Regn mystery (Clue #1) – get ready, knit!

Välkommen till mysteriekoftan Regn!

En liten smygstart på oket publicerades igår; nedan följer fortsättningen på ledtråd ett. Hann du inte börja igår? Nu har du en hel vecka på dig att sticka innan nästa ledtråd kommer! Glöm inte kika in på det svenska Facebookevenemanget för att visa upp era stickningar – eller den engelska diskussionen i Ravelrygruppen. 🙂

Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2 – September 25
Ledtråd #3 – Oktober 2
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16


Welcome to the mystery cardigan Regn! A small sneaky peak setup clue for the yoke was published yesterday; below follows the rest of clue one – see instructions in English further down the post. Didn’t have time to start yesterday? Now you have a whole week to catch up before the next clue! Don’t forget to visit the discussion in my Ravelry group to show off your progress! 🙂

Clue #0.5
Clue #1
Clue #2 – September 25
Clue #3 – October 2
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #1 (Pusselbitar!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Stycke B

Varv 1 (RS): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, 1/0/2/4 (5/6/3/4) rm. (4 m ökade)
Flytta över de följande 28/32/32/30 (30/30/40/40) m på en tråd restgarn. Lämna de sista 34/34/40/43 (47/49/50/52) m på rundstickan – dessa ska stickas vidare på under “Stycke C”. Vänd till AS.
Följande instruktioner stickas endast över den första sektionen av maskor.
Varv 2 (AS): Rm.

Varv 3: *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m ökade)
Varv 4: Rm.
Repetera varv 3-4 ytterligare 8/9/9/12 (13/14/15/16) gånger.

Sticka 2 varv rm över alla m.
Repetera varv 3-4 en gång till. (4 m ökade)
Sticka 2 varv rm över alla m.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) m på stickorna, och totalt 14/15/16/19 (20/21/23/24) ökningsvarv gjorda.

RS varv:
Rm till markör, tbm, sätt följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m (alla m tills nästa markör) på en tråd restgarn (m för ärm), tbm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, pm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, rm till slutet.
AS varv: Rm.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) m på stickorna

Sticka ytterligare 10/10/10/8 (6/6/6/6) varv över alla m.
Tips: Nu kan du pröva detta stycke, för att testa passformen av ärmhålet.
Klipp tråden för HF.

Stycke C

Lyft de följande 49/53/57/66 (72/76/77/81) m som du just stickat över till högerstickan. Med HF, börja nu sticka över den andra sektionen med 34/34/40/43 (47/49/50/52) m som du fortfarande har på kabeln.
I följande stycke, sticka knapphål i slutet av var 12e varv – det kommer vara 6 “upphöjningar” från varven på AS mellan varje knapphål. Se instruktion för knapphål på Stycke A, varv 5.

Varv 1 (RS): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m ökade)
Varv 2 (AS): Rm.
Repetera varv 1-2 ytterligare 9/10/10/13 (14/15/16/17) gånger – glöm inte knapphålen! Fortsätt sticka knapphål enligt samma mönster genom hela arbetet.

Sticka 2 varv rm över alla m.
Repetera varv 1-2 en gång till. (4 m ökade)
Sticka 2 varv rm över alla m.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) m på stickorna, och totalt 14/15/16/19 (20/21/23/24) ökningsvarv gjorda.

RS varv:
Rm till markör, tbm, sätt följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m (alla m tills nästa markör) på en tråd restgarn (m för ärm), tbm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, pm, lägg upp 3/4/4/4 (5/5/5/5) m, rm till slutet.
AS varv: Rm.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) m på stickorna

Sticka ytterligare 10/10/10/8 (6/6/6/6) varv över alla m. Klipp tråden för HF.


English

Clue #1 (Pieces of a puzzle!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Section B

Row 1 (RS): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, k 1/0/2/4 (5/6/3/4) sts. (4 sts increased)
Slip the following 28/32/32/30 (30/30/40/40) sts onto a piece of scrap yarn. Leave the last 34/34/40/43 (47/49/50/52) sts on the cable to be worked later. Turn to work WS.
The following instructions are worked over the first section of sts only.
Row 2 (WS): Knit.

Row 3: *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, k to end. (4 sts increased)
Row 4: Knit.
Repeat rows 3-4 another 8/9/9/12 (13/14/15/16) times.

Knit 2 rows across all sts.
Repeat rows 3-4 once more. (4 sts increased)
Knit 2 rows across all sts.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) sts on the needles, and a total of 14/15/16/19 (20/21/23/24) increase rows worked.

RS row:
Knit to m, rm, put all 35/37/39/45 (49/51/55/57) sts until next marker on scrap yarn for sleeve, rm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, pm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, knit to end.
WS row: Knit.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts on the needles

Knit another 10/10/10/8 (6/6/6/6) rows across all sts.
Tip: You can try this section on now, to check the fit of the armhole.
Cut yarn for MC.

Section C

Slip your next 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts over to the right needle. Join MC, ready to work a RS row on the second section of sts that you earlier left on the cable.
In the following section, work button holes at the end of every 12th row – there will be 6 garter ridges between each button hole (see Section A, row 5).

Row 1 (RS): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, repeat *-* once more, knit to end. (4 sts increased)
Row 2 (WS): Knit.
Repeat rows 1-2 another 9/10/10/13 (14/15/16/17) times. Continue working button holes every 12th row throughout the work – this won’t be mentioned in the instructions.

Knit 2 rows across all sts.
Repeat rows 1-2 once more. (4 sts increased)
Knit 2 rows across all sts.
= 78/82/88/103 (111/117/122/128) sts on the needles, and a total of 14/15/16/19 (20/21/23/24) increase rows worked.

RS row:
Knit to m, rm, put all 35/37/39/45 (49/51/55/57) sts until next marker on scrap yarn for sleeve, rm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, pm, CO 3/4/4/4 (5/5/5/5) sts, knit to end.
WS row: Knit.
= 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts on the needles

Knit another 10/10/10/8 (6/6/6/6) rows across all sts. Cut yarn for MC.

Regn smygstart! / A sneaky peek setup! (clue #0.5)

Välkommen till smygstarten av mysteriekoftan Regn!

Jag hoppas att ni kommer ha roligt med detta mysterium – jag ser redan fram emot att se allas färdiga koftor! Resten av ledtråd #1 kommer publiceras på bloggen imorgon, men här kommer en liten aptitretare för de som är sugna på att sätta igång! 🙂


Welcome to the sneaky peak setup clue for the Regn mystery cardigan!

Instructions in English is found at the bottom of this post. I hope you’ll enjoy this mystery – I look forward to see everyone’s finished cardigans! The rest of clue #1 will be published here on the blog tomorrow, but here is an appetite tease for those who want to get on with the knitting! 🙂

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #0.5 (Smygstart!)

Utskrivbar pdf

Stickfasthet

16 maskor och 28-32 varv per 10 cm i rätstickning.

Storlekar

Plaggets bystvidd:
75/81/88/98 (106/111/118/122) cm

Ungefärlig storlek: XS/S/M/M2 (L/XL/2X/3X)
Storleksguide: Välj storleken närmast din faktiska bystvidd, eller ca 2-5 cm större. Koftan är tänkt att bäras med en något lös passform.

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Stycke A

Med HF, lägg upp 72/76/80/84 (92/96/100/104) m, till exempel med korsuppläggning.

Tips: Några varv in i arbetet kan du sätta en säkerhetsnål eller låsbar markör i arbetet, för att markera vad som är rätsidan på stickningen.

Varv 1: 16/17/18/19 (20/21/22/23) rm, pm, 7/7/7/7 (9/9/9/9) rm, pm, 26/28/30/32 (34/36/38/40) rm, pm, 7/7/7/7 (9/9/9/9) rm, pm, 16/17/18/19 (20/21/22/23) rm.
Varv 2-4: Rm över alla m, lyft markörerna när du kommer till dem.
Varv 5 (RS, ökningsvarv, knapphål): *Rm till 1 m im, rfb, lm, rfb*, repetera *-* 3 gånger till, rm till sista 3 m, sticka knapphål enligt följande: omsl, 2rmtills, 1rm. (8 m ökade)
Varv 6 (AS): Rm.

Repetera varv 5-6 ytterligare 2/2/3/3 (3/3/4/4) times – ignorera knapphålet och sticka rm till slutet på varvet.
= 96/100/112/116 (124/128/140/144) m på stickorna


English

Clue #0.5 (Sneaky peek setup)

Printable pdf

Gauge

4 sts and 7-8 rows per inch in garter stitch

Sizes

Actual bust circumference of garment:
30/32.5/35.5/39 (42/44/47/49) inches, or
75/81/88/98 (106/111/118/122) cm

Approximately: XS/S/M/M2 (L/XL/2X/3X)
Size guide: Choose the size closest to your actual bust circumference, or 1-2 inches larger. The cardigan is indented to be worn with a close or slightly loose fit..

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan
kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Section A

With MC, CO 72/76/80/84 (92/96/100/104) sts, for example using long tail CO.

Tip: After you have worked a couple of rows, place a lockable marker or safety pin on the right side of the fabric, to easily keep track of what is RS and WS.

Row 1: K 16/17/18/19 (20/21/22/23) sts, pm, k 7/7/7/7 (9/9/9/9) sts, pm, k 26/28/30/32 (34/36/38/40) sts, pm, k 7/7/7/7 (9/9/9/9) sts, pm, k 16/17/18/19 (20/21/22/23) sts.
Row 2-4: Knit across all sts, slipping markers when required.
Row 5 (RS, Increase row, button hole): *Knit to 1 st bm, kfb, sm, kfb*, rep *-* 3 more times, knit to last 3 sts, work button hole (yo, k2togtbl, k1). (8 sts increased)
Row 6 (WS): Knit.

Excluding the button hole, repeat row 5-6 another 2/2/3/3 (3/3/4/4) times.
= 96/100/112/116 (124/128/140/144) sts on the needles

Mystery cardigan pattern: Regn!

Regn Mystery Cardigan

Regn Mystery Cardigan

I december förra året fick jag en idé till en ny vuxenkofta – och när jag väl kom igång insåg jag att detta faktiskt skulle vara en bra mysteriemönster! Jag kom till och med så långt att jag teststickade mönstret, men sedan föll hela projektet lite i glömska.

Tills nu! Jag har bestämt att det är dags att äntligen få ut mönstret, och jag kommer att publicera ledtrådarna gratis här på bloggen! Förhoppningsvis kommer några av er tycka att det är roligt att ge detta ett försök – det är det viktigaste skälet till att jag gör mönster, trots allt, för att andra stickare ska ha glädje av dem!

Det kommer naturligtvis finnas Knit-A-Long diskussionstrådar i Yarn-Madness Ravelrygrupp där du kan chatta, dela och visa upp dina framsteg!

Kort info om mysteriet

Varje ledtråd kommer att publiceras på engelska och svenska.

Regn stickas uppifrån och ned och i ett stycke, med lite tjockare garn (ca 80-100 meter per 50 gram) – vilket gör detta till en bra plagg för höst och vinter. Det är ett bra tillfälle att leka med lite färger, men kan även stickas med bara en eller två. Passformen är åt det lösare hållet – förslagsvis samma eller något större än ditt bystmått. Ärmar är fullängd, men det är naturligtvis upp till personlig preferens. Och inte minst; hela plagget stickas med rätstickning, så inte en avig maska inom synhåll!

Mönstret kommer att publiceras i fem olika ledtrådar, som börjar nästa vecka på fredag den 18 september. Gör en svanhopp i antingen stash eller garnbutik genast! Jag hoppas att detta kommer att bli ett rolig mysterium för många att roa sig med! Dela gärna detta med andra stickare, så att ännu fler kan vara med! 🙂

Mer information och en Ravelry mönstersida kommer att publiceras senare i dag, så håll utkik!


Last December I got an idea for a new adult cardigan design – and when I got to it, I realized that this one actually would be a good mystery pattern! I even got so far as to have the pattern test knitted, but after that I sort of forgot about it all.

Until now! I’ve decided it’s time to put the pattern out there, and I’ll be publishing the clues for free here on the blog! Hopefully a few of you will enjoy giving this a try – that’s the main reason I’m making patterns, after all, for other knitters to enjoy them!

There will of course be Knit-A-Long threads in the Yarn-Madness Ravelry group where you can chat, share and show off your progress!

Short info about the mystery

Each clue will be published in English and Swedish.

Regn is worked from the top down and in one piece, using worsted or aran weight yarn – making this a good wardrobe piece for autumn and winter. It’s a good opportunity to play around with colors a bit, but can also be worked using just one or two. The fit is relaxed – preferably the same or slightly larger than your actual bust circumference. Sleeves are full length, but this is of course up to your personal preference. And not to forget – the whole garment is worked in garter stitch, so not a purl stitch in sight!

The pattern will be published in five different clues, starting next week on Friday the 18th of September. Make a swan dive into either stash or yarn store right away! I hope this will be a fun mystery for many to enjoy! Please share this with other knitters, so even more can share the fun! 🙂

More specific info, as well as a Ravelry pattern page will be posted later today, so keep an eye out!

Craft update, cardigan mysteries, and Coquettish

Pust! Veckan som varit har jag börjat med en ny praktikplacering, och tack och lov den sista för denna terminen. Även om det är otroligt intressant att vara ute så sliter det verkligen på både kropp och sinne med alla nya intryck och all information. Hur ska man orka vara trevlig 12 veckor i sträck? 🙂

Hur går det med handarbetandet? Jag har återupptagit någonting som jag sysslade väldigt mycket med när jag var yngre, nämligen korsstygnsbroderi! Det var många år sedan senast, och det känns riktigt roligt att ha några projekt på gång igen. Mer om dem och alla roliga tillbehör i ett annat inlägg!

Broderandet har stulit lite av tiden från stickandet och virkandet, men jag har allt några saker på gång ändå – en lättare sommarkofta i bomull saknar bara sin framkant, och en annan lite varmare kofta saknar bara sin andra ärm innan den är klar. Snart!

Jag har dessutom något roligt på gång – en mysteriekofta! 🙂
Jag håller just nu på med att kolla igenom mönstret tillsammans med några teststickare, och planerar att posta lite mer information närmare mitten av mars. Första ledtråden kommer i början av april, och jag hoppas att många kommer vara intresserade av att hänga på!

Garnet på bilderna är två härliga färger av Madeline Tosh Sport, som jag även använder till sjalarna Exploration Station och Leaf by leaf – dessa planerar jag att använda till den fina pullovern Coquettish!


Phew! The past week I’ve started a new internship, and thankfully the last one for this semester. Even though it’s very interesting to be out for real, it’s increadibly draining for both body and mind with all new impressions and information. How can you be nice to people 12 weeks in a row? 🙂

What about crafts? I’ve resumed something I did alot when I was younger – cross stitch embroidery! It’s been many years since, and feels great to have some projects going again. More about that and all the fun accessories in a different post!

Cross stitching have stolen some of the knit and crochet time, but I still have some things soon finished – a lighter summer cardigan in cotton needs a front edging, and a slightly warmer one needs it’s second sleeve before it’s done. Soon!

I also have something fun coming up – a mystery cardigan! 🙂
Right now I’m checking through the pattern with a few test knitters, and plan to post more information in the middle of March. First clue will be published in the beginning of April, and I hope there will be many interested in joining the fun!

The yarn in the photos are two colors of the lovely Madeline Tosh Sport, which I’m also using for the shawls Exploration Station and Leaf by leaf – these I plan to use for the beautiful pullover Coquettish!

DSC06302 copy

DSC06304 copy

DSC06306 copy

 

A sweater for next year

Another one I want to make

http://www.ravelry.com/patterns/library/windswept-4

2014 in crafts!

Dags att ta en titt tillbaka på handarbetandet från 2014!

Vad hittar vi där?

Inte mindre än 16 nya av mina egna designs: Glänta babytunika, Karisma babyklänning, Ro babypullover, Fyra virkad cowl, Harmoni kofta, Krydda kofta, Leksak Lady tunika, Leksak tunika/tröja, Skimmer Mini kofta, Skimmer kofta, Sommar kofta, Sommar Mini kofta, Juveler kofta, Liten babyminikofta, Hyss minikofta, Tundra kofta, och Juvel babykofta. (Många koftor, det där!) Alla har inte blivit publicerade än, men de kommer snart!

Det blev också gott om sjalar; Follow your arrow, Lilac Wish, Jenny’s Faith, Filtering Daylight, TTL mystery shawl, och Color Craving – och såklart lite gott och blandat vid sidan av.

Förutom på handarbetsfronten har det inte varit något bra år för mig. Jag har förlorat så mycket… Jag är glad att ett nytt år har börjat, och hoppas att saker och ting vänder till det bättre nu!


Let’s take a look back on the crafting I’ve done in 2014!

Guess what’s in the pot?!

No less than 16 new designs of my own: Glänta baby tunic, Karisma baby dress, Ro baby pullover, Fyra crochet cowl, Harmoni cardigan, Krydda cardigan, Leksak Lady tunic, Leksak tunic/pullover, Skimmer Mini cardigan, Skimmer cardigan, Sommar cardigan, Sommar Mini cardigan, Juveler cardigan, Liten baby shrug, Hyss shrug, Tundra cardigan, and Juvel baby cardigan. (Plenty of cardigans, that.) Not all of them have been published yet, but they are soon to come!

There’s also plenty of shawls; Follow your arrow, Lilac Wish, Jenny’s Faith, Filtering Daylight, TTL mystery shawl, and Color Craving – and of course a mixed blend on the side.

Besides the crafting, it’s not been a good year for me. I’ve lost so much… I’m glad that a new year is here, and hope that things will take a turn for the better!

Karisma

DSC06717 copy

DSC06346 copy

Follow your arrow mystery shawl

Fyra crochet charity cowl

Filtering Daylight

Jenny's Faith

Harmoni

Krydda

Krydda

Marine Leksak

Kitten toys

Skimmer

Lacy cotton top

DSC03194 copy

TTL mystery shawl

Sommar Mini

Sommar

Juveler

Liten

Liten

Scrap cardigan

Hyss

Color Craving

TTL mystery shawl

Lady Leksak

Hyss

Juvel

Tundra

Skimmer

Leksak

Leksak

DSC02183 copy

DSC02170 copy

Ro

Follow your arrow 2!

Titta vad jag fick syn på när jag kikade bland nypublicerade mönster på Ravelry! Ysolda kommer med en uppföljare på Follow your arrow mysteriesjal – kul! Jag stickade min version först efter första mysteriet, så det blev inte mycket till mysterium för mig… men det var roligt ändå! Nu här det bara att fundera på garn och vänta till den 19e. 🙂


Look what I found when looking at newly published patterns on Ravelry! Ysolda is coming with a sequel to Follow your arrow mystery shawl – fun! I made my version after the first mystery, so it wasn’t very mysterious to me… but still great knitting! Now we think about yarn and wait for the 19th. 🙂

 

Stephen West mystery shawl clue #1 (Spoiler!)

Hurra! Idag stickade jag klart den första ledtråden i Exploration Station-mysteriesjalen, och jag ser fram emot nästa del imorgon. Ser riktigt fint ut hittills – hoppas bara att det händer något annat i nästa del, och inte bara fortsätter på samma sätt.

Annars stickar jag på en ny liten pulloverdesign, springer hos kiropraktorn, och ska kanske börja sjunga i kör igen! Första gången blir ikväll! 🙂


Yay! Today I finished up the first clue of the Exploration Station mystery, and I’m looking forward to the next part tomorrow. I love the look so far – but I really hope something else will be happening next, not just more short row wedges.

Otherwise I’m working on a new wee pullover design, having appointments with a chiropractor, and maybe starting a choir! First time will be this evening! 🙂

Mystery shawl

Mystery shawl

Mystery shawl

Exploration Station mystery shawl

Exploration Station Mystery

Exploration Station Mystery

Här är mitt garnval för den nya Stephen West-mysteriesjalen – Exploration station!

Jag använder ett lite tjockare garn än det är tänkt, så jag kommer få en riktigt stor och mysig sjal till vintern. Den rosa är Madeline Tosh Sport, färg Pop Rocks, och de andra är Cascade 220 Sport. Gillar mönstret såhär långt, och tycker verkligen om tyget man får av dessa garnerna! Nästan klar med ledtråd #1. Funderar faktiskt på att lägga upp för en till, eftersom detta är ett perfekt restgarnsprojekt!


Here is my yarn choice for the new Stephen West mystery shawl – Exploration station!

I’m using sport weight instead of fingering, so I’ll get a large and cozy shawl for this winter. The pink is Madeline Tosh Sport, colorway Pop Rocks, and the other skeins are Cascade 220 sport. Really enjoy the pattern so far, and also really happy with the fabric I’m getting with these yarns! Almost done with clue #1. Actually thinking about casting on for another one, since this is perfect for scrap yarns!