Sjalar! / Shawls!

Jag hoppas att ni alla har haft en fantastiskt fin jul! Jag försöker fortfarande komma ikapp med saker och ting efter denna långa månad, men jag tror jag är på gång! Just nu borde jag studera till min nästa tenta, men handarbete känns mer lockande. På tal om hemmagjort så blev våra sängbord färdiga idag – mer om det i ett senare inlägg!

Medan jag organiserade mina foton på Flickr, så insåg jag att det finns en stor brist på sjalfronten det senaste! Jag har handarbetat ihop en del sjalar tididigare (kika här!), men på senare tid – inte så många. För att inte tala om att jag brukar ge bort mina sjalar till mor min – hon har redan fått Hawthorn, Andrea’s Shawl och min första spetssjal Travelling Woman.

Jag har visserligen fyra sjalar påbörjade, om jag ska vara ärlig, så jag borde kanske avsluta dem först… men ändå, på att göra-listan för 2014; fler sjalar! Till exempel denna, denna eller denna!

 

***

 

I hope you all have had a wonderful Christmas! I’m still trying to catch up on life after this long month, but I’m getting there! Right now I should be studying for my next exam, but crafting is much more fun. Speaking of home made; our new bedside tables was finished up today – more about that in a later post!

Sorting through my project photos on Flickr, I noticed a lack in the shawl making! I’ve finished quite a few (have a look here!), but lately – not so many. Not to mention that I tend to give my shawls away to my mother – she’s already received Hawthorn, Andrea’s shawl, and my very first lace shawl Travelling woman.

I do have three (or is it four?) shawls in the making, to be honest, so I guess that I should finish those first… but still, on my to do list for 2014; more shawls! For example this, this or this!

Merry Christmas! God jul!

Untitled

From me to you, Merry Christmas!

Here’s a photo of me in action – all glorious in fuzzy morning hair, pajama, blanket and knitting. I think there was some tea involved too. Perfect!

***

Från mig till er, God Jul!

 Här kommer ett foto på mig i action – alldeles glamourös i stökigt morgonhår, pyajamas, filt och stickning. Jag tror det var lite te inblandat också. Perfekt!

FO: Alessa hat

Alessa hat test knit

Alessa hat test knit

 

Denna mössa med flätor är en teststickning för den härliga designern SylviKnits. Hon håller en KAL (på engelska) för Alessa-kollektionen i sin Ravelry grupp just nu, så klicka dig över hit för att kolla upp det! Mönstret är riktigt välskrivet och professionellt, och framför allt brättet på mössan är himlans snyggt! Detta är en av årets handgjorda julklappar från min sida. 🙂

Jag använde Drops Andes här, eftersom jag hade det hemma… någon som jag inte skulle rekommendera dock. Garnet är för hårt tvinnat för att passa detta mönster, och det var tungt för händerna att tvinga in det i flätorna. Mössan skulle sett bättre ut i ett mjukare garn – kanske en tjock alpacka!

 

***

 

This cabled hat was a test knit for the lovely designer SylviKnits. She’s holding a KAL for the collection in her Ravelry group right now, so head over here to check it out! The pattern is really well written and professional, and I absolutely love the brim! This is one of this year’s handmade Christmas gifts from my side. 🙂

I used Drops Andes for mine, which I wouldn’t recommend though. It’s plied to tightly for this pattern, and it was very hard on the hands to work with and wring into cables. It would definitely look better with a softer yarn – perhaps a thick alpaca!

New pattern and giveaway: Hopp Mini (Nytt mönster och utlottning!)

Hopp Mini

Hopp Mini

 

First came Hopp, and then came Hopp Mini!
Now available for download, and you can find more info here!
I’ll be giving away three copies of the pattern, so comment on this post for your chance to win! Winners will be published on Monday. 🙂

ETA; With only three comments, I guess it’s easy to tell the winners! 🙂

And, don’t forget to vote on the new Drops collection for spring!

 

***

 

Först kom Hopp, och sedan kom Hopp Mini!
Mönstret finns nu färdigt att ladda ner, och du hittar mer info här!
Jag kommer lotta ut tre exemplar av mönstret så kommentera på detta inlägg för vinstchans! Vinnarna publiceras på måndag 🙂

Tillägg: Med bara tre kommentarer antar jag att det är lätt att se vem som vann! 🙂

Och, glöm inte att rösta på den nya Drops-kollektionen för våren!

Sleep deprivation = inspiration?

Untitled

Untitled

 

December really hasn’t been my month. I was actually sick even before I endured the surprising attack of the gall stones – my neck locked up, and I’ve had really severe pain in my neck, left shoulder and arm. It’s been hurting so much that I haven’t been able to sleep – believe it or not, but last week I was wide awake for three days straight! Wow!

But on the bright side, I’ve been feeling very creative in those long nightly hours!
I’ve been feeling so low on ideas for a while now, and now I suddenly have so many sketches to realize that it’s difficult to decide where to start!

In the end, the first thing I went for was an open front wee cardi. I’m using Noro – I honestly hate Noro yarns since the quality is crap, but for this project I really wanted those really bright colors with the short color changes. I always tell myself to never ever buy Noro again, so I guess I’m an idiot! 🙂

 

***

 

December har verkligen inte varit min månad. Jag var faktiskt sjuk redan innan det överraskande gallstensanfallet – kotorna i min nacke har låst sig, och jag har haft svår smärta i nacken, vänster axel och arm. Det har varit så svårt att jag inte har kunnat sova – tro det eller ej, men förra veckan var jag vaken i tre dygn i rad! Wow!

Men på den ljusa sidan, har jag känt mig otroligt kreativ under dessa långa nattatimmar!
Jag har känt mig så oinspirerad ett bra tag, och nu har jag plötsligt så många sketcher att det är svårt att bestämma var jag ska börja!

Till slut, den första jag tog tag i blev en liten kofta som är öppen framåt. Jag använder Noro – ärligt talet så avskyr jag Noros garner eftersom kvalitén är skit, men för detta projekt var jag ute efter riktigt glada färger med korta färgskiftningar. Jag säger alltid till mig själv att aldrig någonsin köpa Noro igen, så jag antar att jag är en idiot! 🙂

Express #4

Looks like Magnus kidnapped my blog while I was high on morphine! 🙂
Thank you for the encouraging comments, they mean alot! I’ve never been ill “for real” before, and it’s quite frightening. Still crafting though – as always, it’s calming to the soul!

Express: Body done, sleeve done, one more sleeve and a collar to go!

 

***

 

Ser ut som att Magnus kidnappade min blogg medan jag var hög på morfin! 🙂
Tack för de uppmuntrande kommentarerna, de betyder mycket! Jag har aldrig varit sjuk “på riktigt” förut, och det är ganska skrämmande. Handarbetar gör jag dock ändå – som alltid är det lugnande för själen!

Express: Kroppen klar, ärm klar, en ärm och kragen kvar!

 

Express

Express

 

 

Guest post

Hello, this is Magnus (Madeleine’s better half)

So, Madeleine suddenly had intense stomach pain tonight. At half past eleven we had to go to the emergency room, where she got some medicine that made her throat all numb. Then we waited. And waited. Finally they decided to try another medicine, and that worked, in the process confirming a gallstone. One of the drugs also made her mouth stone dry. I laughed at that. (Yes, I’m a bad person!)

Whats the point of this in a yarn blog? Well, when we were allowed to go home at half past two, with Madeleine more than slightly woozy from the drugs, I asked if she wanted to go straight to bed. She answered: No, I think I want to knit a bit first =)

 

…och på svenska:

Madeleine fick plötsligt våldsamma magsmärtor i kväll. Vid halv tolv åkte vi in till akuten, där hon fick medicin som gjorde hennes mun helt avdomnad. Sedan väntade vi. Och väntade. Till slut beslöt läkaren att prova en annan medicin, och den fungerade, och bekräftade samtidigt gallstensanfall. En av medicinerna gjorde dessutom att hennes mun blev fullständigt ökentorr. Jag skrattade åt det. (Ja, jag är en dålig människa!)

Vad är poängen med detta i en garnblogg? Jo, när vi til slut fick åka hem vid halv tre, med Madeleine mer än en aning snurrig från medicinerna, frågade jag om hon ville krypa i säng direkt. Hon svarade; Nej, jag tror jag vill sticka lite först. =)

The scrappy blanket!

By now I’m so far into this one that I’m  confident that I’ll actually push though and finish it! Not right now, of course, since it’s such a massive project… Imagine how long the rounds will be when it’s doubled in size! 🙂

You really use up surprisingly large amount of yarn! I’ve raided my stash two times already – first the small scraps, which went out like a light, and then the larger scraps were harvested as well. It’s very basic, just a flat circle with hdc’s. I’m working in a spiral rather than closed rounds,  and I use every yarn until it runs out before I change color.

What do you think?

 

***

 

Nu har jag kommit så långt in i detta projekt att jag är övertygad om att jag faktiskt kommer att avsluta det! Inte just nu, såklart, eftersom det är ett sådant massivt projekt … Bara tänk dig hur långa varven kommer vara när den är dubbelt så stor! 🙂
Man använder verkligen snabb upp en förvånansvärt stor mängd garn! Jag har plundrat min stash två gånger redan – först de små resterna, som gick åt i ett nafs, och sedan skördades de större resterna också. Mycket enkelt mönster, bara en platt cirkel med halvstolpar. Jag virkari en spiral snarare än slutna rundor, och använder varje garnbit tills den tar slut innan jag byter färg.

Vad tycker ni?

Scrap blanket

Scrap blanket

Scrap project inspiration

Ugh, what a day. Thank heavens for crafting!

Something I feel that I’ve always been doing ever since I started crafting is looking for good ideas for all that scrap yarn you end up with (who isn’t?).  I’ve tried starting so many different blankets, which is the first thing that comes to mind, but something always makes me really uncertain or anxious about it before I’m even getting somewhere – whether it be the pattern, which colors or which fibers to use… I’ve tried other items as well, like a coat, and a cardigan…but would I even wear them? Hm!

But, the unbelievable has happened; now I’m actually getting somewhere with a scrap blanket! It’s already about a meter wide – I’ll show you in my next post.

Here follows a bunch of various scrap ideas that I’ve tried out – maybe you can find some inspiration! Most of them never really happened for me… but maybe I’ll give them another go, some other time!

 

***

 

Usch, vilken dag. Tack och lov för handarbete!

Något jag tror jag alltid har gjort ända sedan jag började handarbeta är att leta bra idéer för alla restgarner man samlar på sig (vem gör inte det?). Jag har provstartat så många olika filtar, som nog är det första man kommer att tänka på, men något gör mig alltid så osäker innan jag ens kommer någonstans – det kan vara mönster, färger eller fibrer … Jag har provat andra saker också, som en kappa och en kofta … men skulle jag ha dem på mig? Hm!

Men, det otroliga har hänt; nu är jag faktiskt på gång med en restgarnsfilt! Den är redan ca en meter bred – bilder kommer i nästa inlägg.

Här följer ett gäng olika restgarnsidéer som jag har provat – kanske får ni lite inspiration! De flesta av dem blev det aldrig något med för min del – men kanske prövar jag igen!

 

Ten twist stitch scrap blanket

Ten twist stitch… I really love the idea of this blanket, but somehow I wasn’t happy with the colors I chose in the beginning.

 

Star baby blanket

Star crochet blanket – another fun idea, but at the time I wasn’t in the mood.

 

PICT9369

Here I was inspired by a really beautiful bag I saw on Ravelry, but didn’t get very far…

 

IMG_7656 copy

This was actually really pretty, and quite fun, too! Too bad I made the mistake to mix cotton and wool fibers here, and didn’t like the result of that.

 

Stash and Stripes

I’ve always loved the gorgeous shawls that Flowermouse makes, but here I found the stockinette tedious, and the edges rolling too much… so I started another in garter stitch instead, which is turning out much better!

 

Crazy Coloured Coat

A coat, was the idea. Really?

 

Stash cardi

I’ve actually finished the knitting of this cardigan! – I still need to weave in all the ends, though, and see if it’s actually wearable… Oh boy!

 

Drops Cotton Merino

Cotton Merino

Cotton Merino

Cotton Merino

 

So far I’m very happy with Drops new Cotton Merino blend! It knits up lovely and smooth, and feels great to the touch. I hope it’ll wear and tear nicely as well! The downside with Drops’ yarns is that they so often produce them in just the same colors, which aren’t that exciting. I was pleasantly surprised to see this in coral!

I just ordered myself some new yarn as a holiday gift for myself. Yay! I can’t wait to recieve it – I have some new pattern ideas to try out!

 

***

 

Hittills är jag väldigt nöjd med Drops nya Cotton Merino! Den stickas upp slätt och fint, och känns skönt att klappa på. Jag hoppas att det tål slitage bra också! Nackdelen med Drops garner är att de nästan alltid producerar alla märken i samma färger, som dessutom inte är så spännande. Jag blev glatt överraskad över att se detta i korall!

Jag beställde precis lite nytt garn, som en julklapp till mig själv. Jag kan inte vänta till det kommer – jag har lite nya mönsteridéer att prova!