Lycka cowl and a bag!

Lycka

En idé för en enkel och mysig halsvärmare har skramlat runt i huvudet ett tag. Vintern närmar sig, så det är dags att förbereda sig lite!

Jag har flyttat runt i garngömmorna en aning, och så fort jag hittade några avglömda nystan med Drops Cloud bakom allt annat, så lade jag upp maskor på en gång. Har kommit ca 10 cm in, med en tillfällig virkad uppläggning och I-cord-kanter på 7 mm stickor. Blir mönstret bra så publicerar jag det gratis när det är klart! 🙂

Jag har också ägnat mig åt lite enkel sömnad – idag skrapade jag ihop en liten påse med dragsko åt detta projekt. Jag är inte så bra på att sy, och det tog mig bra mycket längre tid än jag hade tänkt… men jag är nöjd med hur den blev! Nu vill jag göra fler! Det är i princip en nödvändighet – jag börjar bli vansinnig på att hitta garn och projekt spridda över huset av katterna!


An idea for a simple and cozy cowl has been playing around in my mind for a while. Winter is closing in, so it’s time to prepare!

I’ve been moving around my yarn stash a bit, and as soon as I found some skeins of lovely bulky Drops Cloud I’d forgotten I had, I cast on right away. Here we are about 10 cm in, with a provisional CO and I-cord edgings on 7 mm needles. If it turns out well I’ll publish it for free once it’s done! 🙂

I’ve also started to do some simple sewing – today I whipped together a drawstring bag for this project. I’m not very skilled at sewing, and it took me way longer to finish up than I’d anticipated… but I’m happy with how it came out! Now I want to make many more! It’s pretty much essential by now – I’m going insane from finding my yarn and projects strewn all over the house by my cats!

Lycka

DSC00561 copy

DSC00565 copy

Regn mystery cardigan (clue #2)

Välkommen! Jag vet att jag inte är ensam om att ogilla att sticka ärmarna på koftor och tröjor! Och bara därför, så ska vi ta hand om detta problemet med en gång – det är ingen mening med att spara på tråkigheter till slutet! 🙂
Ärmarna kan självklart stickas till vilken längd du än önskar.

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3 – Oktober 2
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Welcome! I know very well that I’m not the only one to dislike working the sleeves of a cardigan! And just because of that, we’ll take care if this business straight away – no use in saving boring tasks to the end! 🙂
Note that the sleeves can be worked to any length you desire. See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3 – October 2
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #2 (Ärmar!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Ärmar

Lämna de två sektionerna med maskor på rundstickan för stunden.

Ärmen stickas fram och tillbaka på stickorna. Placera ett set av 35/37/39/45 (49/51/55/57) ärmmaskor från tråden tillbaka på en andra rundsticka.
Tips: Om så önskas, så kan båda ärmar (likt ett par sockor) stickas på samma gång!

RS varv:
Med HF, starta i mitten av ärmhålet, plocka upp 5/6/6/6 (7/7/7/7) m, sticka rm över följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m, plocka upp 5/6/6/6 (7/7/7/7) m. Vänd till AS.
AS varv: Rm.
= 45/49/51/57 (63/65/69/71) m på stickorna

RS varv (Minskningsvarv):
1 rm, 2rmtills, rm till sista 3 m, llr, 1 rm (2 m minskade).
AS varv: Rm.
Fortsätt i rätstickning tills ärmen mäter ca 7.5 cm från ärmhålet – sluta med ett varv på AS.

RS varv: Sticka minskningsvarv.
Sticka 11 varv rm över alla m.
Tips: Prova ärmen då och då medans du stickar, för att bli säker på att passformen är rätt – kanske vill du göra minskningsvarvet vart 10e varv, eller vart 14e!
Repetera de senaste 12 varven tills ärmen räcker till mitten av underarmen.

Fortsätt i rätstickning tills ärmen är önskad längd.
Maska löst av alla m, och lämna en längre tråd för att senare sy ihop undersidan av ärmen.
Sy ihop ärmen – sy kant i kant, för att undvika en tjock söm.

Repetera för andra ärmen.


English

Clue #2 (Sleeves!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Sleeves

It is time to leave the two sections of sts on the circular needle, and the sts on scrap yarn – for now!

The sleeve is worked flat, back and forth on the needles. Place one set of 35/37/39/45 (49/51/55/57)
held sleeve stitches back on a different circular needle.
Tip: If desired, both sleeves can be worked at the same time to make sure they turn out identical!

RS row:
With MC and starting in the middle of the armhole, pick up and knit 5/6/6/6 (7/7/7/7) sts, knit across the 35/37/39/45 (49/51/55/57) sleeve sts, pick up and knit 5/6/6/6 (7/7/7/7) sts. Turn to work WS.
WS row: Knit all sts.
= 45/49/51/57 (63/65/69/71) sts on the needles

RS row (Decrease row):
K1, k2tog, knit to last 3 sts, ssk, k1. (2 sts decreased)
WS row: Knit all sts.
Work even, knitting every row until the sleeve measures approximately 3 inches / 7.5 cm from the armhole, ending with a WS row.

RS row: Work decrease row.
Knit 11 rows across all sts.
Tip: Try the sleeve on as you go, to make sure you get a good fit -perhaps you’ll prefer to work the decrease row every 10th row, or every 14th!
Repeat the last 12 rows until the sleeve reaches the middle of your forearm.

There will be 5 garter ridges between each decrease row.
Continue working even, knitting every row, until reaching desired length.
Loosely BO all sts, leaving a long tail for seaming closed the underside of the sleeve.
Seam the sleeve, seaming in the very edge loops to get a smooth finish.

Repeat for the second sleeve.

Regn mystery (Clue #1) – get ready, knit!

Välkommen till mysteriekoftan Regn!

En liten smygstart på oket publicerades igår; nedan följer fortsättningen på ledtråd ett. Hann du inte börja igår? Nu har du en hel vecka på dig att sticka innan nästa ledtråd kommer! Glöm inte kika in på det svenska Facebookevenemanget för att visa upp era stickningar – eller den engelska diskussionen i Ravelrygruppen. 🙂

Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2 – September 25
Ledtråd #3 – Oktober 2
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16


Welcome to the mystery cardigan Regn! A small sneaky peak setup clue for the yoke was published yesterday; below follows the rest of clue one – see instructions in English further down the post. Didn’t have time to start yesterday? Now you have a whole week to catch up before the next clue! Don’t forget to visit the discussion in my Ravelry group to show off your progress! 🙂

Clue #0.5
Clue #1
Clue #2 – September 25
Clue #3 – October 2
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #1 (Pusselbitar!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Stycke B

Varv 1 (RS): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, 1/0/2/4 (5/6/3/4) rm. (4 m ökade)
Flytta över de följande 28/32/32/30 (30/30/40/40) m på en tråd restgarn. Lämna de sista 34/34/40/43 (47/49/50/52) m på rundstickan – dessa ska stickas vidare på under “Stycke C”. Vänd till AS.
Följande instruktioner stickas endast över den första sektionen av maskor.
Varv 2 (AS): Rm.

Varv 3: *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m ökade)
Varv 4: Rm.
Repetera varv 3-4 ytterligare 8/9/9/12 (13/14/15/16) gånger.

Sticka 2 varv rm över alla m.
Repetera varv 3-4 en gång till. (4 m ökade)
Sticka 2 varv rm över alla m.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) m på stickorna, och totalt 14/15/16/19 (20/21/23/24) ökningsvarv gjorda.

RS varv:
Rm till markör, tbm, sätt följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m (alla m tills nästa markör) på en tråd restgarn (m för ärm), tbm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, pm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, rm till slutet.
AS varv: Rm.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) m på stickorna

Sticka ytterligare 10/10/10/8 (6/6/6/6) varv över alla m.
Tips: Nu kan du pröva detta stycke, för att testa passformen av ärmhålet.
Klipp tråden för HF.

Stycke C

Lyft de följande 49/53/57/66 (72/76/77/81) m som du just stickat över till högerstickan. Med HF, börja nu sticka över den andra sektionen med 34/34/40/43 (47/49/50/52) m som du fortfarande har på kabeln.
I följande stycke, sticka knapphål i slutet av var 12e varv – det kommer vara 6 “upphöjningar” från varven på AS mellan varje knapphål. Se instruktion för knapphål på Stycke A, varv 5.

Varv 1 (RS): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m ökade)
Varv 2 (AS): Rm.
Repetera varv 1-2 ytterligare 9/10/10/13 (14/15/16/17) gånger – glöm inte knapphålen! Fortsätt sticka knapphål enligt samma mönster genom hela arbetet.

Sticka 2 varv rm över alla m.
Repetera varv 1-2 en gång till. (4 m ökade)
Sticka 2 varv rm över alla m.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) m på stickorna, och totalt 14/15/16/19 (20/21/23/24) ökningsvarv gjorda.

RS varv:
Rm till markör, tbm, sätt följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m (alla m tills nästa markör) på en tråd restgarn (m för ärm), tbm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, pm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, rm till slutet.
AS varv: Rm.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) m på stickorna

Sticka ytterligare 10/10/10/8 (6/6/6/6) varv över alla m. Klipp tråden för HF.


English

Clue #1 (Pieces of a puzzle!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Section B

Row 1 (RS): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, k 1/0/2/4 (5/6/3/4) sts. (4 sts increased)
Slip the following 28/32/32/30 (30/30/40/40) sts onto a piece of scrap yarn. Leave the last 34/34/40/43 (47/49/50/52) sts on the cable to be worked later. Turn to work WS.
The following instructions are worked over the first section of sts only.
Row 2 (WS): Knit.

Row 3: *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, k to end. (4 sts increased)
Row 4: Knit.
Repeat rows 3-4 another 8/9/9/12 (13/14/15/16) times.

Knit 2 rows across all sts.
Repeat rows 3-4 once more. (4 sts increased)
Knit 2 rows across all sts.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) sts on the needles, and a total of 14/15/16/19 (20/21/23/24) increase rows worked.

RS row:
Knit to m, rm, put all 35/37/39/45 (49/51/55/57) sts until next marker on scrap yarn for sleeve, rm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, pm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, knit to end.
WS row: Knit.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts on the needles

Knit another 10/10/10/8 (6/6/6/6) rows across all sts.
Tip: You can try this section on now, to check the fit of the armhole.
Cut yarn for MC.

Section C

Slip your next 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts over to the right needle. Join MC, ready to work a RS row on the second section of sts that you earlier left on the cable.
In the following section, work button holes at the end of every 12th row – there will be 6 garter ridges between each button hole (see Section A, row 5).

Row 1 (RS): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, knit to end. (4 sts increased)
Row 2 (WS): Knit.
Repeat rows 1-2 another 9/10/10/13 (14/15/16/17) times. Continue working button holes every 12th row throughout the work – this won’t be mentioned in the instructions.

Knit 2 rows across all sts.
Repeat rows 1-2 once more. (4 sts increased)
Knit 2 rows across all sts.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) sts on the needles, and a total of 14/15/16/19 (20/21/23/24) increase rows worked.

RS row:
Knit to m, rm, put all 35/37/39/45 (49/51/55/57) sts until next marker on scrap yarn for sleeve, rm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, pm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, knit to end.
WS row: Knit.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts on the needles

Knit another 10/10/10/8 (6/6/6/6) rows across all sts. Cut yarn for MC.

Regn smygstart! / A sneaky peek setup! (clue #0.5)

Välkommen till smygstarten av mysteriekoftan Regn!

Jag hoppas att ni kommer ha roligt med detta mysterium – jag ser redan fram emot att se allas färdiga koftor! Resten av ledtråd #1 kommer publiceras på bloggen imorgon, men här kommer en liten aptitretare för de som är sugna på att sätta igång! 🙂


Welcome to the sneaky peak setup clue for the Regn mystery cardigan!

Instructions in English is found at the bottom of this post. I hope you’ll enjoy this mystery – I look forward to see everyone’s finished cardigans! The rest of clue #1 will be published here on the blog tomorrow, but here is an appetite tease for those who want to get on with the knitting! 🙂

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #0.5 (Smygstart!)

Utskrivbar pdf

Stickfasthet

16 maskor och 28-32 varv per 10 cm i rätstickning.

Storlekar

Plaggets bystvidd:
75/81/88/98 (106/111/118/122) cm

Ungefärlig storlek: XS/S/M/M2 (L/XL/2X/3X)
Storleksguide: Välj storleken närmast din faktiska bystvidd, eller ca 2-5 cm större. Koftan är tänkt att bäras med en något lös passform.

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Stycke A

Med HF, lägg upp 72/76/80/84 (92/96/100/104) m, till exempel med korsuppläggning.

Tips: Några varv in i arbetet kan du sätta en säkerhetsnål eller låsbar markör i arbetet, för att markera vad som är rätsidan på stickningen.

Varv 1: 16/17/18/19 (20/21/22/23) rm, pm, 7/7/7/7 (9/9/9/9) rm, pm, 26/28/30/32 (34/36/38/40) rm, pm, 7/7/7/7 (9/9/9/9) rm, pm, 16/17/18/19 (20/21/22/23) rm.
Varv 2-4: Rm över alla m, lyft markörerna när du kommer till dem.
Varv 5 (RS, ökningsvarv, knapphål): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* 3 gånger till, rm till sista 3 m, sticka knapphål enligt följande: omsl, 2rmtills, 1rm. (8 m ökade)
Varv 6 (AS): Rm.

Repetera varv 5-6 ytterligare 2/2/3/3 (3/3/4/4) times – ignorera knapphålet och sticka rm till slutet på varvet.
= 96/100/112/116 (124/128/140/144) m på stickorna


English

Clue #0.5 (Sneaky peek setup)

Printable pdf

Gauge

4 sts and 7-8 rows per inch in garter stitch

Sizes

Actual bust circumference of garment:
30/32.5/35.5/39 (42/44/47/49) inches, or
75/81/88/98 (106/111/118/122) cm

Approximately: XS/S/M/M2 (L/XL/2X/3X)
Size guide: Choose the size closest to your actual bust circumference, or 1-2 inches larger. The cardigan is indented to be worn with a close or slightly loose fit..

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan
kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Section A

With MC, CO 72/76/80/84 (92/96/100/104) sts, for example using long tail CO.

Tip: After you have worked a couple of rows, place a lockable marker or safety pin on the right side of the fabric, to easily keep track of what is RS and WS.

Row 1: K 16/17/18/19 (20/21/22/23) sts, pm, k 7/7/7/7 (9/9/9/9) sts, pm, k 26/28/30/32 (34/36/38/40) sts, pm, k 7/7/7/7 (9/9/9/9) sts, pm, k 16/17/18/19 (20/21/22/23) sts.
Row 2-4: Knit across all sts, slipping markers when required.
Row 5 (RS, Increase row, button hole): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, rep *-* 3 more times, knit to last 3 sts, work button hole (yo, k2togtbl, k1). (8 sts increased)
Row 6 (WS): Knit.

Excluding the button hole, repeat row 5-6 another 2/2/3/3 (3/3/4/4) times.
= 96/100/112/116 (124/128/140/144) sts on the needles

Mystery cardigan pattern: Regn!

Regn Mystery Cardigan

Regn Mystery Cardigan

I december förra året fick jag en idé till en ny vuxenkofta – och när jag väl kom igång insåg jag att detta faktiskt skulle vara en bra mysteriemönster! Jag kom till och med så långt att jag teststickade mönstret, men sedan föll hela projektet lite i glömska.

Tills nu! Jag har bestämt att det är dags att äntligen få ut mönstret, och jag kommer att publicera ledtrådarna gratis här på bloggen! Förhoppningsvis kommer några av er tycka att det är roligt att ge detta ett försök – det är det viktigaste skälet till att jag gör mönster, trots allt, för att andra stickare ska ha glädje av dem!

Det kommer naturligtvis finnas Knit-A-Long diskussionstrådar i Yarn-Madness Ravelrygrupp där du kan chatta, dela och visa upp dina framsteg!

Kort info om mysteriet

Varje ledtråd kommer att publiceras på engelska och svenska.

Regn stickas uppifrån och ned och i ett stycke, med lite tjockare garn (ca 80-100 meter per 50 gram) – vilket gör detta till en bra plagg för höst och vinter. Det är ett bra tillfälle att leka med lite färger, men kan även stickas med bara en eller två. Passformen är åt det lösare hållet – förslagsvis samma eller något större än ditt bystmått. Ärmar är fullängd, men det är naturligtvis upp till personlig preferens. Och inte minst; hela plagget stickas med rätstickning, så inte en avig maska inom synhåll!

Mönstret kommer att publiceras i fem olika ledtrådar, som börjar nästa vecka på fredag den 18 september. Gör en svanhopp i antingen stash eller garnbutik genast! Jag hoppas att detta kommer att bli ett rolig mysterium för många att roa sig med! Dela gärna detta med andra stickare, så att ännu fler kan vara med! 🙂

Mer information och en Ravelry mönstersida kommer att publiceras senare i dag, så håll utkik!


Last December I got an idea for a new adult cardigan design – and when I got to it, I realized that this one actually would be a good mystery pattern! I even got so far as to have the pattern test knitted, but after that I sort of forgot about it all.

Until now! I’ve decided it’s time to put the pattern out there, and I’ll be publishing the clues for free here on the blog! Hopefully a few of you will enjoy giving this a try – that’s the main reason I’m making patterns, after all, for other knitters to enjoy them!

There will of course be Knit-A-Long threads in the Yarn-Madness Ravelry group where you can chat, share and show off your progress!

Short info about the mystery

Each clue will be published in English and Swedish.

Regn is worked from the top down and in one piece, using worsted or aran weight yarn – making this a good wardrobe piece for autumn and winter. It’s a good opportunity to play around with colors a bit, but can also be worked using just one or two. The fit is relaxed – preferably the same or slightly larger than your actual bust circumference. Sleeves are full length, but this is of course up to your personal preference. And not to forget – the whole garment is worked in garter stitch, so not a purl stitch in sight!

The pattern will be published in five different clues, starting next week on Friday the 18th of September. Make a swan dive into either stash or yarn store right away! I hope this will be a fun mystery for many to enjoy! Please share this with other knitters, so even more can share the fun! 🙂

More specific info, as well as a Ravelry pattern page will be posted later today, so keep an eye out!

Mishmash, I was taking a bath…

Rensade lite bland mina bloggpostutkast! Här kommer lite gott och blandat att kika på! 🙂

Did some cleaning up among my older blog post drafts! Here is a small mishmash of this and that for you to enjoy! 🙂


Some photos of Volt! A free design of mine that I published last year – unfortunately I was really disappointed in this yarn; Adriafil Poema. The colors look absolutely lovely, but the red bled out and pretty much destroyed the whole project! 🙁

Volt

Volt

Volt


I gave the free lace shawl pattern Vlad a try once, but ended up frogging it. Really beautiful design though!

Vlad


A few interesting hat patterns (links to Ravelry pages)

Drips

Quest for a man

Pauline


Another new project that I should continue with – the free lace shawl pattern Murcia in Cascade 220. Planning on making this a as a gift!

Murcia

Murcia

FO: Peppar wee shrug

Peppar

Titta vad jag har snott ihop! Det här var en snabb en – jag kände mig nere, och försökte få fart på kreativiteten. Jag kallar den Peppar! Lånar oket från både Glänta-tunikan och pullovern Ro, men denna gången omvandlad till en söt liten minikofta! Jag har använt lite brun Drops Nepal från min stash till denna. Mönstret kommer finnas gratis på bloggen när det är klart! 😀

(Något mystiskt försiggår med min kamera – bilderna har inte blivit som jag velat ha dem det senaste. Jag får undersöka om det är fel på kameran, eller bara ljuset jag fotograferar i…)


Look what I’ve wrapped up! This was a quick one – I was feeling down and tried to get my creative spirit going. I’m calling Peppar! Borrows the yoke look from both Glänta tunic and Ro pullover, but this time transformed into a cute little shrug! I’ve used some brown Drops Nepal from my stash for this one! The pattern will be available for free on the blog when it’s finished! 😀

(Something weird is up with my camera – the pics haven’t turns out as I want them lately. I’ll have to investigate if it’s the camera, or just the lighting…)

Peppar

Peppar

Peppar

Peppar

Peppar