Marled magic mystery #5

Sektion 3 klar! Patentstickning! Ljus orange mohair tillsammans med en starkt gul alpacka. Jag började med ränder i olika gula nyanser, men blev inte nöjd och började om. Underbar gyllene färg och så fluffigt mjukt!


Section 3 finished! Brioche! The light orange mohair hold together with a bright yellow alpaca. I started out with stripes in yellow shades first, but wasn’t happy and started over. Lovely golden color and so squishy soft!

Marled mystery shawl 2017

Marled mystery shawl 2017

Marled mystery shawl 2017

Marled mystery shawl 2017

Marled magic mystery #4

Marled mystery shawl 2017

Marled mystery shawl 2017

Första ledtråden av mysteriesjalen är klar! Tänkte bara använda garn jag hade hemma, men trotsade mig själv och skaffade lite tunn mohair till andra ledtråden. Nu är det bara att fortsätta!


First clue of the mystery is done! I was going to only use stash, but ended up getting some lace weight mohair for the second clue. Onward!

Marled magic mystery shawl #2

Efter att ha påbörjat första ledtråden flera gånger började jag bli riktigt frustrerad över hur färgerna skulle kombineras. Ingenting kändes rätt! Gjorde ett sista desperat försök med en hög “höst plus starkrosa”, och äntligen! Jag är supernöjd! Matchande sockor, såklart.


After starting the first clue a whole bunch of times I was getting very frustrated about how to combine my colors. Nothing felt right! I made a last desperate attempt with this warm “autumn plus hot pink pile”, and finally! I’m loving it! Matching socks, of course.

Marled magic mystery shawl 2017

Marled magic mystery shawl 2017

Marled magic mystery shawl 2017

Marled magic mystery shawl 2017

Marled magic mystery shawl 2017

Marled magic mystery shawl 2017

 

Marled Magic Mystery shawl

Första ledtråden av Stephen Wests nya mysteriesjal släpps idag! Jag ser fram emot att lägga upp för något nytt, så jag hoppas det blir någonting bra! Det här är ett bra projekt för rester, så jag har rotat lite i garnskåpet…


First clue of Stephen West’s new mystery shawl starts today. I’m looking forward to casting on for something new, so I hope it will be a good one! This one is a stash buster project, so I’ve been doing some swatches from stash…

 

Kiwi loves my yarn. He can’t keep his hands from it, and even tries to steal needles out of my hands. Crafting challenges…

FO: Regn mystery cardigan – photos!

Det har varit underbart att se många hänga på min mysteriestickning av koftan Regn – och framför allt att se alla de olika versionerna. Ingen kofta är den andra lik, och jag har sett alla möjliga små modifikationer! 🙂

Här kommer till slut lite foton på min originalkofta, som jag lovade. Min stickades redan i december, och är stickad i Malabrigo Worsted. Färgen Bobby Blue som huvudfärg, och Apple green samt Sapphire green som kontraster.

Jag hoppas att ni tyckt att detta varit riktigt roligt! Vi får se när det blir dags för en ny mysteristickning igen! 🙂


It’s been wonderful to see so many tag along on my mystery KAL of the cardigan Regn – and most of all to see all the different versions. No cardigan is the same as another, and I’ve seen several fun modifications! 🙂

Here we finally have some photos of my original, as promised. I knitted mine already last December, and it’s worked in Malabrigo Worsted. The color Bobby Blue as main color, and Apple green plus Sapphire green as contrasts.

I hope you’ve really enjoyed this one! We’ll see when it’s time for another mystery knit again! 🙂

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

Regn mystery KAL

 

The final steps! (Regn clue #5)

Femte och sista ledtråden är här! Nu är det äntligen dags att sticka de allra sista stegen på ditt mysterium! Foton av min färdiga modell kommer postas här på bloggen i början av nästa vecka! 🙂

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4
Ledtråd #5

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


The fifth and final clue is here! Now it is time to wrap up this cardigan with the final steps of your mystery! The finished photos of my design will be posted in the behinning of next week! 🙂
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4
Clue #5

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #5 (De sista stegen mot mål!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

 

Varv på RS: Maska av 12 m, rm till slutet.
Varv på AS: Maska av 12 m, rm till slutet.
Sticka 10 varv rm över alla m.

Varv på RS: Maska av 6 m, rm till slutet.
Varv på AS: Maska av 6 m, rm till slutet.
Sticka 10 varv rm över alla m.

Repetera de senaste 12 varven ytterligare 1/1/1/2 (2/2/3/3) gånger, eller tills de avmaskade “trappstegen” når nästan till mitt i sidan.

= 66/78/86/90 (102/110/110/118) m på stickorna

Obs: Om du har stickat färre (inga) av minskningarna för midja kan du fundera över att lägga till 1(2) maskor till de 6 m som du maskar av varje gång!

Fortsätt i rätstickning över resterande maskor i ytterligare 10 cm, eller tills du når önskad längd. Maska av löst.

 

Avslut

Blocka plagget försiktigt för att släta ut din stickning. Se upp när du hanterar plagget vått, då rätstickning kan töja sig en hel del.

Sträck inte ut remsorna i ryggen för mycket när du blockar.

Fäst alla trådar, sy fast knapparna.

Bär och var glad!


English

Clue #5 (The final steps towards goal!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

 

RS row: BO 12 sts, knit to end.
WS row: BO 12 sts, knit to end.
Work 10 rows evenly across all sts.

RS row: BO 6 sts, knit to end.
WS row: BO 6 sts, knit to end.
Work 10 rows evenly across all sts.

Repeat the last 12 rows another 1/1/1/2 (2/2/3/3) times, or until the bound off “steps” almost reach the middle of each side.

= 66/78/86/90 (102/110/110/118) sts on the needles

Note: If you’ve worked less (none) of the waist decreases, you can consider adding 1(2) sts to the 6 sts you BO each time!

Continue working even in garter stitch across the remaining sts for approximately another 4 inches / 10 cm, or until reaching desired length. BO loosely.

 

Finish

Block garment slightly to smooth out your knitting. Be careful handling your garment when wet, to avoid stretching out the garter stitch too much.
Don’t stretch the garter strips in the back too much when blocking.

Weave in all ends, and attach buttons.

Wear and be happy!

Regn MKAL clue #4 (Work that body!)

Dags för lite enkel rätstickning innan vi ger oss på den sista ledtråden!

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Time for some relaxing plain garter stitch before the final clue!
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #4 (Lagom avslappnat!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Kropp

Du har nu tre sektioner med aktiva maskor – två på den första rundstickan, och en sektion med de kontrasterande remsorna.

Med HF, börja sticka på RS av stycket utan knapphål – med andra ord vid vänster framkant.
Sticka rm över följande 49/53/57/66 (72/76/77/81) m, lyft markören när du kommer till den.
En i taget, sticka rm över maskorna från de kontrasterande remsorna. Se upp så att de inte är vridna – om det nu inte är en effekt du är ute efter, såklart!
Sticka rm över följande 49/53/57/66 (72/76/77/81) m från höger sida; lyft markören när du kommer till den, och glöm inte knapphålet om det är dags för det.

= 126/138/146/162 (174/182/194/202) m och 2 markörer på stickorna

Sticka i rätstickning, rm varje varv, (glöm inte knapphålen!) tills plagget mäter ca 3 cm nedanför vidaste punkten av bystmåttet.

Minskningar för midja

 Varv 1 (RS, minskningsvarv):
*Rm tills 3 m im, llr, 1rm, lm, 1rm, 2rmtills*, repetera *-* en gång till, rm till slutet. (4 m minskade)
Varv 2-4: Rm.

Repetera varv 1-4 ytterligare 2 gånger. Ta bort markörerna på sista varvet. (Totalt 12 m minskade)
= 114/126/134/150 (162/170/182/190) m på stickorna

Fortsätt med rätstickning över alla m i ytterligare 5-8 cm – anpassa att stoppa med ett varv på avigsidan ca 3 varv efter ditt senaste knapphålsvarv.


English

Clue #4 (Relaxed and nice!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Body

You now have 3 sections of live sts – two on the original circular needle (with one sleeve each), and the section of the contrasting strips.

Join MC on the RS of the piece without the button holes – in other words, the left front.
Knit across the following 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts, keeping the marker in place.
One at a time, knit across the live sts from each contrasting strip, making sure not to twist the strips while doing so – unless that is an effect you desire, of course!
Knit across the 49/53/57/66 (72/76/77/81) sts of the right front, keeping the marker in place and continuing working button holes when required (every 12th row)

= 126/138/146/162 (174/182/194/202) sts and 2 markers on the needles

Work even in garter stitch, knitting every row (don’t forget to continue working the button holes!), until the garment is reaching an inch past the widest circumference of your bust.

Waist decreases

Row 1 (RS, decrease row):
*Knit to 3 sts before marker, ssk, k1, sm, k1, k2tog*, repeat *-* once more, knit to end. (4 sts decreased)
Row 2-4: Knit across all sts.

Repeat rows 1-4 another 2 times. Remove markers on the last row. (12 sts decreased in total)
= 114/126/134/150 (162/170/182/190) sts on the needles

Work even, knitting every row, for approximately another 2-3 inches / 5-7.5 cm – adapt to stop on the WS approximately 3 rows after your last worked button hole row.

Time for some contrast! (Mystery clue #3)

Är ni redo att sätta igång med kontrastfärgerna? Dags för något annorlunda!

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Are you ready to get to work on those contrasting colors? Time for something different!
See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #3 (Färg och kontrast!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Mitten av ryggen

Dags att arbeta med stycket i mitten av ryggen – och äntligen dags att använda de där kontrastfärgerna!
(Om du inte använder kontrastfärger, sticka ledtråden i HF.)

Placera de 28/32/32/30 (30/30/40/40) mittmaskorna som du satte på en tråd i början av stycke B, tillbaka på din andra rundsticka (den du just använt till ärmarna).
Du kommer separera dessa maskor i 4/4/4/5 (5/5/5/5) olika sektioner – planera dina kontrastfärger därefter.
Till exempel, så kan du använda en färg för varje sektion, använda en enda kontrastfärg, eller växla mellan ett par stycken olika färger som får vara med flera gånger.

RS: Med valfri KF, sticka 7/8/8/6 (6/6/8/8) rm. Vänd för att sticka AS, och lämna resten av maskorna på stickan så länge.
AS: 7/8/8/6 (6/6/8/8) rm.

Sticka ytterligare 36/38/38/42 (42/44/46/48) varv rm över dessa 7/8/8/6 (6/6/8/8) m – du kommer avsluta på avigsidan med totalt 19/20/20/22 (22/23/24/25) aviga “kullar” längst remsan.
Klipp tråden, och sätt dessa maskor på en tråd eller en säkerhetsnål.

Repetera dessa instruktioner över nästa 7/8/8/6 (6/6/8/8) m på rundstickan, tills alla maskor har blivit stickade till remsor.
Klipp tråden för alla kontrastfärger.

Tips: Passa på att fäst lite trådar i väntan på nästa ledtråd!


English

Clue #3 (Color and contrast!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Center back

Time to work on that center back section – and to finally get to use the contrasting colors!
(If you’re not using any contrasting colors, work the clue with the MC.)

Place the 28/32/32/30 (30/30/40/40) center sts you put on hold in the beginning of Section B, back on your spare circular needle (the one you’ve used for the sleeves).

You’ll be separating these stitches into 4/4/4/5 (5/5/5/5) different sections – plan your contrasting colors accordingly.
For example, you can use one color for each section, use a single contrasting color, or alternate with just a few chosen colors, using them several times.

RS: Using color of your choice, knit 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts. Turn to work WS, leaving the remaining stitches to be worked later.
WS: Knit 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts.

Knit another 36/38/38/42 (42/44/46/48) rows across those 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts – you’ll end on the WS, with a strip of 19/20/20/22 (22/23/24/25) purl ridges total.
Cut yarn, and place these live stitches on scrap yarn or a safety pin.

Repeat these instructions across the next 7/8/8/6 (6/6/8/8) sts on the circular needle, until all the sts have been worked into strips.
Break yarn for all contrast colors.

Tip: Take the time to weave in some ends while waiting for the next clue!

Regn mystery cardigan (clue #2)

Välkommen! Jag vet att jag inte är ensam om att ogilla att sticka ärmarna på koftor och tröjor! Och bara därför, så ska vi ta hand om detta problemet med en gång – det är ingen mening med att spara på tråkigheter till slutet! 🙂
Ärmarna kan självklart stickas till vilken längd du än önskar.

Setup-info
Ledtråd #0.5
Ledtråd #1
Ledtråd #2
Ledtråd #3 – Oktober 2
Ledtråd #4 – Oktober 9
Ledtråd #5 – Oktober 16

Kika in i Ravelrygruppen eller på Facebookevenemanget för disussion och bilder!


Welcome! I know very well that I’m not the only one to dislike working the sleeves of a cardigan! And just because of that, we’ll take care if this business straight away – no use in saving boring tasks to the end! 🙂
Note that the sleeves can be worked to any length you desire. See instructions in English further down the post.

Setup info
Clue #0.5

Clue #1
Clue #2
Clue #3 – October 2
Clue #4 – October 9
Clue #5 – October 16

Check out the Ravelry group for discussion and photos!

Regn Mystery Cardigan

Svenska

Ledtråd #2 (Ärmar!)

Utskrivbar pdf

Förkortningar

HF = huvudfärg
KF = kontrastfärg
M = maska/maskor
Rm = rätmaska/maskor
Am = avig maska/maskor
RS = rätsidan
AS = avigsidan
pm = placera markör

rfb = rm i främre och bakre maskbågen (1 m ökad)
2rtills = 2 rm tillsammans (1 m minskad)
omsl = omslag (1 m ökad)

llr = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka samman de lyfta m i bakre maskbågen (1 m minskad)

lm = lyft markör
im = innan markör
tbm = ta bort markör

Ärmar

Lämna de två sektionerna med maskor på rundstickan för stunden.

Ärmen stickas fram och tillbaka på stickorna. Placera ett set av 35/37/39/45 (49/51/55/57) ärmmaskor från tråden tillbaka på en andra rundsticka.
Tips: Om så önskas, så kan båda ärmar (likt ett par sockor) stickas på samma gång!

RS varv:
Med HF, starta i mitten av ärmhålet, plocka upp 5/6/6/6 (7/7/7/7) m, sticka rm över följande 35/37/39/45 (49/51/55/57) m, plocka upp 5/6/6/6 (7/7/7/7) m. Vänd till AS.
AS varv: Rm.
= 45/49/51/57 (63/65/69/71) m på stickorna

RS varv (Minskningsvarv):
1 rm, 2rmtills, rm till sista 3 m, llr, 1 rm (2 m minskade).
AS varv: Rm.
Fortsätt i rätstickning tills ärmen mäter ca 7.5 cm från ärmhålet – sluta med ett varv på AS.

RS varv: Sticka minskningsvarv.
Sticka 11 varv rm över alla m.
Tips: Prova ärmen då och då medans du stickar, för att bli säker på att passformen är rätt – kanske vill du göra minskningsvarvet vart 10e varv, eller vart 14e!
Repetera de senaste 12 varven tills ärmen räcker till mitten av underarmen.

Fortsätt i rätstickning tills ärmen är önskad längd.
Maska löst av alla m, och lämna en längre tråd för att senare sy ihop undersidan av ärmen.
Sy ihop ärmen – sy kant i kant, för att undvika en tjock söm.

Repetera för andra ärmen.


English

Clue #2 (Sleeves!)

Printable pdf

Abbreviations

MC = main color
CC = contrasting color
K = knit
P = purl
CO = cast on
BO = bind off
RS = right side
WS = wrong side
pm = place marker for raglan

kfb = knit into the front and back of the next stitch (1 st increased)
k2tog = knit 2 sts together (1 st decreased)
ssk = slip, slip, knit (1 st decreased)
sm = slip marker
bm = before marker
rm = remove marker

Sleeves

It is time to leave the two sections of sts on the circular needle, and the sts on scrap yarn – for now!

The sleeve is worked flat, back and forth on the needles. Place one set of 35/37/39/45 (49/51/55/57)
held sleeve stitches back on a different circular needle.
Tip: If desired, both sleeves can be worked at the same time to make sure they turn out identical!

RS row:
With MC and starting in the middle of the armhole, pick up and knit 5/6/6/6 (7/7/7/7) sts, knit across the 35/37/39/45 (49/51/55/57) sleeve sts, pick up and knit 5/6/6/6 (7/7/7/7) sts. Turn to work WS.
WS row: Knit all sts.
= 45/49/51/57 (63/65/69/71) sts on the needles

RS row (Decrease row):
K1, k2tog, knit to last 3 sts, ssk, k1. (2 sts decreased)
WS row: Knit all sts.
Work even, knitting every row until the sleeve measures approximately 3 inches / 7.5 cm from the armhole, ending with a WS row.

RS row: Work decrease row.
Knit 11 rows across all sts.
Tip: Try the sleeve on as you go, to make sure you get a good fit -perhaps you’ll prefer to work the decrease row every 10th row, or every 14th!
Repeat the last 12 rows until the sleeve reaches the middle of your forearm.

There will be 5 garter ridges between each decrease row.
Continue working even, knitting every row, until reaching desired length.
Loosely BO all sts, leaving a long tail for seaming closed the underside of the sleeve.
Seam the sleeve, seaming in the very edge loops to get a smooth finish.

Repeat for the second sleeve.