Regn mystery cardigan (clue #2)

Välkommen! Jag vet att jag inte är ensam om att ogilla att sticka ärmarna på koftor och tröjor! Och bara därför, så ska vi ta hand om detta problemet med en gång – det är ingen mening med att spara på tråkigheter till slutet! 🙂
Ärmarna kan självklart stickas till vilken längd du än önskar.

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3 – Oktober 2
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Welcome! I know very well that I’m not the only one to dislike working the sleeves of a cardigan! And just because of that, we’ll take care if this business straight away – no use in saving boring tasks to the end! 🙂
Note that the sleeves can be worked to any length you desire. See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3 – October 2
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #2 (Ärmar!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Ärmar

Lämna de två sektionerna med maskor på rundstickan för stunden.

Ärmen stickas fram och tillbaka på stickorna. Placera ett set av 35/37/39/45 (49/51/55/57) ärmmaskor från tråden tillbaka på en andra rundsticka.
Tips: Om så önskas, så kan båda ärmar (likt ett par sockor) stickas på samma gång!

RS varv:
Med HF, starta i mitten av ärmhålet, plocka upp 5/6/6/6 (7/7/7/7) m, sticka rm över följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m, plocka upp 5/6/6/6 (7/7/7/7) m. Vänd till AS.
AS varv: Rm.
= 45/49/51/57 (63/65/69/71) m på stickorna

RS varv (Minskningsvarv):
1 rm, 2rmtills, rm till sista 3 m, llr, 1 rm (2 m minskade).
AS varv: Rm.
Fortsätt i rätstickning tills ärmen mäter ca 7.5 cm från ärmhålet – sluta med ett varv på AS.

RS varv: Sticka minskningsvarv.
Sticka 11 varv rm över alla m.
Tips: Prova ärmen då och då medans du stickar, för att bli säker på att passformen är rätt – kanske vill du göra minskningsvarvet vart 10e varv, eller vart 14e!
Repetera de senaste 12 varven tills ärmen räcker till mitten av underarmen.

Fortsätt i rätstickning tills ärmen är önskad längd.
Maska löst av alla m, och lämna en längre tråd för att senare sy ihop undersidan av ärmen.
Sy ihop ärmen – sy kant i kant, för att undvika en tjock söm.

Repetera för andra ärmen.


English

Clue #2 (Sleeves!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Sleeves

It is time to leave the two sections of sts on the circular needle, and the sts on scrap yarn – for now!

The sleeve is worked flat, back and forth on the needles. Place one set of 35/37/39/45 (49/51/55/57)
held sleeve stitches back on a different circular needle.
Tip: If desired, both sleeves can be worked at the same time to make sure they turn out identical!

RS row:
With MC and starting in the middle of the armhole, pick up and knit 5/6/6/6 (7/7/7/7) sts, knit across the 35/37/39/45 (49/51/55/57) sleeve sts, pick up and knit 5/6/6/6 (7/7/7/7) sts. Turn to work WS.
WS row: Knit all sts.
= 45/49/51/57 (63/65/69/71) sts on the needles

RS row (Decrease row):
K1, k2tog, knit to last 3 sts, ssk, k1. (2 sts decreased)
WS row: Knit all sts.
Work even, knitting every row until the sleeve measures approximately 3 inches / 7.5 cm from the armhole, ending with a WS row.

RS row: Work decrease row.
Knit 11 rows across all sts.
Tip: Try the sleeve on as you go, to make sure you get a good fit -perhaps you’ll prefer to work the decrease row every 10th row, or every 14th!
Repeat the last 12 rows until the sleeve reaches the middle of your forearm.

There will be 5 garter ridges between each decrease row.
Continue working even, knitting every row, until reaching desired length.
Loosely BO all sts, leaving a long tail for seaming closed the underside of the sleeve.
Seam the sleeve, seaming in the very edge loops to get a smooth finish.

Repeat for the second sleeve.


Posted

in

, , , , ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *