket (www.yarn-madness.com/2012/12/fo-muskat-blanket.html).   I made each square a bit larger than suggested in the original pattern and am really happy […]

 7. Ren Cuming avatar

  I am so pleased you liked my pattern! You have done a beautiful job x
  Here is the link to the original pattern:
  http://www.fairystepsblog.co.uk/2010/07/fairystepsknits-love-blanket.html

  1. madeleine avatar
   madeleine

   Thank you! I’ll add it to my post! 🙂

 8. Sara avatar
  Sara

  thank you very much! Love it 🙂

 9. Thomas Strehle avatar

  This Afghan is Beautiful ,I’m going to start it Tommorow. Thank you for the Pattern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *