Another yummy cowl, and a donation!

Nick

Lade upp för en till mysig halsvärmare till mig själv i underbart fluff! Detta är en äldre angora/ullblandning som jag hittade på loppmarknad i sommar. Jag ville ha någonting väldigt enkelt, som också kan användas som en slags luva. Bestämde mig för gratismönstret Nick (Ravelry) – det börjar med en tillfällig uppläggning och en kanal för dragsko, och nu stickas mysig slätstickning.

Jag är sent ute med att lära mig anledningen till allt negativt prat om att köpa angora i affären – det är ingen fiber som jag har varit intresserad av. Fick reda på det nyligen, och blev riktigt ledsen. Djurplågeri krossar mitt hjärta! 🙁 Är det någon som känner till några “bra” märken av angoragarn?

I andan av detta har jag gjort den första donationen från mina välgörenhetsmönster! Denna gick till Arödskatterna, som är aktiva på Facebook och var i akut behov. Det är fantastiskt att kunna hjälpa till en aning – hjälp till du också!


Cast on for another cozy cowl for myself in this lovely fuzz! It’s an older angora and wool mix that I got my hands on at a flea market this summer. I wanted something very simple, that also could be used as a sort of hood. Finally decided on the free pattern Nick – starting with a provisional CO and a draw string canal, and now I’m onto some yummy stockinette.

I’m late to learn the why of the negative storm about buying angora in stores – it’s not a fiber I’ve been interested in. Found out recently, and it made me really sad. Animal cruelty breaks my heart. 🙁 Anyone who know of “good” angora yarn brands?

In the spirit of this I’ve made the first donation from my cat charity patterns! This went to “Arödskatterna“, who are active on Facebook. I’m so happy to be able to help the little ones a bit!

Nick

Nick

Nick

FO: Regn mystery cardigan – photos!

Det har varit underbart att se många hänga på min mysteriestickning av koftan Regn – och framför allt att se alla de olika versionerna. Ingen kofta är den andra lik, och jag har sett alla möjliga små modifikationer! 🙂

Här kommer till slut lite foton på min originalkofta, som jag lovade. Min stickades redan i december, och är stickad i Malabrigo Worsted. Färgen Bobby Blue som huvudfärg, och Apple green samt Sapphire green som kontraster.

Jag hoppas att ni tyckt att detta varit riktigt roligt! Vi får se när det blir dags för en ny mysteristickning igen! 🙂


It’s been wonderful to see so many tag along on my mystery KAL of the cardigan Regn – and most of all to see all the different versions. No cardigan is the same as another, and I’ve seen several fun modifications! 🙂

Here we finally have some photos of my original, as promised. I knitted mine already last December, and it’s worked in Malabrigo Worsted. The color Bobby Blue as main color, and Apple green plus Sapphire green as contrasts.

I hope you’ve really enjoyed this one! We’ll see when it’s time for another mystery knit again! 🙂

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

 

The final steps! (Regn clue #5)

Femte och sista ledtråden är här! Nu är det äntligen dags att sticka de allra sista stegen på ditt mysterium! Foton av min färdiga modell kommer postas här på bloggen i början av nästa vecka! 🙂

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4
Ledtråd #5

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


The fifth and final clue is here! Now it is time to wrap up this cardigan with the final steps of your mystery! The finished photos of my design will be posted in the behinning of next week! 🙂
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4
Clue #5

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #5 (De sista stegen mot mål!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

 

Varv på RS: Maska av 12 m, rm till slutet.
Varv på AS: Maska av 12 m, rm till slutet.
Sticka 10 varv rm över alla m.

Varv på RS: Maska av 6 m, rm till slutet.
Varv på AS: Maska av 6 m, rm till slutet.
Sticka 10 varv rm över alla m.

Repetera de senaste 12 varven ytterligare 1/1/1/2 (2/2/3/3) gånger, eller tills de avmaskade “trappstegen” når nästan till mitt i sidan.

= 66/78/86/90 (102/110/110/118) m på stickorna

Obs: Om du har stickat färre (inga) av minskningarna för midja kan du fundera över att lägga till 1(2) maskor till de 6 m som du maskar av varje gång!

Fortsätt i rätstickning över resterande maskor i ytterligare 10 cm, eller tills du når önskad längd. Maska av löst.

 

Avslut

Blocka plagget försiktigt för att släta ut din stickning. Se upp när du hanterar plagget vått, då rätstickning kan töja sig en hel del.

Sträck inte ut remsorna i ryggen för mycket när du blockar.

Fäst alla trådar, sy fast knapparna.

Bär och var glad!


English

Clue #5 (The final steps towards goal!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

 

RS row: BO 12 sts, knit to end.
WS row: BO 12 sts, knit to end.
Work 10 rows evenly across all sts.

RS row: BO 6 sts, knit to end.
WS row: BO 6 sts, knit to end.
Work 10 rows evenly across all sts.

Repeat the last 12 rows another 1/1/1/2 (2/2/3/3) times, or until the bound off “steps” almost reach the middle of each side.

= 66/78/86/90 (102/110/110/118) sts on the needles

Note: If you’ve worked less (none) of the waist decreases, you can consider adding 1(2) sts to the 6 sts you BO each time!

Continue working even in garter stitch across the remaining sts for approximately another 4 inches / 10 cm, or until reaching desired length. BO loosely.

 

Finish

Block garment slightly to smooth out your knitting. Be careful handling your garment when wet, to avoid stretching out the garter stitch too much.
Don’t stretch the garter strips in the back too much when blocking.

Weave in all ends, and attach buttons.

Wear and be happy!

Yarn and chilies… and yarn!

Yarn porn

En av flera nya fina färger av Drops Nepal! Två nystan i denna vattenblågröna nyans fick följa med hem – vad det blir av dem får vi se!


One of several lovely new colors of Drops Nepal! Two skeins of this gorgeous teal blue lives with me now – we’ll see what to make of them!

Natur

Natur

Chilis

Denna kombination av färger i Svarta Fårets Ulrika drog också ögonen till sig, och jag har nu en vision av en stickad väst att förverkliga! Lite chili från trädgården piffar till tillvaron – nu har flera redan hunnit bli härligt röda!


This combo of colors in Svarta Fåret Ulrika also caught my eye, and I now have a vision of a knitted vest to work out. Some chili from the garden spice up the day – now several of them already turned lovely red!

Cross stitch gift

Förbereder också mitt första julklappsprojekt – denna ska sys med korsstygn i tjockare pärlgarn. Mums!


Also preparing my first Christmas gift project – this one will be cross stitched in thicker pearl floss. Yum!

Regn MKAL clue #4 (Work that body!)

Dags för lite enkel rätstickning innan vi ger oss på den sista ledtråden!

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Time for some relaxing plain garter stitch before the final clue!
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #4 (Lagom avslappnat!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Kropp

Du har nu tre sektioner med aktiva maskor – två på den första rundstickan, och en sektion med de kontrasterande remsorna.

Med HF, börja sticka på RS av stycket utan knapphål – med andra ord vid vänster framkant.
Sticka rm över följande 49/53/57/66 (72/76/77/81) m, lyft markören när du kommer till den.
En i taget, sticka rm över maskorna från de kontrasterande remsorna. Se upp så att de inte är vridna – om det nu inte är en effekt du är ute efter, såklart!
Sticka rm över följande 49/53/57/66 (72/76/77/81) m från höger sida; lyft markören när du kommer till den, och glöm inte knapphålet om det är dags för det.

= 126/138/146/162 (174/182/194/202) m och 2 markörer på stickorna

Sticka i rätstickning, rm varje varv, (glöm inte knapphålen!) tills plagget mäter ca 3 cm nedanför vidaste punkten av bystmåttet.

Minskningar för midja

 Varv 1 (RS, minskningsvarv):
*Rm tills 3 m im, llr, 1rm, lm, 1rm, 2rmtills*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m minskade)
Varv 2-4: Rm.

Repetera varv 1-4 ytterligare 2 gånger. Ta bort markörerna på sista varvet. (Totalt 12 m minskade)
= 114/126/134/150 (162/170/182/190) m på stickorna

Fortsätt med rätstickning över alla m i ytterligare 5-8 cm – anpassa att stoppa med ett varv på avigsidan ca 3 varv efter ditt senaste knapphålsvarv.


English

Clue #4 (Relaxed and nice!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Body

You now have 3 sections of live sts – two on the original circular needle (with one sleeve each), and the section of the contrasting strips.

Join MC on the RS of the piece without the button holes – in other words, the left front.
Knit across the following 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts, keeping the marker in place.
One at a time, knit across the live sts from each contrasting strip, making sure not to twist the strips while doing so – unless that is an effect you desire, of course!
Knit across the 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts of the right front, keeping the marker in place and continuing working button holes when required (every 12th row)

= 126/138/146/162 (174/182/194/202) sts and 2 markers on the needles

Work even in garter stitch, knitting every row (don’t forget to continue working the button holes!), until the garment is reaching an inch past the widest circumference of your bust.

Waist decreases

Row 1 (RS, decrease row):
*Knit to 3 sts before marker, ssk, k1, sm, k1, k2tog*, repeat *-* once more, knit to end. (4 sts decreased)
Row 2-4: Knit across all sts.

Repeat rows 1-4 another 2 times. Remove markers on the last row. (12 sts decreased in total)
= 114/126/134/150 (162/170/182/190) sts on the needles

Work even, knitting every row, for approximately another 2-3 inches / 5-7.5 cm – adapt to stop on the WS approximately 3 rows after your last worked button hole row.

New pattern: Peppar

Mönstret för Peppar är alldeles klart! Varsågoda! 🙂
Peppar pattern all finished up! Happy knitting! 🙂

Peppar – a quick, simple and yet adorable shrug for the wee ones! How can you resist? Top down and seamless knitting in one easy piece!

“Fast and funky knit!

Peppar by zigeunerin

Peppar by zigeunerin

Ravelry page
Download pdf


Sizes

Nb-3m/6-12m/12-18m/2-3y (4-6y/8y/10y/12y)

Approximate body chest circumference for sizing:
16/17-18/18-20/20-22 (22-25/26.5/28/30) inches, or  40/43-45/45-50/50-55 (55-63/66/70/75)cm.

Gauge

4 sts and 6 rows per inch in stockinette on larger needles

Materials and tools

Worsted or aran weight yarn, approximately;
100/130/150/180 (220/260/300/340) yards, or
90/120/140/170 (200/240/270/310) meters

Circular needle; 5 mm/US 8, or needle size to get gauge.
Circular needle; 4.5 mm/US 7, or one size smaller than gauge needle
Same sizes double pointed needles

4 stitch markers
Needle for weaving in ends

Abbreviations

CO = cast on
K = knit
P = purl
RS = right side
WS = wrong side
st(s) = stitch(es)
pm = place marker
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker
BO = bind off


Pattern

Yoke

On smaller needles, CO 56/60/68/76 (80/88/88/96) sts. Join to work in the round, being careful not to twist the sts. Place marker for beginning of round.

Round 1-10: (K2, p2) around.

Round 11: Switching to larger needles, BO the following 12/14/16/18 (20/22/22/24) sts in pattern.
K3, pm, kfb, k 8/8/10/12 (12/14/14/16) sts for sleeve, kfb, pm, kfb,  k 16/18/20/22 (24/26/26/28) sts for back, kfb, pm, kfb, k 8/8/10/12 (12/14/14/16) sts for sleeve, kfb, pm, k3. (6 sts increased).
= 50/52/58/64 (66/72/72/78) sts on the needles

The garment is now worked flat, back and forth on the needles.
Row 12 (WS): K3, purl to last 3 sts, k3.

Row 13 (RS): K to m, sm, *kfb, k to 1 st bm, kfb, sm, repeat *-*another 2 times, k to end. (6 sts increased)
Row 14 (WS): K3, purl to last 3 sts, k3.
Continue repeating rows 13-14 another 5/6/7/8 (10/11/12/13) times.

= 86/94/106/118 (132/144/150/162) sts on the needles

Divide for sleeves

RS row: *K to m, rm, place following 24/26/30/34 (38/42/44/48) sts on scrap yarn for sleeve, CO 1 st, rm*, repeat *-* once more, knit to end.
WS: K3, purl to last 3 sts, k3.

= 40/44/48/52 (58/62/64/68) sts on the needles

Body

RS row:  Knit all sts.
WS row: K3, purl to last 3 sts, k3.

Continue repeating these two rows until work measures 1/1/1/1.5 (1.5/2/2/3) inches or 2.5/2.5/2.5/4 (4/5/5/7.5) cm from the armhole, or 1 inch / 2.5 cm before desired length – end with a RS row, evenly decreasing 2/2/2/2 (0/0/2/2) sts.  Switch to smaller needles.

Edging

WS row: (P2, k2) until last 2 sts, p2.
RS row: (K2, p2) until last 2 sts, k2.

Repeat the last two rows until the ribbing measures 1 inch / 2.5 cm. Loosely BO in pattern on the next RS row.

Sleeves

Place one set of sleeve sts back on the needles. At the gap under the arm, pick up 3 sts, knit across the sleeve sts, place marker for beginning of round.

Work in stockinette, knitting every row, until sleeve measures 2/2/2/3/3 (3/3/4/4) inches or 5/5/5/7.5 (7.5/7.5/10/10) cm, or until approximately 1 inch/2.5 cm before desired length. On the last round, decrease to a stitch count divisible by 4, and switch to smaller needles.

Work 2×2 ribbing for 1 inch/2.5 cm.
Loosely BO in pattern. Repeat for the second sleeve.

Finish

Block garment and weave in ends. Done!

Peppar

Time for some contrast! (Mystery clue #3)

Är ni redo att sätta igång med kontrastfärgerna? Dags för något annorlunda!

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Are you ready to get to work on those contrasting colors? Time for something different!
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #3 (Färg och kontrast!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Mitten av ryggen

Dags att arbeta med stycket i mitten av ryggen – och äntligen dags att använda de där kontrastfärgerna!
(Om du inte använder kontrastfärger, sticka ledtråden i HF.)

Placera de 28/32/32/30 (30/30/40/40) mittmaskorna som du satte på en tråd i början av stycke B, tillbaka på din andra rundsticka (den du just använt till ärmarna).
Du kommer separera dessa maskor i 4/4/4/5 (5/5/5/5) olika sektioner – planera dina kontrastfärger därefter.
Till exempel, så kan du använda en färg för varje sektion, använda en enda kontrastfärg, eller växla mellan ett par stycken olika färger som får vara med flera gånger.

RS: Med valfri KF, sticka 7/8/8/6 (6/6/8/8) rm. Vänd för att sticka AS, och lämna resten av maskorna på stickan så länge.
AS: 7/8/8/6 (6/6/8/8) rm.

Sticka ytterligare 36/38/38/42 (42/44/46/48) varv rm över dessa 7/8/8/6 (6/6/8/8) m – du kommer avsluta på avigsidan med totalt 19/20/20/22 (22/23/24/25) aviga “kullar” längst remsan.
Klipp tråden, och sätt dessa maskor på en tråd eller en säkerhetsnål.

Repetera dessa instruktioner över nästa 7/8/8/6 (6/6/8/8) m på rundstickan, tills alla maskor har blivit stickade till remsor.
Klipp tråden för alla kontrastfärger.

Tips: Passa på att fäst lite trådar i väntan på nästa ledtråd!


English

Clue #3 (Color and contrast!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Center back

Time to work on that center back section – and to finally get to use the contrasting colors!
(If you’re not using any contrasting colors, work the clue with the MC.)

Place the 28/32/32/30 (30/30/40/40) center sts you put on hold in the beginning of Section B, back on your spare circular needle (the one you’ve used for the sleeves).

You’ll be separating these stitches into 4/4/4/5 (5/5/5/5) different sections – plan your contrasting colors accordingly.
For example, you can use one color for each section, use a single contrasting color, or alternate with just a few chosen colors, using them several times.

RS: Using color of your choice, knit 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts. Turn to work WS, leaving the remaining stitches to be worked later.
WS: Knit 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts.

Knit another 36/38/38/42 (42/44/46/48) rows across those 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts – you’ll end on the WS, with a strip of 19/20/20/22 (22/23/24/25) purl ridges total.
Cut yarn, and place these live stitches on scrap yarn or a safety pin.

Repeat these instructions across the next 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts on the circular needle, until all the sts have been worked into strips.
Break yarn for all contrast colors.

Tip: Take the time to weave in some ends while waiting for the next clue!